தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

PFCA
விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • பற்று (டெபிட்) அட்டை இலவசமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றது
    • கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு எதிராக கடனட்டை வசதிகள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.
    • மாதாந்த வட்டி.
top