தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

2021 வங்கி விடுமுறைகள்

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ஜனவரி

ஜனவரி 14 வியாழண்

தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்

ஜனவரி 28 வியாழண்

துருத்து முழுநோன்மதி தினம்

X

பெப்ரவரி

பெப்ரவரி 04 செவ்வாய்

தேசிய தினம்

பெப்ரவரி 26 வெள்ளி 

நவம் முழுநோன்மதி தினம்

 

 
X

மார்ச்

மார்ச் 11 வியாழண்

மெதின் முழுநோன்மதி தினம்

மார்ச் 28 ஞாயிறு

மெதின் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஏப்ரல்

ஏப்ரல் 02 வெள்ளி

பொிய வெள்ளி

ஏப்ரல் 13 செவ்வாய்

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்

ஏப்ரல் 14 புதன்

சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்

ஏப்ரல் 26 திங்கட் 

பக் முழுநோன்மதி தினம்

ஏப்ரல் 30 வெள்ளி

விஷேட வங்கி விடுமுறை தினம்

X

மே

மே 01 ஞாயிறு 

உலக தொழிலாளர் தினம்

மே 14 வெள்ளி

ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் தினம்)

மே 26 புதன்

வெசாக் முழுநோன்மதி தினம்

மே 27 வியாழண்

வெசாக் முழுநோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த தினம்

 

 
X

ஜூன்

ஜூன் 24 வியாழண்

பொசோன் முழுநோன்மதி தினம்

X

ஜூலை

ஜூலை 21 புதன்

இட்-உல்-ஆதா (ஹட்ஜி விழா நாள்)

ஜூலை 23 வியாழண்

எசல முழுநோன்மதி தினம்

X

ஆகஸ்ட்

ஆகஸ்ட் 22 ஞாயிறு 

நிக்கினி முழுநோன்மதி தினம்

X

செப்டம்பர்

செப்டம்பர் 20 திங்கட்

பினர முழுநோன்மதி தினம்

X

அக்டோபர்

அக்டோபர் 19 செவ்வாய்

மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)

அக்டோபர் 20 புதன்

வப் முழுநோன்மதி தினம்

X

நவம்பர்

நவம்பர் 04 வியாழண்

தீபாவளி திருநாள் தினம்

நவம்பர் 04 வியாழண்

இல் முழுநோன்மதி தினம்

X

டிசம்பர்

டிசம்பர் 14 செவ்வாய்

உந்துவப் முழுநோன்மதி தினம்

டிசம்பர் 24 வெள்ளி

அரை நாள் சிறப்பு வங்கி விடுமுறை (கிறிஸ்துமஸ் தினத்திற்கு பதிலாக சனிக்கிழமை வரும்)

டிசம்பர் 25 சனி

நத்தார் பண்டிகை

top