தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

ரூ .100,000 வரை இருப்புக்கு 4% வட்டி விகிதங்கள்.

டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள்

தற்போதைய அட்டை கொள்கைகளுக்கு அமைவாக சலுகைக் கட்டணத்தில் கடனட்டை

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 

    • பின்வருவனவற்றிற்கான கடன் வசதி: உயர் கல்வி/ வியாபாரம்/ வீடமைப்பு/ வாகனம்/ மின்உபகரணம், கணனி மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் நுகர்வோர் சாதனங்களைக் கொள்வனவு செய்தல்.

    • பீப்பிள்ஸ் லீசிங் கம்பனி ஊடாக குத்தகை வசதிகள்.

    • தற்போதைய அட்டை கொள்கைகளுக்கு அமைவாக சலுகைக் கட்டணத்தில் கடனட்டை.

    • மொபைல் வங்கிச்சேவை, குரல் வங்கிச்சேவை மற்றும் இணைய வங்கிச்சேவை வசதி.

top