වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය

අඩු වියදම් යටතේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරා ගනිමින් කන්න භෝග (කෙටිකාලීන) වගාකරන ක්ෂුද්‍ර හා කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය නගාසිටුවීම සඳහා මෙම ණය ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු දිස්ත්‍රික්ක
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර
  වී, මිරිස්, අර්තාපල්, ලූණු, එළවලු, ධාන්‍ය, සොයා බෝංචි, වෙනත් අල වර්ග, බඩ ඉරිඟු, ඉඟුරු, තෙල් ලබාගන්නා ඇට වර්ග, උක් සහ වෙනත් භෝග වගාව සඳහා
 • පොලී අනුපාතය
  7%
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  රු. 500,000/-
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  උපරිම දින 270
 • ඇප
  තවත් ගොවීන් දෙදෙනෙකු ඇපවීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඇප
ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහ 2 වන අදියර

පිළිගත් වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයක පාඨමාලාවක් හදාරා ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය මූල්‍යමය සහය ලබාදීම සඳහ මෙම ණය ක්‍රමය සැලසුම් කර ඇත.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාතය
  7%
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  රු. 500,000/-
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 6 ක සහන කාලයක් සමගින් අවුරුදු 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  ඇපකරුවන් හෝ චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකසක් වැනි බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • ණය ලබාගත හැකි පුද්ගලයන්

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති, පිළිගත් වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයක ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (National Vocational Qualification - NVQ) පාඨමාලා හෝ වෙනත් ආකාරයක කුසලතා සංවර්ධන පාඨමාලා සහ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අයට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.

 • යෝජිත ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් තිබිය යුතු ය.
 • බැංකුවේ අධීක්ෂණය සහ අනුමැතිය සඳහා ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි විය යුතු ය.
 • ස්වයං රැකියා සඳහා පුහුණුව ලැබූ කාන්තාවන්ට මේ යටතේ ප්‍රමුඛත්වය හිමි වේ.
ගොවි නවෝදා ණය යෝජනා ක්‍රමය

වගා කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණය සහ නව යන්ත්‍රසූත්‍ර භාවිතා කරමින් කෘෂිකර්මාන්තය වාණිජ මට්ටමට ඔසවාලීම සඳහා ගොවීන්ට සහ ගොවි සංගම්වලට අත්වැලක් වනු පිණිස මෙම ණය ක්‍රමය හඳුන්වා දී තිබේ.

 • ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්ක
  සියලු දිස්ත්‍රික්ක
 • ණය ලබාදෙන අංශ
  වගා කටයුතු කාර්මිකකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදීගැනීම
 • සුදුසුකම්
  ණය අයදුම්කරු රජයේ හෝ පෞද්ගලික ආයතනයක පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන සේවකයෙකු නොවිය යුතු අතර වෙනත් රටක පුරවැසියෙකු හෝ විදේශයක ජීවත් වන්නකුද නොවිය යුතුය
 • පොලී අනුපාතය
  3.27%
 • උපරිම/අවම ණය සීමාවන්
  රු. 500,000
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  වසර 5
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඕනෑම ඇපයක්
වනිතා සවිය ණය යෝජනා ක්‍රමය

රට තුල කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය සංවර්ධනය කිරීම සදහා වන රජයේ දැක්මට අනුගත වෙමින් නව සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට බැංකුව යෝජනා කර ඇත. වාණිජමය , තාක්ෂණික හා මූල්‍යමය වශයෙන් ශක්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතුවල නියැලී සිටින බහුතර කාන්තා ව්‍යවසායකයින් වැඩි ප්‍රමාණයකට බැංකුවලින් ණය ලබාදීමේ අවස්ථාව ලබාදීමට හා බැංකුවේ සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය කලබ වර්ධනය කිරීම මෙමගින් අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

 • ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්ක
  සියලු දිස්ත්‍රික්ක
 • සුදුසුකම් නිර්ණායක
  කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ගේ ශක්‍ය ආදායම් උත්පාදනය සඳහා.
 • පොලී අනුපාතය
  9.5%
 • වයස් සීමාව
  අවුරුදු 25 සිට 65 දක්වා විය යුතුය.
 • උපරිම/අවම ණය සීමාවන්
  ආයෝජන අරමුණු සඳහා - රු .500,000 /
  කාරක ප්‍රාග්ධන අරමුණු සඳහා - රු .200,000 /
  නවකයින් සඳහා - රු .120,000 / -
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  ආයෝජනය සඳහා - මාස 03 සහන කාලය ඇතුළුව උපරිම අවුරුදු 05.
  කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා - සහන කාලය නොමැතිව උපරිම අවුරුදු 02.
 • ඇප

රු .200,000 දක්වා ණය සඳහා - සුදුසු පුද්ගලික ඇපකර දෙකක් හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් සුරැකුම්පත්.

රු .200,000 ට වැඩි ණය සඳහා - එක් අයෙකු රජයේ සේවකයෙකු වීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ආරක්ෂාවක් සහිත පුද්ගලික ඇපකර දෙකක්.

top