தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

பின்வரும் தேவைகளுக்கு மக்கள் வங்கியினூடாக SWIFTs (தந்திப் பரிமாற்றம்) மற்றும் வரைவோலைகள் மூலமாக நீங்கள் பணத்தை அனுப்ப முடியும்.

 

கல்வி
நன்மைகள்
 • சலுகைக் கட்டணங்கள் (தந்திப் பரிமாற்ற கட்டணங்கள்+ தரகு ரூபா 500/- மட்டுமே)
சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் (தொடக்க கொடுப்பனவுக்கு)
முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
 • பணத்தை அனுப்புகின்றவர் மக்கள் வங்கியில் கணக்கொன்றைப் பேணுதல் வேண்டும்.
 • தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்த பின்னர் “மாணவர் கோப்பு” ஒன்று திறக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் “கோப்பு இலக்கம்” ஒன்று ஒதுக்கப்பட்டு அவரின் பாடநெறிக் காலப்பகுதியில் நிதி இலகுவாக மாற்றம் செய்யப்படும்.
 • வழங்கப்பட்டுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவினங்களுக்கு தேவையான தொகை மட்டுமே அனுப்புவதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.
 • செலவுகள் தொடர்பான முழுமையான விபரங்களும் அடங்கியவாறு பல்கலைக்கழகங்களால் வழங்கப்படுகின்ற கடிதங்களின் பிரதிகள் வங்கியிடம் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
 • கற்கைநெறி தொடர்பான அனைத்துக் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மாணவரின் வாழ்க்கைச் செலவுகள் கற்கைநெறியை முன்னெடுக்கும் காலப்பகுதியில் ஒரே வங்கியின் கிளையின் மூலமாகவே அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
இறக்குமதிகள்

முற்பணக் கொடுப்பனவு விதிமுறைகள் - (பண முற்பணம்)

 

1. இலங்கை ரூபா கணக்கொன்றிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில் -

 • 50,000/- அமெரிக்க டொலர் அல்லது சமமான வேறு எந்தவொரு வெளிநாட்டு நாணயத் தொகைக்கும் மேற்படாத வகையில் இறக்குமதி செய்யப்படவுள்ள பொருட்களின் மொத்த பெறுமதிக்கு தேவைப்படுகின்ற முற்பண கொடுப்பனவு அனுமதிக்கப்படும்.
 • 50,000/- அமெரிக்க டொலர் அல்லது சமமான வேறு எந்தவொரு வெளிநாட்டு நாணயத் தொகைக்கும் மேற்பட்ட வகையில் இறக்குமதி செய்யப்படவுள்ள பொருட்களின் மொத்த பெறுமதிக்கு தேவைப்படுகின்ற முற்பண கொடுப்பனவு பின்வரும் நிபந்தனைகளின் கீழேயே அனுமதிக்கப்படும்.
  • முற்பணக் கொடுப்பனவுத் தொடர்பில் தொடர்பில் வங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய வங்கி உத்தரவாதம் அல்லது முற்பணக் கொடுப்பனவுத் தொகைக்கான பதில் கடன் உறுதிப்படுத்தல் கடிதத்தை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்; அல்லது
  • குறித்த கொடுக்கல்வாங்கல் நடவடிக்கையின் தகைமையைக் கருத்தில் கொண்டு தனது அனுமதியை வழங்குவதற்காக இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் கட்டுப்பாட்டாளரால் கோரப்படுகின்ற பெறுமதி சேர் வரி பதிவு இலக்கம், வரி அடையாள இலக்கம் மற்றும் வேறு எந்தவொரு ஆவணங்கள்; அல்லது

2.வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கொன்றின் மூலமாக கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில் மேலே (1) (a) மற்றும் (b) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உச்ச எல்லை கருத்தில் கொள்ளப்படமாட்டாது.

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்
முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை
 • தொகை விலைப்பட்டியல் நிறுவனத்தின் பெயரின் கீழ் இருத்தல் வேண்டும்.
 • முற்பணக் கொடுப்பனவை மேற்கொண்டு 180 தினங்களுக்குள் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் ஆதாரத்தை (அதாவது வர்த்தக விலைப்பட்டியலின் பிரதி ஒன்று மற்றும் சுங்கத் திணைக்களத்தால் முறையாக முத்திரை குத்தப்பட்ட சுங்க பிரகடனப் பத்திரத்தின் பிரதி ஒன்று) இறக்குமதியாளர் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
திறந்த கணக்கு விதிமுறைகள்
 • ஏற்றுமதியாளர் ஒருவர் பொருட்களை ஏற்றிய பின்னர் தேவையான அனைத்து அனுப்பல் மற்றும் வர்த்தக ஆவணங்கள் இறக்குமதியாளருக்கு நேரடியாக அனுப்பப்பட்டு, எதிர்கால திகதி ஒன்றில் விற்பனையாளரின் பட்டியலுக்கான கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கு உடன்படும் ஏற்பாடு திறந்த கணக்கு எனப்படுகின்றது.
தேவையான ஆவணங்கள்
ஏனைய தேவைகள்

பின்வருவதைப் போன்ற ஏனைய தேவைகளுக்கும் பணத்தை அனுப்ப முடியும்;

 • அந்நியச் செலாவணி கட்டுப்பாட்டாளரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற எந்தவொரு கொடுப்பனவு.

மேலதிக விபரங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள மக்கள் வங்கிக் கிளைக்கு தயவு வருகை தரவும்.

குடியகல்வோர் பணப்பரிமாற்றம்
 • இலங்கைப் பிரஜை ஒருவர் மற்றொரு நாட்டில் நிரந்தர குடியுரிமையை அல்லது பிரஜாவுரிமையைப் பெற்ற பின்னர் இலங்கையில் வசிக்கின்ற ஒருவராக இருப்பின், இரட்டைப் பிரஜாவுரிமை அடங்கலாக (இதன் பின்னர் குடிபெயர்ந்தவர் என குறிப்பிடப்படுவார்), குடிபெயர்ந்தவரின் அசையும் அல்லது அசையாச் சொத்து, புலப்படும் மற்றும் புலப்படாச் சொத்துக்களின் விற்பனை வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் பெற்றோரிடமிருந்து குடிபெயர்ந்தவருக்குக் கிடைக்கும் அன்பளிப்புக்கள் அடங்கலாக அவ்வாறு ஈட்டுகின்ற பணத்தை குடிபெயர்ந்தவருக்கான சலுகைத்தொகையாக மாற்றம் செய்வதற்கான தகைமையைக் கொண்டுள்ளார். விலைமதிப்பற்ற கற்கள், விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள், தனிப்பட்ட ஆபரணங்கள் மற்றும் நன்கொடையளிக்கப்பட்ட பரம்பரைத் தோட்டங்கள் அடங்கலாக இலங்கையில் வைத்திருக்கும் ஏனைய சொத்துக்களின் பெறுமதி இச்சொத்துக்களில் அடங்கியிருக்கலாம்.
 • (மேலே தலைப்பு (B) இன் கீழ் பந்தி (1) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணப்பரிமாற்றங்களுக்கு பின்வரும் உச்ச எல்லைகள் விதிக்கப்படலாம் -
  • இலங்கை மத்திய வங்கியால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல் விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதைக் கொண்ட எவரும் தலா 200,000 அமெரிக்க டொலர் தொகையை குடிபெயர்ந்தவருக்கான ஆரம்ப சலுகைத்தொகையாக மாற்றம் செய்ய முடியும்.
  • குடிபெயர்ந்தவருக்கான வருடாந்த சலுகைத்தொகை 30,000 அமெரிக்க டொலர். அத்தகைய முதலாவது வருடாந்த சலுகைத்தொகையை மாற்றம் செய்வதற்கு ஆரம்ப சலுகைத்தொகையான 200,000 அமெரிக்க டொலர் தொகையை முற்றாக பயன்படுத்தி 12 மாதங்களின் பின்னர் அதனை மேற்கொள்ள முடியும். முதலாவது சலுகைத்தொகை விதிவிலக்கிற்கு புறம்பாக, அதன் பின்னரான சலுகைத்தொகைகளை ஒவ்வொரு நாட்காட்டி ஆண்டிலும் மாற்றம் செய்ய முடிவதுடன், இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம் ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றம் செய்யவும் முடியும்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல் விதிமுறைகளுக்கு அமைவாக பரம்பரை ஆதனம் மற்றும் சொத்துக்களின் விற்பனை மூலமாகக் கிடைக்கும் பணத்தை வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் மாற்றம் செய்வதற்கு வருடாந்த சலுகைத்தொகையாக 30,000 அமெரிக்க டொலர்.
 • (2)ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2 ஆவது விதிமுறையின் கீழ் அனுமதி பெற்ற முகவராக அல்லது அனுமதி பெற்ற விசேட வங்கியாக அனுமதி பெற்றுள்ள வர்த்தக வங்கியொன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள மூலதனக் கொடுக்கல்வாங்கல் ரூபா கணக்கொன்றினூடாகவே குடிபெயர்ந்தோருக்கான சலுகைத்தொகை அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
 • (2)ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2 ஆவது விதிமுறையின் கீழ் அனுமதி பெற்ற முகவராக அல்லது அனுமதி பெற்ற விசேட வங்கியாக அனுமதி பெற்றுள்ள வர்த்தக வங்கியொன்றினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடிபெயர்ந்தவருக்கான சலுகைத்தொகையானது மூலதனக் கொடுக்கல்வாங்கல் ரூபா கணக்கிலிருந்து விண்ணப்பதாரியின் தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கிற்கு மற்றும்/அல்லது இலங்கையிலுள்ள உள்வரும் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு அல்லது இலங்கைக்கு வெளியில் குடிபெயர்ந்தவரால் பேணப்படுகின்ற கணக்கொன்றுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட முடியும்.
 • நடைமுறை வருமானம் (வட்டி, பங்கு இலாபங்கள், ஓய்வூதியங்கள், வாடகை, குத்தகை வாடகைகள் மற்றும் இலாபங்கள் அடங்கலாக) மற்றும் ஓய்வுகால சலுகைகள் (ஊழியர் சேமலாப நிதி), ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம், பணிக்கொடை மற்றும் வேறு எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் அல்லது இளைப்பாறல் நிதி) ஆகியன மூலதனக் கொடுக்கல்வாங்கல் ரூபா கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்பட்டு, குடிபெயர்ந்தவருக்கான சலுகைத் தொகையுடன் சேர்த்து அவரது தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகளுக்கு மற்றும்/அல்லது இலங்கையிலுள்ள உள்வரும் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு அல்லது இலங்கைக்கு வெளியில் குடிபெயர்ந்தவரால் பேணப்படுகின்ற கணக்கொன்றுக்கு மாற்றம் செய்ய முடியும்.

 

குடிபெயர்ந்தவர் மற்றும்/அல்லது இலங்கையைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் இலங்கை மத்திய வங்கியின் முன் அனுமதியைப் பெற்று அவர்களது பரம்பரைச் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதன் மூலமாக அல்லது அவற்றின் வாடகை மூலமாகக் கிடைக்கின்ற வெளிநாட்டு நாணயத்தை வரவு வைக்கும் நோக்கத்திற்காக குறிப்பிட்ட எந்தவொரு வெளிநாட்டு நாணயத்திலும் வெளிநாட்டு பரிமாற்ற கணக்குகளை ஆரம்பித்து, அவற்றைப் பேண முடியும்.

top