වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

විදේශ වෙළඳාම් කටයුතු වල නියුතු ආනයන හා අපනයකරුවන් වෙනුවෙන් සැකසු සුවිශේෂි මූල්‍ය සේවාවන් රාශියක් අප සතු ය. රටවල් 110 ක නියෝජිතයන් 1,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙන්ම නවීනතම තාක්ෂණය, ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ගනුදෙනු හැසිරවීම සම්බන්ධ දිර්ඝකාලීන අත්දැකීම් සම්භාරය සහ නොසැලෙන කැපවීම ඔබට අතිමහත් ප‍්‍රතිලාභ ගෙන දෙයි. ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු ඉක්මනින් පියවීම සදහා අත්වැලක් වෙමින් එම ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශවයන්ට ඉහළ සුරෂිතතාවක් ලබාදීම අපගේ මුලික අරමුණ වේ.

ඔබගේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් සඳහා සේවා සම්පාදකයා ලෙස මහජන බැංකුව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස සාඩම්බර ඉතිහාසයක් හිමි මහජන බැංකුව පසුගිය වසර 50 කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ විදේශ වෙළදාම් කටයුතු වල නියුතු සමාගම්, ආයතන හා පුද්ගලයන් වෙත විවිධාකාර මූල්‍යම සේවාවන් අඛණ්ඩව සපයමින් සිය දැනුම් හා අත්දැකිම් සම්භාරය සමගින් ජත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තුළ සාර්ථක වීම සඳහා අවශ්‍ය නිවැරදි මගපෙන්වීම් හා සේවාවන් ලබාදීමට ඇප කැප වී සිටී.

 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා මූල්‍ය සම්පාදනයට රටවල් 110 ක ව්‍යාප්ත වු නියෝජිතයන් 1,000 කට අධික ජාලයක්
 • ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉතා තරගකාරී හා නම්‍යශීලී විදේශ විනිමය අනුපාත සහ පොලී අනුපාත
 • දිවයින පුරා විසිරුණු පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු ශාඛා 737 කින් සේවාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව
 • පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවන් අනුව උපදේශන සේවා
 • විද්යුත් තැපෑල, කෙටි පණිවුඩ (sms) සේවා හා අන්තර්ජාල බැංකුකරණය ඔස්සේ ඉක්මනින් හා පහසු සේවාවන්
 • පාරිභෝගික අවශ්‍යතා කඩිනමින් ඉටුකර දීමේ හැකියාව
 • රේගු ගාස්තු / බදු සහ වරාය ගාස්තු සදහා අන්තර්ජාල ගෙවීම් සේවාවක් ඔස්සේ මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව
 • නම්කළ විදේශ මුදල් වර්ග සඳහා තරගකාරී අනුපාත යටතේ ස්ථාවර / ඉතුරුම් තැන්පතු
 • කඩ්නම් හා කාර්යක්ෂම අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ, බාහිර මුදල් මාරු කිරිම්, RTGS (අභ්‍යන්තර / බාහිර) REPO, SLIP සහ වැටුප් ගෙවීම් සේවා
 • සියලුම වෙළඳ සේවා පහසුකම් එකම වහලක් යටින් (අක්වෙරල හා ආයතනික ගණුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන්)
 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මූල්‍ය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
 • නම්‍යශීලී රාජකාරි වේලාවන්
 • ISO 9001: 2008 සහතික දිනු උසස්ම තත්වයේ සේවාවක්
අපනයන මූල්‍ය පහසුකම්
 • ඉක්මනින් හා තරඟකාරී අනුපාත යටතේ අපනයන ණයවර ලිපි දැනුම්දීම සහ තහවුරු කිරීම
 • අවම පිරිවැයක් යටතේ ණයවර ලිපි පැවරීමේ සේවා
 • ණයවර ලිපියටතේ වන අපනයන බිල්පත් මත අත්තිකාරම්
 • අපනයන ලියවිලි කඩනමින් පරීක්ෂා කර අය ලබාගැනිම සදහා
 • රැස්කිරීමේ පදනම මත ඉදිරිපත්වන අපනයන බිල්පත් වලට එරෙහිව අත්තිකාරම් (DP,DA)
 • අපනයන​ ලැබීම් මත ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම්, අණකර නිකුත් කිරීම සහ ප්‍රේෂණ
 • අපනයන බිල්පත් යටතේ ලැබිය යුතු ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර පසු විපරම්
 • රුපියල් හා විදේශීය මුදල් වලින් නම්‍යශීලි කොන්දේසි යටතේ පුර්ව හා පශ්චාත් නැව්ගත කිරීමේ පහසුකම්
 • ඉතා සුරක්ෂිත ලෙස හා කඩිනමින් අය ලබා ගැනීම සඳහා අපනයන ලේඛන​ ඉදිරිපත් කිරීම
ආනයන මූල්‍ය පහසුකම්
 • සිල්ලර හා ආයතනික ගණුදෙනුකරුවන් උදෙසා එක් දිනක් ඇතුළත තරඟකාරී අනුපාත යටතේ ආනයන ණයවර ලිපි නිකුත් කිරිම
 • ජාත්‍යන්තර බැංකු ජාලය හරහා ආනයන ණයවර ලිපි තහවුර කිරීම
 • ණයවර ලිපි යටතේ ආනයන බිල්පත් කඩනමින් නිදහස් කිරීම
 • රැස්කිරීමේ පදනම මත ලැබෙන ආනයන බිල්පත් කඩිනමින් නිදහස් කිරීම (DA/DP)
 • ආනයන බිල්පත් ලද වහාම විද්යුත් තැපෑල සහ කෙටි පණිවුඩ (sms) මගින් දැනුම් දීමේ සේවාව
 • විශේෂඥ දැනුම සහිත, පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් ආනයන ලියවිලි පරීක්ෂා කිරිම
 • ආනයන බිල්පත් කාර්යක්ෂම හා කඩිනමින් ගණුදෙනුකරුවන් වෙත නිදහස් කිරීම
 • රේගුවෙන් භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සදහා අන්තරජාලය ඔස්සේ රේගු වෙබ් අඩවියට ආනයන තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම
 • විදේශ සැපයුම්කරුවන් වෙත කඩිනමින් හා කාර්යක්ෂම ලෙස ගෙවීම් ප්‍රේෂණ
 • ආනයන බිල්පත් ගෙවීම සඳහා කෙටිකාලීන ණය, භාර කුවිතාන්සි සහ කැපබල ලිපි යටතේ ණය පහසුකම් ප‍්‍රදානය
 • ගෙවීම් පියවීම සදහා කෙටිකාලීන ණය, භාර කුවිතාන්සි සහ කැපබල ණය පහසුකම් ප‍්‍රදානය
 • ආනයනකරුවන් හට භාණ්ඩ රේගුවෙන් කඩිනමින් නිශ්කාෂණ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නාවුක ඇපකර නිකුත් කිරීම සහ ඉන්වොයිස් පිටසන් කිරිම
වෙනත් සේවාවන්
 • තරගකාරි අනුපාත යටතේ දේශීය හා විදේශීය ඇපකර ලිපි කඩිනමින් නිකුත් කිරීම
 • ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන් හා නීතිමය අනුකූලතා වලට ගැලපෙන අයුරින් ඇපකර ලිපි කෙටුම්පත් කිරීම හා පරීක්ෂා කිරීමේ සේවාවන්
 • ඇපකර ලිපි හා ඒ අශ‍්‍රිත සහ අවදානම් අවම කිරීමේ ක‍්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය මට්ටමේ උපදෙස් ලබාදීම
 • ඉන්වොයිස් වට්ටම් කිරීමේ පහසුකම්
 • සුරක්ෂිත ලෙස වෙළඳ මුල්‍ය ගනුදෙනු සිදුකිරීම සදහා ගැණුම්කරුවන්/විකිණුම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් තත්ව වාර්තා පහසුවෙන් ලබා දීම
 • අත්තිකාරම් ගෙවීම්, සහ විවෘත ගෙවීම් පදනම් යටතේ භාණ්ඩ ආනයන සදහා හා සේවා ගෙවීම් සඳහා ඉක්මනින් සහ සුරක්ෂිත බාහිර ප්‍රේෂණ පහසුකම් ලබාදීම
සම්බන්ධතා තොරතුරු

TRADE FINANCE

මහජන බැංකුව - පූර්ණ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ හා ව්‍යාපාර ආයතන

top