தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

மக்கள் வங்கி கடன் கணிப்பொறி – திறன்மிக்க வழியில் கடனை திட்டமிடுவதற்கு.

எமது இலவச, வேகமான மற்றும் பாவனைக்கு இலகுவான கடன் கணிப்பொறியானது நீங்கள் உங்களுடைய கடனுக்கான சமமான மாதாந்த தவணைக்கொடுப்பனவை மதிப்பிட்டு, உங்களுடைய மாதாந்த கடன் தவணைக்கொடுப்பனவுகளை திறன்மிக்க வழியில் திட்டமிட உங்களுக்கு உதவுகின்றது. உங்களுடைய கடன் விபரங்கள் அனைத்தையும் மின்னஞ்சல் மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் தெரிவையும் கொண்டுள்ளீர்கள்.

*Equal Capital repayment + interest calculated on the capital outstanding
*Both interest and capital paid in fixed monthly instalments

கடன் உற்பத்திகளின் பட்டியல் மற்றும் கடன் உற்பத்தி தொடர்பான ஒரு சிறு விளக்க குறிப்பு ஆகியவற்றை மக்கள் வங்கியின் கடன் கணிப்பொறி பயனர்களுக்கு வழங்குகின்றது.

குறைந்தபட்ச வட்டி வீதம்:

 

*உங்களுடைய தகைமையின் அடிப்படையில் வீதங்கள் மாறுபடலாம்

 
மாதங்கள் வருடங்கள்
 
 

கணிப்பிடுக

Your Loan EMI

Rs 68,594

Loan details as specified by you

Loan Amount:

55505006

Loan Tenure:

60

Interest Rate:

 

top