தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

கடனட்டைகள்

மொபைல் மற்றும் இணைய வங்கிச்சேவை வசதிகள் மூலமாக இலகுவான பட்டியல் கொடுப்பனவு வசதி. 

உள்நாட்டு கடனட்டை சந்தையில் மிகவும் குறைந்த கட்டண முறைமை.

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • கொள்வனவுகள்: கடன் எல்லையில் 100%
    • பண முற்பணங்கள்: கடன் எல்லையில் 50%
top