தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

People's Bank Representatives Abroad


Currency Name of Officer Name of the Bank/Exchange Co. Address Contact Numbers
UNITED ARAB EMIRATES

Mr. I.D.G. Sarath Kumara

Al Ansari Exchange Co. (People’s Bank Representative)
Al Ansari Exchange Co.
Level 08,
Al Ansari Business Center,
Al Barsha 01,
P. O. Box 6176,
Dubai, U A E.
Mob: 00971 553165630
Fax: 00971 43255295
E-mail: gskumara@peoplesbank.lk

Mr. W.M.J.C. Wijesinghe

UAE Exchange Centre LLC (People’s Bank Representative)
UAE Exchange Centre LLC
Sharjah Main Branch,
P. O. Box 3851,
Rolla,Sharjah,
U. A. E.
Mob: 00971 551127837
Fax: 00971 65614028
E-mail: chathuran@peoplesbank.lk

Mr. R.A. Dinesh Rathnayaka

Al Ahalia Money Exchange Bureau (People’s Bank Representative)
Al Ahalia Money Exchange Bureau
Al Nahda Branch,
Near Al Nahda park,
P. O. Box 28720,
Sharjah, UAE
Mob: 00971 554659239
Tel: 00971 65549924
Fax: 00971 65548758
E-mail: uaerep2@peoplesbank.lk
QATAR

Mr. W.C.S. Fernando

City Exchange Co. W.L.L. (People’s Bank Representative)
City Exchange Co. W.L.L.
P. O. Box 16081,
Near Bank Street,
Beside New World Center,
Doha - Qatar
Mob: 00974 33495333
Tel: 00974 44769732
Fax: 00974 44415752
E-mail: charithfdo@peoplesbank.lk

Mr. Dhamitha Rathnayaka

AL DAR FOR EXCHANGE WORKS (People’s Bank Representative)
AL DAR FOR EXCHANGE WORKS
P. O. Box 24048,
IBA Buildings ,
C-Ring Road,
Near Doha Cinema,
Doha - Qatar
Mob: 00974 50390001
Tel: 00974 44550455
Fax: 00974 44550888
E-mail: damithar@peoplesbank.lk
KUWAIT

Mr. Thilina Waidyanatha

Oman Exchange Company W.L.L (People’s Bank Representative)
Oman Exchange Company W.L.L,
4th FLOOR,
AL OTHMAN BUILDING,
ABDUL AZIZ HAMAD AL SAQER STREET,
OPPOSITE TO THE LIBERATION TOWER & KPTC BUS STATION,
MARQAB,
KUWAIT CITY,
KUWAIT.
Mob: +965 97105311 (whatsapp, imo available)
E-mail: thilinapriyal@gmail.com
CANADA

Ms. Jeevamani Jagathpriya

- (People’s Bank Coordinator)
14, Meadowcrest Lane,
Brampton,
ON L7A 0T8
Canada
Mob: 001647 8671440
Tel: 001647 7499391
E-mail: pbcaco@gmail.com
SOUTH KOREA

Stationed in S. Korea alternatively  in every 03 months

Mr. Sivarajah Sentheepan

Industrial Bank of Korea (People’s Bank Representative)
Industrial Bank of Korea
43 Babu-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si Gyeonggi-do, Korea 15377
Mob: +82 1083461824
Mob: +82-315083032 (Ext.14)
Fax: +82-05050750631
E-mail: sentheepan@peoplesbank.lk
top