தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்
    • உங்களுடைய முதலீட்டிற்கு 100% பாதுகாப்பு
    • உள்வரும் பணப்பரிமாற்றங்கள் கட்டணங்களின்றி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.
top