தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

வெளிநாட்டு நாணய வைப்புக்களுக்கான வட்டி வீதங்கள்
சேமிப்புக்கள்
நாணயம் வீதம் % ஆண்டு ஒன்றுக்கு
அமெரிக்க டொலர் (USD) 2.00 %
பிரித்தானிய பவுண்ஸ் (GBP) 1.00 %
யூரோ (EUR) 0.40 %
அவுஸ்திரேலிய டொலர் (AUD) 1.75 %
கனேடிய டொலர் (CAD) 0.50 %
சுவிஸ் பிராங்க் (CHF) 0.00 %
சிங்கப்பூர் டொலர் (SGD) 0.25 %
நிலையான வைப்புக்கள்
காலம் USD வட்டி % GBP வட்டி % EUR வட்டி % AUD வட்டி %
1 மாதம் 2.25 1.50 0.50 2.15
3 மாதங்கள் 2.75 2.00 1.70 2.25
6 மாதங்கள் 3.00 2.25 1.90 2.50
12 மாதங்கள் 3.50 2.75 2.20 2.75
12 மாதங்கள்
(மாதாந்த வட்டி கொடுப்பனவு) % ஆண்டு ஒன்றுக்கு
3.35 2.65 2.10 2.65

10,000 அமெரிக்க டொலர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லது அதற்கு சமமான ஏனைய வெளிநாட்டு நாணயங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் வைப்புக்களுக்கான விசேட வட்டி வீதங்களை அறிந்து கொள்ள தயவு செய்து கிளை முகாமையாளர்/ வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நாணய மாற்று வீதம்

ஒரு நாட்டின் நாணயத்தின் விலையானது மற்றொரு நாட்டின் நாணயப் பெறுமதியிலும் குறிப்பிடப்படலாம். அதாவது, ஒரு நாணயத்தை மற்றுமொரு நாணயத்தில் மாற்றம் செய்து கொள்ளவும் முடியும். உதாரணத்திற்கு, ஒரு யென்னுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு யூரோவின் பெறுமதி மிக அதிகமாக அமையும் போது, அதற்கு இணையாக யென் பெறுமதி மிகவும் குறைவாகக் கிடைக்கின்றது.

 

குறிப்பீட்டு நாணய மாற்று வீதங்கள்: 2020-10-27, பி.ப 02:45:13 AMஇல் உள்ளவாறு

நாணயத் தாள் பயணிகள் காசோலை தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள் இறக்குமதி முறிகள்
மாற்று வீதங்கள் வாங்கும் விலை விற்கும் விலை வாங்கும் விலை விற்கும் விலை வாங்கும் விலை விற்கும் விலை விற்கும் விலை
                 
UAE Dirhams 45.1709 51.196 0 50.6941 49.6902 50.6941 51.9614
Australian Dollar 125.5321 134.8846 127.6576 134.0801 128.8169 134.0801 134.8846
Canadian Dollar 131.2227 142.4529 136.4523 142.0976 137.6221 142.0976 142.4529
Swiss Franc 191.8168 206.7415 198.7282 206.2259 200.3308 206.2259 206.7415
Danish Kroner 27.0261 29.8778 0 29.8033 28.7206 29.8033 29.8778
Euro 209.5377 222.6536 213.0639 221.3257 213.705 221.3257 222.6536
Great Britain Pound 230.5131 244.9744 235.4806 243.877 236.545 243.877 244.9744
Hongkong Dollar 22.0371 24.1939 0 24.1336 23.4437 24.1336 24.1939
Japanese Yen 1.678 1.804 1.7184 1.7905 1.7316 1.7905 1.804
Norweigian Kroner 18.3394 20.2758 19.51 20.2252 19.51 20.2252 20.2758
New Zealand Dollar 111.4399 126.2735 121.2621 125.5819 121.2621 125.5819 125.8959
Saudi Riyals 44.1407 50.1415 0 49.6499 48.6667 49.6499 50.8911
Swedish Kroner 18.7518 21.4646 20.6745 21.411 20.6745 21.411 21.4646
Singapore Dollar 130.1748 139.0964 133.9247 137.8557 133.9247 137.8557 139.0964
US Dollar 180.8754 188.9318 181.3305 187.4975 182.0588 187.4975 188.9037
குறிப்பிட்ட தருணத்தில் மாற்று வீதம்

உடனடி வழங்கலுக்கான வெளிநாட்டு நாணய மாற்று ஒப்பந்த வீதமாகும். “ஒப்பீட்டு வீதங்கள்”, “நேரடி வீதங்கள்” அல்லது “உடனடி வீதங்கள்” எனவும் இது அறியப்படுவதுடன், குறிப்பிட்ட தருணத்தில் மாற்று வீதங்களின் கீழ் கொள்வனவாளர் வெளிநாட்டு நாணயத்தைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு மற்றுமொரு நாணயத்தை வழங்கும் போது அவர் செலுத்துவதற்கு தேவையான விலையைக் குறிக்கின்றது.

குறிப்பிட்ட தருணத்தில் மாற்று வீதத்திற்கான கொடுப்பனவை உடனடியாக செலுத்த வேண்டி ஏற்படினும், சர்வதேச அளவில் வெளிநாட்டு நாணய மாற்று ஒப்பந்தங்களுக்கான கொடுப்பனவுச் சக்கரம் இரு தினங்களாக அமைந்துள்ளது. ஆகவே கொடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்கை இடம்பெற்ற தினத்திலிருந்து இரண்டாவது தினத்தில் வெளிநாட்டு நாணய மாற்று ஒப்பந்தங்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

மாற்றுதல்

பாரம்பரியமாக முதிர்வு (பிணை முறிகள்), வழங்கல் தரம் (கையிருப்பபுக்கள் அல்லது பிணை முறிகள்) ஆகியவற்றை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்றிக் கொள்ளவோ அல்லது முதலீட்டு நோக்கங்கள் மாறும் போதே இது இடம்பெறுகின்றது. சமீப காலத்தில் நாணய மாற்றுதல்கள் மற்றும் வட்டி வீத மாற்றுதல்கள் அதிகரித்துச் செல்லும் போக்கு காணப்படுகின்றது.

முற்கூட்டிய விலை

அடிப்படைப் பொருள், நாணயம் அல்லது நிதிசார் சொத்துக்கு நீண்ட கால (கொள்வனவாளர்) மற்றும் குறுகிய கால (விற்பனையாளர்) தீர்மானித்தவாறு முற்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட விநியோக விலையானது எதிர்காலத்தில் முற்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட திகதியில் செலுத்தப்படுகின்றது.

top