සමූපකාර
බැංකුකරණ සේවා

සමුපකාර ණය

සමූපකාර ව්‍යාපාරය යනු මෙරට ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩකරන පිරිසකගෙන් සමන්විත ව්‍යාපාරයකි. අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හා තොරතුරු සම්පාදනය වැනි අංශ සම්බන්ධයෙන් මෙම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු වේ. සිය සමූපකාර බැංකුකරණ සේවා යටතේ මහජන බැංකුව මෙම ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකයන්ට මූල්‍ය උපදේශනය සහ මූල්‍ය සහය පිරිනමයි.

විශේෂාංග

පොලී අනුපාතය

 • 13.5% - 14.5%

සුදුසුකම්

මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙන අංශ

 • පාරිභෝගික වෙළඳාම්
 • කෘෂිකර්මය හා සත්ත්ව පාලනය
 • ධීවර කටයුතු
 • කර්මාන්ත
 • ඉතුරුම් හා ණය සමිති
 • විශේෂ ව්‍යාපෘති - Mini Co-op City ,Co-op City Mega ,Co-op City වැනි
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

logo logo

ඉංජිනේරු සේවා ප්‍රධානී

වයි.කේ.රාජපක්ෂ මහතාTel : 0112473206 Fax : 0112341591

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරී

ටී.එන්. රූබසිංහ මියTel : 0112481796 Fax : 0112451393

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරී

එස්.ඩී.එන්.ප්‍රේමදාස මියTel : 0112481679 Fax : 0112451393

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - අභ්‍යන්තර විගණන

ඒ. එස්. කේ. ගඟබඩගේ මහතාTel : 0112055840 Fax : 0112504570

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ආයතනික බැංකුකරණ

එස්. එස්. පෙරේරා මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

අයි. කේ. ජී. සී. කේ. බී. ඉහළකෝරාළ මහතාTel : 0112481528 Fax : 0112436561

Head of Infrastructure & Operations

ඒ. දිසානායක මහතාTel : 0112044175

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

ඩබ්ලිව්.එන්.ටී. පෙරේරා මහතාTel : 0112481681 Fax : 0112473815

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අවදානම් කළමනාකරණය

පී.ජී.ඒ.සී. පෙරේරා මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත්

ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

එන්.ඩී.පතිරණගේ මහතාEmail : naleendp@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - වාණිජ බැංකුකරණය

එන්.ඒ.වී. මුණසිංහ මහත්මිය.Tel : 0112334271 Fax : 0112473341

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණ

එල්.යූ.එල්.කේ. අල්විස් මහතාTel : 0112481348 Fax : 011-2436557

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයතනික බැංකුකරණය(සම්බන්ධතා I)

පී සී කේ ගමගේ මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340
Email :champ@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන ඩිජිටල් නිලධාරී

කේ. ජී. පී.එම්. කාරියවසම් මහතාTel : 0112481326 Fax : 0112327734

ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්‍ෂන නිලධාරී

එල්. එච්. ටී. ධර්මානන්ද මහතාTel : 0112481326 Fax :0112444895
Email : ciso@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ඊ. ඒ. එම්. දිසානායක මහතා

මහින්ද දිසානායක මහතා හට ශාඛා බැංකුකරණය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය තුළ වසර 30ට වැඩි පළපුරුද්දක් සතුවන අතර දැනට ඔහු මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ලෙස සේවය කරයි. ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ (FCA) අධි සාමාජිකයෙකු මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහය සාමාජිකයෙක් ද වේ.

ඊට අමතරව ඔහුට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය සහ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියද සතුය. තවද, ඉන්දියාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ තාක්ෂණික සහයෝගය ඇතිව පිරිනමන ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ තොරතුරු පද්ධති, ආරක්ෂාව පාලනය සහ විගණනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබාගෙන ඇත.

ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි

ධම්මික දාස මහතා

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ වසර 26ක පළපුරුද්ද සමඟ, ධම්මික දසා මහතා මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී ලෙස සේවය කරයි. ඔහුට උපායමාර්ගික කළමනාකරණය, වැඩසටහන් කළමනාකරණය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, යටිතල පහසුකම් තාක්ෂණ කළමනාකරණය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරාවරණය ඇතුළුව විවිධ පරාසයන් හී බහුල අත්දැකීම් ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා, ශ‍්‍රී ලංකාවේ, ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ සහ නවසිලන්තයේ මූල්‍ය, රක්ෂණය, බැංකුකරණය, නිෂ්පාදනය, මනා සැපයුම්, සහ සංචාරක වැනි විෂයයන් ගණනාවක ඔහුගේ කුසලතා ඔප්නංවාගෙන ඇත. ඊට අමතරව,තොරතුරු ආරක්ෂාව ක‍්‍රියාත්මක කිරිම් පිලිබඳ හසල අවබෝධයක් ඔහු සතුය.

දසා මහතා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගණිතය හා පරිගණක විද්‍යාව පිලිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලබා ගෙන ඇත. බැංකුවේ ඔහුගේ වර්තමාන තනතුර භාර ගැනීමට පෙර, ඔහු Aitken Spence Group, KPMG Sri Lanka, සහ Fiserv වැනි ප්‍රමුඛ ආයතනවල ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරු කිහිපයක් ද දරා ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයෝජන බැංකුකරණයTel : 0112 206787 Fax : 0112 458842
Email : trimalie@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - මානව සම්පත් සංවර්ධනසහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

අයි කේ ඉන්දික මහතාTel : 0112481625 Fax : 0112451329

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ක්‍රමෝපායික සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය

අයි රත්නායක මහත්මියTel : 0112481684 Fax : 0112441539

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - භාණ්ඩාගාරTel : 0112 206762 Fax : 0112 458842
Email : vinitha@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

ආර්. රවිකරන් මහතාTel : 0112481388 Fax : 0112445053

ප‍්‍රධානී - පද්ධති යෙදවුම්

එස්. සමරකෝන් මහතාTel : 0112044210 Fax : 0112436954

කාඩ් ප්‍රධානි

ජේ. ඒ. ඩයස් මහතාTel : 0112490419 Fax : 0112169029

අලෙවිකරණ ප්‍රධානී

එන් එච් විජයවර්ධන මහතා


නාලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කැනඩාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අලෙවිකරණ විශේෂඥයෙකි. ඔහුගේ බැංකු ජීවිතය තුළ ඔහු උපාය මාර්ගික අලෙවිකරණ සැලසුම්කරණය, සන්නාම කළමනාකරණය, ආයතනික රූප ගොඩනැගීම, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අලෙවිකරණය සහ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ නිෂ්පාදන කළමනාකරණය වැනි ක්ෂේත්‍රවල විශේෂීකරණය කර ඇත.

මහජන බැංකුවට සම්බන්ධ වීමට පෙර, ඔහු Pan Asia Banking Corporation හි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අලෙවිකරණය සහ පුද්ගලික බැංකුකරණය හෙබවූ අතර Pan Asia බැංකු සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි තනතුර සහ ටොරොන්ටෝහි Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) හි මුදල් කළමනාකරණ සේවා සඳහා නිෂ්පාදන කළමනාකරු වැනි ප්‍රධාන තනතුරු හෙබවීය. වල. ඔහු මීට පෙර Sampath Bank PLC හි ජ්‍යෙෂ්ඨ අලෙවි නිලධාරියෙකු ලෙස ද සේවය කර ඇත. ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ (FCIM) සාමාජිකයෙකි.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ශාඛා කළමනාකරණ

ඩබ්ලිව්.ජී.පී සේනනායක මහත්මියTel : 011481625 Fax : 0112451329
Email :ganga@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ

ටී හේවාසම් මහත්මියTel : 0112334272 Fax : 0112433127
Email :thusharih@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී-
භාණ්ඩාගාර, ආයෝජන බැංකුකරණ හා මූල්‍ය ආයතන

කේ.එස්.ආර්.එස්. ලොකු කලූගේ මහත්මිය

ෂමිලා ලොකු කලූගේ මිය 2002 දි කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස බැංකුව සමඟ සිය වෘත්තිය ආරම්භ කළ අතර, බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර එ්කකය තුළ වසර 20කට වැඩි පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. ඇය බැංකුවේ භාණ්ඩාගාරය, ආයෝජන කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය ආයතන කාර්යයන් හී වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස වත්මන් තනතුර වෙත වේගයෙන් පැමිණ ඇත.

2011 සිට 2022 දක්වා, ලොකු කලූගේ මිය ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකය ඇතුළුව භාණ්ඩාගාර කාර්යයන්හි ක්ෂේත‍්‍ර කිහිපයක්ම නියෝජනය කර ඇති අතර 2017 සිට, ඇය භාණ්ඩාගාරය සහ ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකයේ සමස්ත කාර්යයන් පාලනය කරමින් සිටී.

ඇය කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දෙවන පන්තිය ඉහළ සමාර්ථයක් සමඟ ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය මෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ කාර්ඩිප් මෙට්ට්‍රොපොලිටන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගෞරවය සහිත ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (මූල්‍ය) උපාධිය ලබාගෙන ඇත. ඊට අමතරව, ඇය ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් භාණ්ඩාගාරය, ආයෝජනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබාගෙන ඇත. ඇය ්ක්‍ෂ ෘැ්කසබට සහතිකය විශිෂ්ඨ ලෙස අත්කර ගෙන ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහය සාමාජිකාවක් ද වේ.

ලොකු කලූගේ මිය 2017 දි ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ සංගමයේ අධ්‍යක්‍ෂවරියක් ලෙස පත්කරන ලද අතර වර්තමානයේ එහි ලේකම් ලෙස කටයුතු කරයි. එමෙන්ම ඇය ශ‍්‍රී ලංකා ෆොරොක්ස් සංගමයේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක් ලෙස සේවය කරයි.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය (වගකීම් නිමැවුම්)

ඞී.එම්.ඞී. දසනායක මහත්මියTel : 0112206749 Fax : 0112446410

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - එතෙර ගනුදෙනු සේවාව

ඩබ්.ඞී.ඒ.බී. ලියනගුණවර්ධන මහත්මියTel : 0112332751 Fax : 0112326428

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයෝජන බැංකුකරණ

ඩබ්.ඒ.එල්.පී. ජයරත්න මහතාTel : 0112206795 Fax : 0112458842
Email : lakmal@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

ටී.එම්.ඩබ්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා

චන්ද්‍ර කුමාර මහතා 1994 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස මහජන බැංකුවේ සිය වෘත්තිය ආරම්භ කළ අතර බැංකුකරණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ වසර 29කට වැඩි පළපුරුද්ද අත්කරගෙන ඇත. වර්තමානයේ ඔහු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරයි. ඔහුගේ වෘත්තීය කාලය තුළ, දේශීය මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් විවිධ නිරාවරණ වැඩසටහන්වල සහභාගි වී ඇති අතර විවිධ කළමනාකරණ මට්ටම්වල හා තනතුරුවල ව්‍යාපාර බැංකුකරණ කළමනාකරණ ව්‍යවහාර පිළිබඳ හසල දැනුමක් ලබාගෙන ඇත.

2018 සිට 2020 අවසානය දක්වා, චන්ද්‍ර කුමාර මහතා සැපයුම්, ප‍්‍රවාහනය, ආරක්ෂාව, ඉංජිනේරුකරණ නඩත්තුව, ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරුකරණය, සහ ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම යන දෙපාර්තමේන්තු හය පාලනය කරමින් සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු සහය සේවා) තනතුර දැරීය. මෙම කාලසිමාව තුළ, ප‍්‍රවාහනය සහ ආරක්ෂක ක‍්‍රියාපටිපාටිවලට අමතරව ප‍්‍රසම්පාදනය, ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තුව, ගබඩා සහ තොග පාලනය පිළිබඳ අගනා පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. 2020 සිට 2023 දක්වා ඔහු සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ පරිපාලනය සහ ව්‍යාපාර සහය) සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (ශාඛා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව) ලෙස කටයුතු කළ අතර එහිදී ඔහු ශාඛා ජාලය සහ CEFT මෙහෙයුම් සඳහා එස් පහ ක‍්‍රමය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී සැලකියයුතු දැනුමක් ලබාගෙන ඇත.

චන්ද්‍රකුමාර මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් BCom (විශේෂ) පිළිබඳ දෙවන පන්තියේ ඉහළ අංශයේ උපාධියක් සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමාවක් (ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය/WTO (UNCTAD), ජිනීවා, ස්විට්සර්ලන්තය) ලබා ඇත. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහතික කළ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CMA), ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (LICA) බලපත්‍රලාභියෙකි, ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණුම්කරණ කාර්මිකයන්ගේ (MAAT) සාමාජිකයෙකි. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන් (AIB). මීට අමතරව, ඔහු ශ්‍රී ලංකා සැපයුම් සහ ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයේ (MISMM) ආයතනික සාමාජිකයෙකි.

චන්ද්‍රකුමාර මහතා 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ATM, CDM, CRM සහ KIOSK වලින් සමන්විත ශාඛා ජාලයේ නියාමන ඒකක 743ක් ඇතුළත් සේවා බෙදා හැරීමේ නාලිකා භාරව සිටී.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - විගණන

ජී.එස්. ගලප්පත්ති මහත්මියTel : 0112504248
Email : srig@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අයකර ගැනීම්

ඒ. යූ. එල්. ඒ. අන්සාර් මහතාEmail : anzar@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී - අනුකූලතා

එච්. එල්. එස්. එස්. සේනානායක මහත්මිය

සමන්ති සේනානායක මහත්මිය නීතීඥවරියක ලෙස වසර 30ක පළපුරුද්දක් ඇති නීති වෘත්තිකයෙකි. ඇය ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීතිපති උපාධියක් ද (LL.M) ලබා ඇත. ඊට අමතරව, ඇය අනුකූලතා අංශයන්හි වෘත්තීය සුදුසුකම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සහයෝගයෙන් ජාත්‍යන්තර අනුකූලතා සංගමය මගින් ජාත්‍යන්තර අනුකූලතා ඩිප්ලෝමාව ප්‍රදානය කර ඇත.

සේනානායක මහත්මිය මහජන බැංකුවේ නීති අභ්‍යාසලාභිනියක ලෙසින් ඇයගේ නීති වෘත්තිය ආරම්භ කර ඇති අතර එතැන් සිට තනි පුද්ගල වෘත්තිකයෙකු ලෙස සහ ආයතනික අංශයේ සාමාජිකාවක් ලෙස සේවය කරමින් දශක 3කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. 2001 වසරේ සහකාර නීති නිලධාරිනියක ලෙස මහජන බැංකුවට බැඳුණු ඇය වසර 9ක් නීති නිලධාරිනියක ලෙස සිය රාජකාරිය ඉටු කළාය.

2009 මාර්තු 03 දින, සේනානායක මහත්මිය බැංකුවේ අනුකූලතා නිලධාරි තනතුර භාරගත් අතර පසුව ඇය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අනුකූලතා ලෙස 2023 අප්‍රේල් 28 දින උසස් කරන ලදී.

දැනට, සේනානායක මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල අනුකූලතා නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කරයි. ඇය ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයට (CRIB) බැංකුවේ අනුකූලතා නිලධාරී තනතුරු ද, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති තොරතුරු කමිටුවේ සාමාජිකාවක් ද දරයි. ඇය තවදුරටත් CRIB හි විකල්ප අධ්‍යක්ෂවරිය සහ CRIB හි උපදේශක කමිටුවේ සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කරයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී -
ගෙවීම, ක්‍රියාවලි කළමනාකරණ සහ තත්ත්ව සහතික

ආර්. පී. එන්. ප්‍රේමලාල් මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – ගෙවීම්, ක‍්‍රියාවලි කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණය ලෙස කටයුතු කරන නිල්මිනී පේ‍්‍රමලාල් මිය කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස 2002 දි මහජන බැංකුව හා එක් විය. ඇය වසර 18ක් පුරා මූල්‍ය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වසර දෙකක කාලසීමාවක් උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය, කාර්යසාධන කළමනාකරණය සහ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරමින් බැංකුව තුළ වසර 20ක පළපුරුද්දක් ලබා ඇත.

නියෝජ්‍ය මුල්‍ය ප‍්‍රධානි ලෙස සේවය කරමින්, පේ‍්‍රමලාල් මිය විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් ක‍්‍රියාත්මක කළ අතර එ්වා බැංකුවේ සමස්ථ කාර්යසාධනයට සැලකියයුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස, ඇය උපායමාර්ගික සැපසුම්කරණය, කාර්යසාධන කළමනාකරණය සහ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යන ක්ෂේත‍්‍ර ආවරණය කරමින් බැංකුවේ උපායමාර්ගය නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය කිරීමේදී ප‍්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

පේ‍්‍රමලාල් මිය ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දෙවන පන්තිය ඉහල සමාර්ථයක් සමඟ ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධියක් සහ කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධියක් ද ලබාගෙන ඇත. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ (FCA) අධි සාමාජිකාවක් මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (FCMA) අධි සාමාජිකාවක් සහ ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ (IBSL) සහය සාමාජිකාවක් ද වේ. IBSL ශ්‍රී ලංකා හි ආරාධිත දේශන සහ විභාග ඇගයීම් තුළින් ඇය සිය දැනුම බැංකු ප්‍රජාවට ලබා දී ඇත. ඇය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකාවක් වන අතර අර්ධ වශයෙන් CIMA (UK) සම්පූර්ණ කර ඇත.

ඇය ආරාධිත දේශන සහ IBSL ශ‍්‍රී ලංකා හී විභාග ඇගයීම තුළින් බැංකු ප‍්‍රජාවට ඇයගේ දැනුම දායද කර ඇත. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක් වන අතර ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් කළමණාකරන ගණකාධිකාරී ආයතනයේ CIMA (UK) අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කර ඇත.

ප්‍රේමලාල් මහත්මිය දැනට සීමාසහිත පීපල්ස් ක්ෂුද්‍ර වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර ඇය මීට පෙර පීපල්ස් මර්චන්ට් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර ඊට සමගාමීව පීපල්ස් මර්චන්ට් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විගණන කමිටුවේ සභාපති ධුරය ද හෙබවූවාය.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යවසාය බැංකු කටයුතු

එස්. එන්. බී. එම්. ඩබ්ලිව්. නාරායන මහතා

1994 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස මහජන බැංකුවට බැඳුණු වික‍්‍රම නාරායන මහතා ශාඛා බැංකුකරණය, ආයතනික සහ විදේශීය බැංකුකරණය මෙන්ම උපායමාර්ගික සැලසුම් කිරීම වැනි විවිධ බැංකු අංශවල වසර 28කට වැඩි පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා ණයදීම, ව්‍යාපෘති මූල්‍ය, ව්‍යවසාය සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර පුබුදුව සහ පුනරුත්ථාපනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් සමඟ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය කෙරෙහි ණය දීම තුළ ඔහුගේ ප‍්‍රවිනත්වය වසර 12ක කාලසිමාවක් පුරා දිවයයි. වර්තමානයේ, ඔහු මහජන බැංකුවේ ව්‍යවසාය බැංකුකරණය මෙහෙයවන අතර එහිදී ඔහු වාණිජ ණය, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන මූල්‍ය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, වාණිජ බැංකුකරණය සහ ව්‍යාපාර පුබුදුව තුළ ඔහුගේ පළපුරුද්ද යොදා ගනී.

නාරායන මහතා ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය හිමිකර ගෙන ඇති අතර, පසුව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය පිළිබඳ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය ලබාගෙන ඇත. එමෙන්ම ඔහු ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ලබා ඇත. ඊට අමතරව ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ අධි සාමාජිකයෙක් ද වේ.

බැංකුවේ ඔහුගේ ධුරකාලයට පෙර, නාරායන මහතා පුද්ගලික අංශයේ විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම්වල සේවය කර ඇත. ඔහු දැනට ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය, සහ ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකුකරණ අධ්‍යයන සඳහා මධ්‍යස්ථානයේ දේශන පවත්වනු ලබයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී -
ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ

ඒ. එස්. එම්. වී. කුමාරසිරි මහතාTel : 0112384733 Fax : 0112380724
Email : kumarasiri@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - බැංකු සහය සේවා

එන්.ආර්. විජයරත්න මහත්මිය

1990 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු වශයෙන් බැංකුවේ සේවයට එක්වූ නිපුණිකා විජයරත්න මිය බැංකුකරණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ 32 වසරකට අධික අත්දැකීම් සපුරාලන අතර බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - බැංකු සහය සේවා ලෙස කටයුතු කරයි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය අධ්‍යයන සම්බන්ධ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධියක් ඇය සතුය. වෙළෙඳ සේවාවන් සහ අනුරූප බැංකුකරණය සම්බන්ධ හසළ අත්දැකීම් සහිත ඇය බැංකුවේ සේවයට එක්වීමට පෙර පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු විය. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශි‍්‍රත සාමාජිකාවකි. ඇය ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාවක් ද වන අතර ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ පාලන මණ්ඩලයේ විකල්ප සාමාජිකාවක් ද වේ.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - අවදානම් කළමනාකරණ

ජී.එම්.ආර්.පී. විජේරත්න මහත්මිය


roshini@peoplesbank.lk
රෝෂිණී විජේරත්න මහත්මිය අවදානම් කළමනාකරණය / ණය පාලනය සහ අධීක්ෂණය බාරව කටයුතු කරයි. කළමනාකරණ පුහුණු නිලධාරිණියක වශයෙන් 1990 වසරේදී ඇය බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර අංශයේ වසර 26 ක් ඉක්මවු පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. ඇය අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට පෙර හා 2003 වසරේ සිට බැංකුවේ ප්‍රාථමික වෙළද ඒකකයේත්, පසුව භාණ්ඩාගාර ඒකකයේත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළාය. ඇය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ දෙවන පෙළ ඉහල පංති සාමාර්ථය සහිතව විද්‍යාවේදි උපාධියද (භෞතික විද්‍යාව), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධියද (මූල්‍ය) ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ භාණ්ඩාගාරෙ සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාවද ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද වන ඇය ACI - මූල්‍ය වෙළදපොළ ආයතනයේ ACI – DEALING CERTIFICATE සදහා විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයක් ලබා ඇත. ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ගේ සංවිධානයේ සභාපති සහ ලේකම් වශයෙන් මීට ඉහත කටයුතු කර ඇති ඇය වත්මනෙහි ශ්‍රී ලංකා විනිමය ආයතනයේ, වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ හා බැංකු අංශයේ අවදානම් වෘත්තීකයන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක්ද වන්නීය.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී -ක්‍රමෝපායික සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය

පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය

පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය කළමනාකාර පුහුණු නිලධාරිනියක් වශයෙන් 1994 වසරේ මාර්තු මාසයේදී බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකු ක්ෂේත්‍රෙයහි වසර 24 ක් ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇය සතු වෙයි. කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ පළපුරුද්ද, ශාඛා කළමනාකාර, ‍ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාප කළමනාකාර මට්ටමින් ශාඛා ව්‍යාපාර බැංකු කටයුතු කළමනාකාරණ කාර්යයන් දක්වා ආවරණය කරයි. 2009 වසරේදී ප්‍රධාන කළමනාකරණ ශ්‍රේණියට ඇයව උසස් කරන ලද අතර, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ශාඛා කළමනාකරණය හා ශාඛා ණය පරිපාලන විෂය පථයන්හි කටයුතු කළාය. වත්මනෙහි, ඇය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකු කටයුතු, වශයෙන් ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නීය. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් ව්‍යාපාර පරිපාලනපති උපාධිය (MBA) සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් දෙවනපෙළ ඉහළ පංති (ගෞරව) සාමාර්ථය සහිතව ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (විශේෂ) උපාධියද (BSc) ඇය ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය වෙතින් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවද ඇය ලබාගෙන සිටී.

ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද (AIB), වන අතර බැංකු කර්මාන්තය සදහා වු ඇයගේ සේවාව පිළිගැනීමක් වශයෙන් ඇයට එහි අධි සාමාජිකත්වය (FIB) පිරිනමනු ලැබූවාය. ඇය ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනයේ සාමාජිකාවක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ ආවසරික (LICA) සාමාජිකාවක්ද වේ. වසර පහකට අධික කාලයක් තුළ ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරියක් වශයෙන්ද කටයුතුකර තිබේ. මහජන බැංකුවට අනුයුක්ත වීමට පෙර, මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ගණකාධිකාරිණී වශයෙන්ද ඇය පළපුරුද්දක් ලබා තිබේ.

තවද විශිෂ්ඨ සම්මාන උපරිම ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින්, මේ දක්වාම අපරාජිත වාර්තාවක් ලෙසින් පවතින අන්තර් මධ්‍ය පරීක්ෂණය සහ අවසාන පරීක්ෂණය සදහා උපරිම සමුච්චිත ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් අනුගාමී වසර දෙකක් ඇතුලත පරීක්ෂණය සම්පූර්න කරමින් ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී (1997) රන් පදක්කම් තුනක් දිනාගැනීමෙන් බැංකුවේ ප්‍රතිරූපය ඔසවා තබන්නට ඇය සමත් වූවාය.

මූල්‍ය ප්‍රධානී

අසාම් ඒ. අහමට් මහතා

අහමට් මහතා 2017 ජනවාරි 3 වැනි දින මහජන බැංකුවේ සේවයට එක්වූ අතර දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තිමත් ආයතනවල සේවය කරමින් උපායමාර්ගික මූල්‍ය කළමනාකරණය, විකල්ප ආයෝජන හා අවදානම් කළමණාකරණය යන ක්ෂේත‍්‍රයන්හි දශක දෙකකට ආසන්නව පළපුරුද්දක් ඇත. ඔහු මහා පරිමාණ බහු ජාතික වෘත්තීය සේවා ආයතන කිහිපයක් සහ විවිධ අංශ සහ වෙළෙඳපොල අවකාශයන් හරහා මූලික ප‍්‍රාග්ධන සේවා සම්පාදකයින් සමඟ කටයුතු කර ඇත.

අහමට් මහතා, කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ (UK), වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ (UK) සාමාජිකත්වය, ශ්‍රී ලංකා සහතික කළ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ඇතුළු ඉහළ පෙළේ වෘත්තීය සාමාජිකත්වයන් කිහිපයක් දරයි. සහතිකලත් ප්‍රායෝගික ගණකාධිකාරීවරයෙකි (AUST.).

අහමට් මහතා පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී සහ බංග්ලාදේශයේ ලංකන් එලායන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි

ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා

ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රවීනයෙක් වන, ෆොන්සේකා මහතා ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙහි අධි සාමාජිකයකු වන අතර, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙහි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ විද්‍යාපති උපාධිධරයකු වේ.Distinction for the ACI Dealing Certificate විභාගයේදී ඔහුට විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් පිරිනමා ඇති අතර භාණ්ඩාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වසර 29 කට අධික අත්දැකීම් ඔහු සතු වේ. එමෙන්ම ඔහු ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CMA) සහතිකලත් සාමාජිකයෙකි.

ඔහු 2018 සිට 2020 දක්වා කාලසීමාව තුළ, ප‍්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ අතර ඊට අමතරව ජාතික ගෙවීම් කවුන්සිලයේ, මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා උපදේශන කමිටුවේ සහ නව විකල්ප මිණුම් දණ්ඩණ පොලී අනුපාත අධ්‍යයනය කිරීම හා සැලසුම් කිරීම සඳහා වූ කාර්යසාධක බලකාය ඇතුළුව කමිටු ගණනාවක සාමාජිකත්වය දරයි. ඊට අමතරව, ඔහු දේශීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙළෙඳපොල ක‍්‍රියාකාරි කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් ලෙසද කටයුතු කරයිි. එමෙන්ම ඔහු වර්තමානයේ පීපල්ස් ලීසින් ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, පීපල්ස් ලීසින් ප්‍රොපර්ටි ඩිවෙලොප්මන්ට් ලිමිටඞ්, ලංකන් එලියාන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් සහ ලංකා පේ පුද්ගලික සමාගම, ශ‍්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, ජාතික ගෙවිම් සභාව, ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය, මුල්‍ය ඔම්බුඞ්ස්මන් ශ‍්‍රී ලංකා සමාගම, ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය සහ මුල්‍ය සේවා කාර්යංශ සමාගම තුළ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ලෙස ද සේවය කරයි. ඔහුගේ වත්මන් පත්කිරිම්වලට පෙර, ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ABF/DABF විභාගවල ප‍්‍රධාන පරීක්ෂක ලෙස කටයුතු කර ඇත.

2002 දී, ෆොන්සේකා මහතා මහජන බැංකුවේ ඔහුගේ නිලකාලය ආරම්භ කළ අතර 2011 නොවැම්බර් සිට නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් ද වේ.

මෙම කාර්යභාරය තුළ, දේශීය සහ විදේශීය වාණිජ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කිරීමට අමතරව විදේශ විනිමය මෙහෙයුම්, ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකයේ කටයුතු, ආයෝජන බැංකුකරණ එ්කකය, සහ ඇමෙරිකන් ඩොලර් සහ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් මුදල් වෙළෙඳපොල මෙහෙයුම් පාලනය කර ඇත. මහජන බැංකුවට එක්වීමට පෙර ඔහු ඇමරිකානු එක්ස්ප‍්‍රස් බැංකුව සහ ස්ටෑන්ඩර්ඞ් චාර්ටඞ් බැංකුවල ජ්‍යේෂ්ඨ තනතුරු දරා ඇත.

ෆොන්සේකා මහතා 2023 අගෝස්තු 01 දින සිට දින සිට මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කර ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී - එතෙර ගනුදෙනු සේවා

ආර්. පතිරගේ මහතා

බැංකු ක්ෂේත‍්‍රය තුළ මානව සම්පත්, නීති හා පරිපාලනය තුළ වසර 28කට වැඩි පළපුරුද්ද සහිත, රොහාන් පතිරගේ මහතා ඉහළින් සුදුසකම් සහිත ප‍්‍රවින වෘත්තිකයෙකි. ඔහු නවසීලන්තයේ මැසි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැංකු කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් ශාස්ත‍්‍රපති උපාධිය මෙන්ම බැංකුකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් ද වේ. ඊට අමතරව, ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීති උපාධියක් ලබා ඇති නීතිඥවරයෙකි. ඔහු මහජන බැංකුවේ ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ ජ්‍යේෂ්ඨ සාමාජිකයෙක් ලෙස සේවය කර ඇති අතර, බැංකුවේ ප‍්‍රධාන කළමනාකරණ කමිටුවල සාමාජිකයෙක් ද වේ.

පතිරගේ මහතා මහජන බැංකුවේ දැනට ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – එතෙර ගනුදෙනුකාර සේවා තනතුර දරයි. ඔහු පීපල්ස් ලීසිං සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ, පීපල්ස් ලීසිං සභාපති ලෙස ද කටයුතු කරයි.

පීපල්ස් මයික්‍රෝ කොමර්ස් ලිමිටඞ් හී අධ්‍යක්ෂ, බංග්ලාදේශයේ ලංකා එලායන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් හි අධ්‍යක්ෂ, පීපල්ස් ට‍්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ සහ ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ විකල්ප අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ලෙස ද කටයුතු කරයි.

මහජන බැංකුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මානව සම්පත් හා නීති ලෙස ඔහුගේ පෙර තනතුර තුළ පතිරගේ මහතා බැංකුවේ 10,000කට අධික ශ‍්‍රම බලකායක් සාර්ථකව කළමණාකරණය කළ අතර, බැංකුවේ මානව සම්පත් අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ජ්‍යේෂ්ඨ විධායක බඳවා ගැනීම් අධීක්‍ෂණය කළේය. ඊට අමතරව, ඔහු බැංකුවේ සාමාජිකයින් 70කගේ නීති කණ්ඩායම මෙහෙයවන ලද අතර මහජන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම් ලෙස ද කටයුතු කරන ලදී. බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට අදාළ කරුණුවලදී ඔහුගේ පරිපාලන සහය ඉතා අගනේය.

Director

Mr. Dushan Soza

දුෂාන් සෝසා යනු BPO කර්මාන්තයේ, බැංකු අංශයේ සහ ප්‍රජා සේවයේ විවිධ පසුබිමක් ඇති ඉහළ දක්ෂතා ඇති වෘත්තිකයෙකි. ඔහු WNS Global Services Sri Lanka හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස වසර 15ක් සේවය කළ අතර, මාර්කිව් ගෝලීය ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කරමින් ව්‍යාපාරය මුල සිටම රුපියල් බිලියනයකට අධික ආදායමක් දක්වා සාර්ථක ලෙස ගොඩනංවා ඇත. SLASSCOM හි ආරම්භක සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ/BPO කර්මාන්තය හැඩගැස්වීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

දුෂාන් සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ද, තොරතුරු තාක්ෂණ සහ අවදානම් කමිටුවල සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. දැනට, ඔහු BPMOne, පරිවර්තනය සහ ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය පිළිබඳ විශේෂඥ සමාගමක් පවත්වාගෙන යයි. බැංකුකරණයේ ඔහුගේ ප්‍රධාන කුසලතා අතර මූලික බැංකුකරණය, වැඩ ප්‍රවාහ, FinTechs සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වේ. ඔහු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ මණ්ඩලයේ සේවය කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු සඳහා ද දායකත්වය ලබා දී ඇත.

මීට අමතරව, දුෂාන් Phoenix Pvt Ltd සහ PrintCare Digital හි අධ්‍යක්ෂ තනතුරු දරයි, ඔහු පෝට් සිටි ආර්ථික කොමිසමට උපදෙස් දෙයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා දිස්ත්‍රික් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සහ රොටරි ජාත්‍යන්තරයේ උපායමාර්ගික කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් රොටරි ප්‍රජාවේ කැපවූ සාමාජිකයෙකි.

People’s Elegance Visa Infinite

Your People’s Bank Elegance Visa Infinite credit card sets a new standard for personalized service while providing access to unique benefits, a premium travel experience with free lounge key access membership, and concierge services.
Visa Infinite Cards are offered through invitations only,
Minimum Credit Limit: LKR 1.5 Mn
Benefits & Features
 • Enjoy 24/7 personalized assistance for travel planning, dinner reservations, sports, entertainment tickets, and more. Available 365 days a year from home or abroad.
 • Purchase your return air tickets using your Elegance VISA Infinite credit card and be entitled to a complimentary travel insurance cover worth USD 500,000/-
 • Cash withdrawals ( Local currency only) LKR 300,000/-
 • Purchases / POS ( Local currency only) LKR 500,000/-
 • As a People’s Bank Visa Infinite Cardholder, you are eligible for a complimentary membership of Lounge Key. to access over 1000 airport lounges in more than 130 countries. With your Prestigious Credit card membership, you can conveniently access Wi-Fi, conference space, and a wide range of pre-flight snacks and beverages to select from.
 • Preferential rates on consumer loans.
 • Preferential rates above published rates for both local and foreign currency deposits.
 • Preferential reductions on standard commissions for bank drafts and letters of credit once a year.
 • Entitled to preferential tariffs on foreign currency transactions and trade finance facilities.
 • Preferential rates above the published rates from People’s Insurance for Vehicle and Property Insurance.

අධ්‍යක්ෂක

දුෂ්මන්ත තොටවත්ත මහතා

දුෂ්මන්ත තොටවත්ත මහතා 2022 ජූලි 8 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරන ලදී. තොටවත්ත මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ උපාධිය (විශේෂ උපාධිය) සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇති ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සෙසු සාමාජිකයෙකි.ඔහු මූල්‍ය කළමනාකරණය, ආයතනික පාලනය, උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සහ මහජන සම්බන්ධතා යන ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් පළපුරුද්දක් ඇති දක්ෂ නායකයෙකි. ඔහු වසර 40කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල සහ පෞද්ගලික ආයතනවල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී සහ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක වැනි තනතුරු දැරීමේ සාර්ථක මාර්ගයක් දරයි.

අධ්‍යක්ෂක

A.M.P.M.B. අතපත්තු මහතා

A M P M B අතපත්තු මහතා දැනට වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ඔහුට බැංකු, මුදල් සහ ව්‍යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වසර 28 කට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇත.

ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ BSc (රාජ්‍ය පරිපාලන) දෙවන පන්තියේ ඉහළ අංශයේ උපාධිය ලබා ඇත. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ Flinders විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇති අතර, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා දෙකක් සම්පූර්ණ කර ඇත: කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ජපානයේ සංවර්ධන ආර්ථික ආයතනයෙන් සංවර්ධන ආර්ථිකය. 2004 දී Flinders විශ්ව විද්‍යාලය විසින් පිරිනමන ලද ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඔහුගේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සඳහා ඔහුගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව වූයේ "ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික සංවර්ධනය සඳහා තාර්කිකකරණය" යන්නයි. ඊට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ ICASL වෙතින් බලපත්‍ර සහතිකයක් දරයි.

වත්මන් තනතුර භාර ගැනීමට පෙර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර ආර්ථිකයේ ස්ථායිකරණ ප්‍රතිසාධනය සහ වර්ධනය යන අංශයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පැවරී ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, (සැලසුම්) වශයෙන් ඔහු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාග්ධන අයවැය සැකසීම සහ අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය භාරව සිටියේය. තවද, මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස, ඔහු පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ අරමුදල් ව්‍යාපෘති, රජයේ වෙළඳ සහ තීරුබදු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ජාතික අයවැය අධීක්ෂණය භාරව සිටියේය. එසේම, ඔහු රජයේ ජාතික අයවැය යෝජනාවක් ලෙස ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අනුබද්ධ ණය සහ සංවර්ධන වැඩසටහන’ ආරම්භ කර ඇත.

Director

Mr. Udeni Samararatne

උදේනි. K. සමරරත්න මහතා වසර 35කට වැඩි වෘත්තීය ජීවිතයක් ගත කරන පළපුරුදු ජ්‍යෙෂ්ඨ මූල්‍ය වෘත්තිකයෙකි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පීඑල්සී වැනි උද්ධෘත සමාගම්වල ජ්‍යෙෂ්ඨ මූල්‍ය තනතුරුවල සේවය කර ඇත. එය ඔහු ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා ලෙස සේවය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමාගමකි. ඔහු ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් පීඑල්සී, කැලණි ටයර් PLC, ACME PLC, රිචඩ් පීරිස් PLC වැනි ප්‍රමුඛ දේශීය සමාගම්වල සහ ලොව විශාලතම පෝසිලේන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෙකු වන ජපානයේ නොරිටේකේ වැනි බහුජාතික සමාගම්වල ද ලොව විශාලතම චොක්ලට් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකක් වන ලක්සම්බර්ග්හි ෆෙරේරෝ හා ශ්‍රී ලංකාවේ කැළණි ටයර් PLC සමඟ ටයර් නිෂ්පාදනය සඳහා හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමකට එළඹ සිටින ඉන්දියාවේ සියැට්යන සමාගම්වල ද සේවය කර ඇත.

ඔහුට ACCA U.K සහ CIMA U.K හි සුදුසුකම් ලබා ඇත. ඔහු Zurich Switzerland ස්විට්සර්ලන්ත ව්‍යාපාරික පාසලෙන් MBA උපාධියක් ද, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් ද, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමැටික් ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබා ඇත. ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇත.

Assistant General Manager - Treasury

MRS. K.S.R.S. LOKU KALUGETel : 0112206763 Fax : 0112458842
Email : shameela@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන නීති නිලධාරි

පී කේ කටුලන්ද මහත්මිය

ප‍්‍රීති කටුලන්ද මිය නීතීඥවරියක් ලෙස නීති වෘත්තියේ සක‍්‍රීය සේවයේ වසර 29 ක පළපුරුද්දක් සහිත ජ්‍යේෂ්ඨ නීති වෘත්තිකයෙකි. ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත‍්‍රපති උපාධියක් (HRM) ලබා ඇත. ඊට අමතරව, ඇය පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනයෙන් (IPM) මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වෘත්තීය සුදුසුකම් ද සාර්ථකව නිම කර ඇත.

ප‍්‍රීති කටුලන්ද මිය මහජන බැංකුවේ නීති අභ්‍යාසලාභිනියක ලෙසින් ඇයගේ නීති වෘත්තිය ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම තනතුරේ වසර 17ක සේවය සමඟ තනි පුද්ගල වෘත්තිකයෙකු මෙන්ම ආයතනික අංශයේ සාමාජිකාවක් ලෙස දශක දෙකකට ආසන්න සේවා පළපුරුද්ද ඇය ලබාගෙන ඇත. මෙම කාලසිමාව තුළ, ඇය විවිධ නීති අංශවල සේවය කර ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරන මුල්‍ය අංශය - ව්‍යාපාර ආයතනවල ජ්‍යේෂ්ඨ තනතුරුවල සේවය කර ඇත.

2021 දෙසැම්බර් 1 දින, කටුලන්ද මිය අතිරේක ප‍්‍රධාන නීති නිලධාරිනී තනතුර භාරගත් අතර ඉන්පසුව ඇය 2022 දෙසැම්බර් 23 දින ප‍්‍රධාන නීති නිලධාරීනී ලෙස උසස් කරන ලදී.