தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

2022 வங்கி விடுமுறைகள்

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ஜனவரி

ஜனவரி 14 வெள்ளி

தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்

ஜனவரி 17 திங்கட்

துருத்து முழுநோன்மதி தினம்

X

பெப்ரவரி

பெப்ரவரி 04 வெள்ளி

தேசிய தினம்

பெப்ரவரி 16 புதன் 

நவம் முழுநோன்மதி தினம்

 

 
X

மார்ச்

மார்ச் 01 செவ்வாய்

மெதின் முழுநோன்மதி தினம்

மார்ச் 17 வியாழண்

மெதின் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஏப்ரல்

ஏப்ரல் 13 புதன்

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்

ஏப்ரல் 14 வியாழண்

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்

ஏப்ரல் 15 வெள்ளி

பொிய வெள்ளி

ஏப்ரல் 16 சனிக்கிழமை 

பக் முழுநோன்மதி தினம்

X

மே

மே 01 ஞாயிறு;

உலக தொழிலாளர் தினம்

மே 02 வெள்ளி

சிறப்பு வங்கி விடுமுறை

மே 03 செவ்வாய்

ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் தினம்)

மே 15 ஞாயிறு

வெசாக் முழுநோன்மதி தினம்

மே 16 திங்கட்

வெசாக் முழுநோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த தினம்

 

 
X

ஜூன்

ஜூன் 14 செவ்வாய்

பொசோன் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஜூலை

ஜூலை 10 ஞாயிறு

இட்-உல்-ஆதா (ஹட்ஜி விழா நாள்)

ஜூலை 13 புதன்

எசல முழுநோன்மதி தினம்

X

ஆகஸ்ட்

ஆகஸ்ட் 11 வியாழண்

நிக்கினி முழுநோன்மதி தினம்

X

செப்டம்பர்

செப்டம்பர் 10 சனிக்கிழமை

பினர முழுநோன்மதி தினம்

X

அக்டோபர்

அக்டோபர் 09 புதன்

வப் முழுநோன்மதி தினம்

அக்டோபர் 09 செவ்வாய்

மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)

அக்டோபர் 09 திங்கட்

சிறப்பு வங்கி விடுமுறை

நவம்பர் 24 திங்கட்

தீபாவளி திருநாள் தினம்

X

நவம்பர்

நவம்பர் 07 திங்கட்

இல் முழுநோன்மதி தினம்

X

டிசம்பர்

டிசம்பர் 07 புதன்

உந்துவப் முழுநோன்மதி தினம்

டிசம்பர் 25 வெள்ளி

நத்தார் பண்டிகை

டிசம்பர் 26 சனி

சிறப்பு வங்கி விடுமுறை

top