தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

2020 வங்கி விடுமுறைகள்

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ஜனவரி

ஜனவரி 10 வெள்ளி

துருத்து முழுநோன்மதி தினம்

ஜனவரி 15 புதன்

தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்

X

பெப்ரவரி

பெப்ரவரி 04 செவ்வாய்

தேசிய தினம்

பெப்ரவரி 08 சனி

நவம் முழுநோன்மதி தினம்

பெப்ரவரி 21 வெள்ளி

மகா சிவராத்திாி தினம்

X

மார்ச்

மார்ச் 09 திங்கள்

மெதின் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஏப்ரல்

ஏப்ரல் 07 செவ்வாய்

பக் முழுநோன்மதி தினம்

ஏப்ரல் 10 வெள்ளி

பொிய வெள்ளி

ஏப்ரல் 12 ஞாயிறு

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்

ஏப்ரல் 13 திங்கள்

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்

ஏப்ரல் 14 செவ்வாய்

விஷேட வங்கி விடுமுறை தினம்

X

மே

மே 01 வெள்ளி

உலக தொழிலாளர் தினம்

மே 07 வியாழன்

வெசாக் முழுநோன்மதி தினம்

மே 08 வெள்ளி

வெசாக் முழுநோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த தினம்

ஜூன் 25 திங்கள்

ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் தினம்)

X

ஜூன்

ஜூன் 05 வெள்ளி

பொசோன் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஜூலை

ஜூலை 04 சனி

எசல முழுநோன்மதி தினம்

X

ஆகஸ்ட்

ஆகஸ்ட் 01 சனி

ஈதுல் அல்ஹா (ஹஜ் பெருநாள் தினம்)

ஆகஸ்ட் 03 திங்கள்

நிக்கினி முழுநோன்மதி தினம்

X

செப்டம்பர்

செப்டம்பர் 01 செவ்வாய்

பினர முழுநோன்மதி தினம்

X

அக்டோபர்

அக்டோபர் 01 ஞாயிறு

அடி வப் முழுநோன்மதி தினம்

அக்டோபர் 30 வெள்ளி

மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)

அக்டோபர் 30 வெள்ளி

வப் முழுநோன்மதி தினம்

X

நவம்பர்

நவம்பர் 14 சனி

தீபாவளி திருநாள் தினம்

நவம்பர் 29 ஞாயிறு

இல் முழுநோன்மதி தினம்

X

டிசம்பர்

டிசம்பர் 25 வெள்ளி

நத்தார் பண்டிகை

டிசம்பர் 29 செவ்வாய்

உந்துவப் முழுநோன்மதி தினம்

top