தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கூட்டுறவு இயக்கம் மக்களின் நன்மைக்காக சுயாதீனமாக பணியாற்றும் நபர்களைக் கொண்ட இயக்கமாகும். கல்வி, பயிற்சி மற்றும் தகவல் வழங்கல் ஆகிய விடயங்கள் தொடர்பில் இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. மக்கள் வங்கி தமது கூட்டுறவு வங்கி சேவையின் கீழ் இலங்கை கூட்டுறவு இயக்கத்திற்கு நிதியியல் ஆலோசனை மற்றும் நிதியியல் ஆதரவை வழங்கி வருகின்றது.

நிதியியல் வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற துறைகள்
 • நுகர்வோர் வாணிபம்
 • விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு
 • மீன்பிடிச் செயற்பாடுகள்
 • கைத்தொழில்கள்
 • விசேட செயற்திட்டங்கள்
  • மினி கோப் சிட்டி
  • கோப் சிட்டி
  • மெகா கோப் சிட்டி போன்றவை.
 • சிக்கன மற்றும் கடன் சங்கங்கள்
top