மாற்று
விகிதங்கள்

Indicative Exchange Rates - 2024-06-13 03:46:41am

நாணயத் தாள் பயணிகள் காசோலை தொலைத்தந்தி பரிமாற்றங்கள்
மாற்று வீதங்கள் விற்கும் விலை வாங்கும் விலை விற்கும் விலை வாங்கும் விலை விற்கும் விலை வாங்கும் விலை
US Dollars 298.1732 308.2684 298.9235 306.7347 300.1240 306.7347
Japanese Yen 1.8428 1.9811 1.8872 1.9664 1.9017 1.9664
British Pound Sterling 371.6176 394.9311 379.6258 393.1618 381.3418 393.1618
Euro 314.4972 334.1830 319.7896 332.1898 320.7519 332.1898
Australian Dollar 191.6830 206.9672 194.9286 204.7356 196.6988 204.7356
Thai Baht 7.3776 8.4458 0.0000 8.3630 8.1974 8.3630
Singapore Dollar 215.8154 230.6064 222.0323 228.5495 222.0323 228.5495
Swedish Krona 25.9172 29.6665 28.5746 29.5926 28.5746 29.5926
Saudi Riyal 72.7288 82.6160 0.0000 81.8060 80.1861 81.8060
Qatari Rial 63.6951 84.9848 0.0000 84.1517 82.4853 84.1517
Omani Rial 717.2978 804.8727 0.0000 796.9818 781.2000 796.9818
New Zealand Dollar 168.5612 190.9983 183.4181 189.9521 183.4181 189.9521
Norwegian Krone 26.3057 29.0832 27.9848 29.0107 27.9848 29.0107
Malaysian Ringgit 58.8786 65.6865 0.0000 65.0425 63.7545 65.0425
Kuwaiti Dinar 887.8547 1010.7838 0.0000 1000.8742 981.0549 1000.8742
Jordanian Dinar 383.2319 437.0606 0.0000 432.7757 424.2059 432.7757
Indian Rupee 3.0097 3.6847 0.0000 3.6847 3.5458 3.6847
Hong Kong Dollar 36.0331 39.5598 0.0000 39.4611 38.3331 39.4611
Danish Krone 0.0000 44.7381 0.0000 44.6265 43.0053 44.6265
Chinese Yuan 38.1965 43.1385 41.0444 42.7197 41.0444 42.7197
Swiss Franc 319.8021 344.6850 331.3250 343.8254 333.9970 343.8254
Canadian Dollar 215.2536 225.0827 215.6015 224.5214 217.4499 224.5214
Bahraini Dinar 739.2288 822.0504 0.0000 813.9911 797.8724 813.9911
Dirham 78.8701 85.6881 0.0000 83.5377 81.8834 83.5377
பின்னூட்டம்
×
உங்கள் கருத்தைப் பகிரவும்

நீங்கள் ஏற்கனவே மக்கள் வங்கி வாடிக்கையாளராக இருக்கிறீர்களா?

0/1000

logo logo

உதவி பொது மேலாளர் - மனித வள மேம்பாடு

திரு. ஜி.எச்.யு.எஸ். குணரத்னேTel : 0112554587 Fax : 0112554563
Email : upesh@peoplesbank.lk

துணை தலைமை சட்ட அதிகாரி

திருமதி டி.என். ரூபசிங்கTel : 0112481796 Fax : 0112451393

துணை தலைமை சட்ட அதிகாரி

திருமதி எஸ்.டி.என். பிரேமதாசTel : 0112481679 Fax : 0112451393

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - தணிக்கை

திரு. ஏ.எஸ்.கே.கங்கபடகேTel : 0112055840 Fax : 0112504570


உதவி பொது மேலாளர் - சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் மேம்பாடு & குறு நிதி

திரு. ஐ. கே. ஜி. சி. கே. பி. இஹலகோரலாATel : 0112481528 Fax : 0112436561

உதவி பொது மேலாளர் - சேனல் மேலாண்மை

திரு. ஐ.கே. இந்திகாTel : 0112481625 Fax : 0112451329

உதவி பொது மேலாளர் - மூலோபாய திட்டமிடல், செயல்திறன் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி

திருமதி. ஐ. ரத்நாயக்கTel : 0112481684 Fax : 0112441539

உதவி பொது மேலாளர் - நிதி

திருமதி. ஏ.ஜி.ஜெயசேனTel : 0112481405 Fax : 0112436598
Email : gayathri@poeplesbank.lk

உதவி பொது மேலாளர் - கார்ப்பரேட் வங்கி

திருமதி. எஸ்.எஸ். பெரேராTel : 0112473568 Fax : 0112473340

கட்டிட பொறியியல் சேவைகளின் தலைவர்

திரு. ஒய் கே ராஜபக்சேTel : 0112473206Fax : 0112341591

உள்கட்டமைப்புத் தலைவர் செயல்பாடுகள்

திரு. ஒரு டிஸ்நாயக்Tel : 0112044175

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - சில்லறை வங்கியியல் (சொத்து தயாரிப்புகள்)

எம்ஆர் டபிள்யூ.என்.டி. பெரேராTel : 0112481481 Fax : 0112473340

பிரதி பொது முகாமையாளர் - இடா முகாமைத்துவம்

திரு. பி.ஜி.ஏ.சி. பெரேராபதிற்கடமையாற்றும் பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா் - மனித வளம்

திரு. டி.எம்.எம். திசாநாயக்கபிரதி பொது முகாமையாளர்- சில்லறை வங்கியியல்

திரு. என்.டி.பத்திரனகேEmail : naleendp@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - வணிக வங்கி

திருமதி. என்.ஏ.வி. முனசிங்கTel : 0112481684 Fax : 0112441539

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - செயல்முறை மேலாண்மை மற்றும் தர உத்தரவாதம்

திரு. எல்.யு.எல்.கே. அல்விஸ்Tel : 0112481348 Fax : 011-2436557

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கார்ப்பரேட் வங்கி(ரிலேஷன்ஷிப் I)

திருமதி. பி.சி.கே. கமகேTel : 0112473568 Fax : 0112473340
Email :champ@peoplesbank.lk

தலைமை டிஜிட்டல் அதிகாரி

திரு. கே ஜி பி எம் காரியவசம்Tel : 0112481326 Fax : 0112327734

தலைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரி

திரு. எல்.எச்.டி.தர்மானந்தாTel : 0112481326 Fax :0112444895
Email : ciso@peoplesbank.lk

தலைமை சட்ட அதிகாரி

திருமதி பி கே கதுலாண்டா

திருமதி ப்ரீத்தி கட்டுலந்த ஒரு சிரேஷ்ட சட்ட நிபுணராவார். அவர் 29 வருடங்களாக சட்டத்தரணியாக செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை வணிக முகாமைத்துவம் (Hசுஆ) பட்டமும் பெற்றுள்ளார்இ பணியாளர் முகாமைத்துவம் நிறுவனத்தில் (ஐPஆ) மனித வள முகாமைத்துவத்தில் தொழில்முறைத் தகுதிகளை வெற்றிகரமாக நிறைவூ செய்துள்ளார் திருமதி கட்டுலந்தஇ மக்கள் வங்கியில் சட்டப் பயிற்சியாளராக தனது சட்டப் பணியைத் தொடங்கினார்இ அதன் பின்னர் இரண்டு தசாப்தங்களாக தனிப்பட்ட பயிற்சியாளராகவூம் கூட்டுத்தாபனத் துறையில் உறுப்பினராகவூம் பணியாற்றிய அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். இந்த காலகட்டத்தில்இ அவர் பல்வேறு சட்டப் பிரிவூகளில் பணியாற்றினார் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் (ஊடீளுடு) கண்காணிப்புக்கு உட்பட்ட நிதித்துறை – வணிக நிறுவனங்களில் உயர் பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

1 டிசம்பர் 2021 அன்றுஇ திருமதி கட்டுலந்த மேலதிக தலைமை சட்ட அதிகாரியாக பதவி ஏற்றார்இ பின்னர் அவர் 23 டிசம்பர் 2022 அன்று தலைமை சட்ட அதிகாரியாக பதவி உயர்வூ பெற்றார்.

தலைமை தகவல் அதிகாரி

திரு. தம்மிக தசா

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் 26 வருட அனுபவத்தைக் கொண்ட திரு தம்மிக்க தசா மக்கள் வங்கியில் தலைமை தகவல் அதிகாரியாக (ஊஐழு) பணியாற்றுகிறார். மூலோபாய முகாமைத்துவம்இ நிரல் முகாமைத்துவம்இ திட்ட முகாமைத்துவம்இ உள்கட்டமைப்பு தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவம்இ மென்பொருள் அபிவிருத்தி மற்றும் அமுலாக்க வெளிப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அவருக்கு கணிசமான வெளிப்பாடு மற்றும் நிபுணத்துவம் உள்ளது. பல ஆண்டுகளாகஇ அவர் இலங்கைஇ ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நிய+சிலாந்தில் நிதிஇ காப்பீடுஇ வங்கிஇ உற்பத்திஇ தளவாடங்கள் மற்றும் ஓய்வூ போன்ற பல களங்களில் தனது சிறப்பான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் திரு தசா களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் கணிதம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானத்தில் டீளுஉ பட்டம் பெற்றார். வங்கியில் தனது தற்போதைய பதவியை மேற்கொள்ள முன்புஇ அவர் யூவைமநn ளுpநnஉந புசழரிஇ முPஆபு ளுசi டுயமெய மற்றும் குளைநசஎ போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களில் பல நிர்வாக பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம்இ அபிவிருத்தி மற்றும் நுண் கடன்

திருமதி. யு.எஸ். ஜேர்ட்டிTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கிளை முகாமைத்துவம்

திரு. ஆர் ரவிகரன்Tel : 0112481388 Fax : 0112445053
Email : ravikaran@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கிளை முகாமைத்துவம்

திரு. ஆர் ரவிகரன்Tel : 0112481388 Fax : 0112445053

பிரதானி – பிரயோக முறைமைகள்

திரு. எஸ். சமரகோன்Tel : 0112044210 Fax : 0112436954

அட்டைகளின் தலைவர்

திரு. ஜே எ டயஸ்Tel : 0112490419 Fax : 0112169029

சந்தைப்படுத்தல் தலைவர்

திரு. என் எச் விஜயவர்தனாஉதவிப் பொது முகாமையாளர் - சேனல் மேலாண்மை

MRS. W.G.P SENANAYAKETel : 011481625 Fax : 0112451329
Email :ganga@peoplesbank.lk

தலைமை உள் தணிக்கையாளர்

திரு. டிஸ்ஸநாயக்க

கிளை வங்கி மற்றும் உள்ளக கணக்காய்வூ துறையில் 30 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள திரு மஹிந்த திசாநாயக்கஇ தற்போது மக்கள் வங்கியின் பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளராக கடமையாற்றுகின்றார். அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (குஊயூ) சக உறுப்பினராகவூம்இ இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் (யூஐடீ) இணை உறுப்பினராகவூம் உள்ளார்.

மேலும்இ அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆடீயூ பட்டத்தையூம்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பொது நிர்வாகத்தில் (பொது) அறிவியல் இளங்கலை பட்டத்தையூம் பெற்றுள்ளார். மேலும்இ அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தில் தகவல் அமைப்புகள்இ பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கணக்காய்வூ ஆகியவற்றில் டிப்ளோமாவைப் பெற்றுள்ளார்இ இது இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவகத்தின் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புடன் வழங்கப்பட்டது.

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கிரெடிட் மறுஆய்வு

திருமதி. நிச்சங்காTel : 0112303411 Fax : 0112303412
Email :chandrikawk@peoplesbank.lk

பிரதி பொது முகாமையாளர் - சர்வதேச வங்கி

பரிவர்த்தனை வங்கி

திருமதி. டி ஹேவாசம்Tel : 0112334272 Fax : 0112433127
Email :thusharih@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - வணிக கடன்

திரு. பி.எம்.அரியவன்ஸ்Tel : 0112436946 Fax : 0112434778

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - திறைசேளி

திருமதி கே.எஸ்.ஆர்.எஸ். லொகுகலுகேTel : 0112206763 Fax : 0112458842
Email : shameela@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - சில்லறை வங்கியியல் (பொறுப்புத் தயாரிப்புகள்)

திருமதி டி.எம்.டி. தசநாயக்கTel : 0112206749 Fax : 0112446410

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - தகவல் தொழில்நுட்ப வணிக ஆதரவு மற்றும் நிர்வாகம்

திருமதி டப்ளியு.ஏ.டி.பி. லியனகுணவர்தனTel : 0112332751 Fax : 0112326428

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - முதலீட்டு வங்கியியல்

திரு. டப்ளியு.ஏ.எல்.பி. ஜயரத்னTel : 0112206795 Fax : 0112458842
Email : lakmal@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கிளை முகாமைத்துவம்

திரு. டி.எம்.டப்ளியு. சந்திரகுமார
Email : chandarak@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - புலனாய்வூ மற்றும் விசாரணை

திரு. டப்ளியு.ஏ. வசந்த குமாரTel : 0112481507 Fax : 0112334095
Email : agmi&i@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கணக்காய்வூ

திருமதி ஜி.எஸ். கலப்பத்திTel : 0112504248
Email : srig@peoplesbank.lk

பிரதி பொது முகாமையாளர் - மீட்டெடுப்புகள்

திரு. ஏ யூ எல் ஏ அன்ஸார்Email : anzar@peoplesbank.lk

உள்கட்டமைப்புத் தலைவர் செயல்பாடுகள்

திரு. ஒரு டிஸ்நாயக்Tel : 0112044175 Fax :
Email : agmitinfra@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - நிதி துறை

திருமதி. எம் பி ஏ கே பி முத்துவTel : 0112554537 Fax : 0112554563
Email : anomam@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - இணக்கப்பாடுகள்

திருமதி. எச்.எல்.எஸ்.எஸ். சேனாநாயக்கTel : 0112481650 Fax : 0112399387
Email : samanthis@peoplesbank.lk

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் –
கட்டணம் செயல்முறை முகாமைத்துவம் மற்றும் தர உத்தரவாதம்

திருமதி. ஆர்.பீ.என். பிரேமலால்


பிரதிப் பொது முகாமையாளர் – கட்டணம் செயல்முறை முகாமைத்துவம் மற்றும் தர உத்தரவாதம் ஆகிய பதவிகளில் செயற்படும் திருமதி நில்மினி பிரேமலால்இ 2002 இல் மக்கள் வங்கியில் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராக இணைந்துகொண்டார். அவர் வங்கியில் சுமார் 20 வருட அனுபவத்தைக் கணக்கிடுகிறார்இ நிதித்துறையில்; 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் மற்றும் முகாமைத்துவ கணக்கியல் துறைஇ மூலோபாய திட்டமிடல்இ செயல்திறன் மற்றும் ஆராய்ச்சி துறை என்பவற்றிலும் அனுபவத்தினைப் பெற்றுள்ளார்.

திருமதி. பிரேமலால் நிதித்துறையின் பிரதித் தலைவராகப் பணியாற்றிய போதுஇ வங்கியின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்த பல சிறப்பு முயற்சிகளை செயல்படுத்தினார். உதவி பொது முகாமையாளராகஇ மூலோபாய திட்டமிடல்இ செயல்திறன் முகாமை மற்றும் ஆராய்ச்சி துறை ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய வங்கியின் மூலோபாய திட்டத்தை உருவாக்கி மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

திருமதி பிரேமலால்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் தர உயர் பிரிவில் டீளுஉ வர்த்தக நிர்வாக (சிறப்பு) பட்டமும்இ களனி பல்கலைக்கழகத்தில் ஆடீயூ பட்டமும் பெற்றுள்ளார். அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவகத்தின் (குஊயூ)இ இலங்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ கணக்காளர் (குஊஆயூ) மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவகத்தின் (ஐடீளுடு) இணை உறுப்பினராக உள்ளார். இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவகத்தின் விரிவூரைகள் மற்றும் பரீட்சைகளை மதிப்பீடு செய்தல் மூலம் வங்கிச் சமூகத்திற்கு அவர் தனது அறிவைப் பங்களித்துள்ளார். அவர் இலங்கையின் நிபுணத்துவ வங்கியாளர்களின் சங்கத்தில் உறுப்பினராக உள்ளார் மற்றும் ஊஐஆயூ (ருமு) ஐ முடித்துள்ளார்.

திருமதி பிரேமலால் தற்போது பீப்பிள்ஸ் மைக்ரோ காமர்ஸ் லிமிடெட் சபையின் பணிப்பாளராக பணியாற்றுகிறார்இ மேலும் அவர் முன்பு பீப்பிள்ஸ் மெர்ச்சன்ட் வங்கியின் பணிப்பாளராகப் பணியாற்றினார்.

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் – நிறுவன வங்கி

திரு. எஸ்.என்.பி.எம்.டபிள்யூ. நாராயண


1994 இல் மக்கள் வங்கியில் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராக இணைந்து கொண்ட திரு விக்கிரம நாராயண 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வங்கித் துறையின் கிளை வங்கிஇ பெருநிறுவன மற்றும் சர்வதேச வங்கிஇ அத்துடன் மூலோபாய திட்டமிடல். சிறு வணிக கடன்இ திட்ட நிதிஇ தொழில் முனைவோர் மேம்பாடுஇ வணிக மறுமலர்ச்சி மற்றும் மறுவாழ்வூ ஆகியவற்றில் பல்வேறு அம்சங்களில் அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். ளுஆநு கடன் வழங்குவதில் அவரது நிபுணத்துவம் 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளது. தற்போதுஇ அவர் மக்கள் வங்கியில் நிறுவன வங்கியை வழிநடத்துகிறார்இ அங்கு அவர் தனது நிபுணத்துவத்தை வணிக கடன்இ ளுஆநுஇ அபிவிருத்தி நிதிஇ நுண்நிதிஇ வணிக வங்கி மற்றும் வணிக மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றில் பயன்படுத்துகிறார்.

திரு நாராயண ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வணிக நிர்வாகத்தில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டத்தையூம்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வங்கி மற்றும் நிதியில் ஆடீயூ பட்டத்தையூம்இ ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் முகாமைத்துவத்தில் ஆளுஉ பட்டத்தையூம் பெற்றார். மேலும்இ அவர் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் சக உறுப்பினராகவூம் உள்ளார்.

வங்கியில் பணிபுரிவதற்கு முன்புஇ திரு நாராயண பல்வேறு தனியார் துறை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார். அவர் தற்போது ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்இ கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்இ இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியில் (ஊடீளுடு) வங்கியியல் ஆய்வூகளுக்கான மையம் ஆகியவற்றில் விரிவூரைகளை ஆற்றுகிறார்.

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - வாணிப கடன்

திரு. ஏ.எஸ்.எம்.வீ. குமாரசிரிTel : 0112384733 Fax : 0112380724
Email : kumarasiri@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம்இ அபிவிருத்தி மற்றும் நுண் கடன்

திருமதி. யு.எஸ். ஜேர்ட்டிTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk

உதவிப் பொது முகாமையாளர் - கிளை முகாமைத்துவம்

திருமதி. பி.ஆர். மதுராலாTel : 0112481681 Fax : 0112470895
Email : rmadurawala@peoplesbank.lk

பதிற்கடமையாற்றும் பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா் - மனித வளம்

திரு. கே.ஏ. நிஹால்மனித வளத்துறையின் பிரதி பொது முகாமையாளர் பதவியை தற்போது வகிக்கும் திரு கே.ஏ. நிஹால்இ 1994 இல் வங்கியில் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராகச் சேர்ந்தார். கிளை செயல்பாடுகள்இ தகவல் தொழில்நுட்பம்இ திறைசேரி மற்றும் மனித வளங்கள் போன்ற துறைகளில் 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தை அவர் கணக்கிடுகிறார்.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் இளங்கலை முகாமைத்துவம் (சிறப்பு) இரண்டாம் மேல்நிலைப் பட்டம் பெற்றவர். மேலும்இ அவர் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தில் (ஐடீளுடு) வங்கியியல் மற்றும் நிதி தொடர்பான தொழில்முறை வங்கித் தகைமையைப் பெற்றுள்ளார்இ மேலும் அவர் ஊஐPஆ இலங்கையில் நிபுணத்துவ மனித வள முகாமைத்துவத்தில் டிப்ளோமாவைப் ப+ர்த்தி செய்துள்ளார். திரு நிஹால் திறைசேரி மற்றும் அந்நியச் செலாவணி செயல்பாடுகள் குறித்த சான்றிதழையூம் பெற்றுள்ளார்.

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா் - வங்கி ஆதரவு சேவைகள்

திரு. கே.என். செனரத்ன
lalithv@peoplesbank.lk


பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா் - வர்த்தக வங்கிச்சேவைப் பிரிவின்

திருமதி. கே.என். செனரத்ன


kumari@peoplesbank.lk
திருமதி குமாரி சேனாரத்ன இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கை கடன் முகாமைத்துவ நிறுவனம் ஆகியவற்றின் இணை உறுப்பினர் ஆவார். அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகக் கற்கைகளில் முதுமாணிப் பட்டத்தையும், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வணிக நிர்வாகத்தில் இளங்கலை விஞ்ஞானப் பட்டத்தையும் (சிறப்பு) பெற்றுள்ளார். அவர் 1987 இல் மக்கள் வங்கியில் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராகச் சேர்ந்தார் மேலும் சர்வதேச வங்கிச் செயற்பாடுகள், வணிகக் கடன், சில்லறை வங்கியியல் மற்றும் பெருநிறுவன வங்கியியல் ஆகிய துறைகளில் பல்வேறு திறன்களின் கீழ் அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். பல பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி அளப்பரிய பங்களிப்பை அளித்துள்ளார். அவரது தொழில் வாழ்க்கையில் அவர் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்றுள்ளார்

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா் -பரிமாற்ற வங்கி

செல்வி. என்.ஆர். விஜயரத்னே

திருமதி நிபுனிகா விஜயரத்ன வங்கி உதவிச் சேவைகளின் பிரதி பொது முகாமையாளராக பணியாற்றுகிறார். வங்கியில் 32 வருட அனுபவம் கொண்ட இவர் 1990 இல் வங்கியில் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராகச் சேர்ந்துள்ளார்.

அவர் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் விவசாயத்தில் டீளுஉ பட்டமும்இ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதித்துறையில் ஆடீயூ பட்டமும் பெற்றுள்ளார். அவர் வர்த்தக சேவைகள் மற்றும் முகவர் வங்கியில் அனுபவம் பெற்றவர் மற்றும் வங்கியில் சேருவதற்கு முன்புஇ அவர் தனியார் துறையில் பணியாற்றினார். அவர் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் இணை உறுப்பினராவார். அவர் இலங்கையின் சர்வதேச வர்த்தக சம்மேளனத்தின் செயற்குழு உறுப்பினராகவூம் மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவகத்தின் நிரவாகக் குழுவின் மாற்று உறுப்பினராகவூம் உள்ளார்.

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா - இடா; முகாமைத்துவம்

திருமதி. ஜி.எம்.ஆh


roshini@peoplesbank.lk
திருமதி. ரோ~pனி விஜேரத்னஇ இடா; முகாமைத்துவம்Æகடன் கட்டுப்பாடு மற்றும் மேற்பாh;வைக்குப் பொறுப்பாகச் செயலாற்றுகிறாh;. இவா; முகாமைத்துவப் பயிலுனராக 1990ஆம் ஆண்டு வங்கியில் இணைந்துகொண்டதோடுஇ வங்கியின் திறைசோpப் பிhpவில் 26 வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் பெற்றுள்ளாh;. இவா; இடா; முகாமைத்துவத் துறைக்கு வருவதற்கு முன்னா; 2003ஆம் ஆண்டிலிருந்து வங்கியின் முதன்மை முகவா; பிhpவிலும் பின்னா; திறைசோpப் பிhpவிலும் செயலாற்றினாh;. இவா; கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் தரத்தில் முதல் வகுப்பு சித்தியூடன் விஞ்ஞானமாணிப் பட்டத்தையூம் (பௌதிகவியல்)இ அதே பல்கலைக்கழகத்தில் வியாபார நிh;வாகமாணிப் (நிதி) பட்டத்தையூம் இலங்கை வங்கியாளா;கள் நிறுவனத்தில் திறைசோp மற்றும் இடா; முகாமைத்துவம் தொடா;பான டிப்ளோமாவையூம் பெற்றுள்ளாh;. இலங்கை வங்கியாளா;கள் நிறுவனத்தில் இணை அங்கத்தவராக இருக்கின்ற இவா; யூஊஐ- நிதிச் சந்தை நிறுவனத்தில் யூஊஐ - னுநுயூடுஐNபு ஊநுசுவூஐகுஐஊயூவூநு க்கான விசேட சித்தியையூம் பெற்றுள்ளாh;. முதன்மை முகவா; சபைத் தலைவராகவூம் செயலாளராகவூம் இதற்கு முன்னா; செயலாற்றியூள்ள இவா; தற்பொழுது இலங்கை அன்னிய செலாவணிச் சங்கம்இ தொழில்சாh; வங்கியாளா;கள் சங்கம் மற்றும் வங்கிப் பிhpவில் இடா; தொழில்புhpகின்றவா;களின் சங்கம் போன்றவற்றில் அங்கத்தவராகவூம் இருக்கின்றாh;.

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா - மூலோபாயத் திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் முகாமைத்துவம்

திருமதி. பி.எஸ்.ஜே.குருகுலசூhpய

திருமதி ஜெயந்தி குருகுலசூரிய 1994 இல் முகாமைத்துவப் பயிற்சியாளராக வங்கியில் இணைந்தார் மற்றும் வங்கித் துறையில் 28 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளார். அவரது அனுபவம் முக்கியமாக கிளை வங்கிஇ கடன்இ பணியாளர்கள் பயிற்சிஇ மனித வள அபிவிருத்திஇ கடன் நிர்வாகம்இ கிளை முகாமை மற்றும் சில்லறை வங்கி ஆகிய துறைகளை உள்ளடக்கியது. வங்கியில் சேருவதற்கு முன்புஇ வீதி கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் ஒரு சிரேஷ்ட உதவி கணக்காளராக பணியாற்றினார்.

அவர் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் தர உயர்பிரிவூ (கௌரவ) பட்டத்துடன்இ டீளுஉ வணிக நிர்வாக (சிறப்பு) பட்டத்தையூம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் பட்டத்தையூம் (ஆடீயூ) பெற்றுள்ளார். அவர் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் சக உறுப்பினர் (குஐடீ)இ யூவூ ஸ்ரீலங்காவின் உறுப்பினர்இ இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் உரிம உறுப்பினராக உள்ளார். மனித வள முகாமை டிப்ளோமா (னுip Hசுஆ) மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் (1997) அதிகபட்ச தனிச்சிறப்புகளைப் பெற்றதற்காகவூம்இ தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தேர்வை முடித்ததற்காகவூம்இ இடைநிலை மற்றும் இறுதிப் பரீட்சைகளில் அதிக மொத்த மதிப்பெண்களைப் பெற்றதற்காகவூம் மூன்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்றதன் மூலம் அவர் வங்கியின் மதிப்பை உயர்த்தியூள்ளார். இது இன்னும் தோற்கடிக்கப்படாத சாதனையாக உள்ளது.

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளா - தொழில்முயற்சி வங்கியியல்

திருமதி. வி.கே.நாரன்கொட


krishani@peoplesbank.lk
திருமதி. கிறி~hனி நாரன்கொட முகாமைத்துவப் பயிலுனராக 1987ஆம் ஆண்டு மக்கள் வங்கியில் இணைந்துகொண்டதோடுஇ தற்பொழுது வங்கியில் 31 வருட சேவைக்காலத்தை நிறைவூசெய்துள்ளாh;. இவா; பல்வேறு முகாமைத்துவ விடயப் பரப்புக்களான கிளை வங்கியியல்இ வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளா; சேவைஇ கரைகடந்த வங்கியியல் மற்றும் பெருநிறுவன வங்கியியல் போன்ற துறைகளில் சேவையாற்றி உள்ளதோடு தற்பொழுது பிரதிப் பொதுமுகாமையாளராகக் கடமையாற்றுவதுடன் சிறு மற்றும் நடுத்தர வியாபார அலுவல்கள்இ அபிவிருத்தி நிதி மற்றும் நுண்நிதி போன்ற துறைகளிலும் கடமையாற்றுகின்றாh;. Sஸ்ரீ ஜயவா;தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் கௌரவ பட்டத்தையூம் (இரண்டாம் தர- உயா;வகுப்பு சித்தியூடன் வியாபார நிh;வாக விஞ்ஞானமாணி பட்டம்)இ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் - பட்டப்படிப்பு கற்கைப் பீடத்தில் வியாபாரக் கற்கை தொடா;பான முதுமாணிப் பட்டத்தையூம் இவா; பெற்றுள்ளாh;. இவா; இலங்கை வங்கியாளா;களின் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கை கடன் முகாமைத்துவ நிறுவனம் போன்ற நிறுவனங்களில் இணை அங்கத்துவத்தையூம் பெற்றுள்ளாh;. ஸ்ரீ ஜயவா;தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் முகாமைத்துவம் தொடா;பான பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தில் வாடிக்கையாளா; உறவூமுறை முகாமைத்துவத்தில் உயா; சான்றிதழையூம் பெற்றுள்ளாh;. திருமதி. நாரன்கொட அவருடைய வங்கித் தொழில்களுக்கிடையில் வங்கி நடைமுறைÆ முகாமைத்துவம் தொடா;பான பல்வேறு வகையான உள்நாட்டு மற்றும் சா;வதேச நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்றுள்ளாh;. இவா; தொழில் hPதியான வங்கியாளா;களின் சங்கத்தில் வங்கிப் பிரதிநிதியாக இருக்கின்ற அதேவேளையில்இ இலங்கை வங்கியாளா;களின் நிறுவனத்தில் பதிவூசெய்யப்பட்ட பாpசோதகராகவூம் இருக்கின்றாh;.

பிரதி பிரதம சடஂடதஂதரணி

திருமதி.எமஂ.ஏ.டீ.முதிதஂதா கருணாரதஂன


சட்டத்தரணியான திருமதி. முதிதா கருணாரத்ன அவர்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளதுடன், “வங்கியியல் மற்றும் காப்புறுதியில் சட்டத்தரணிகளுக்கான உயர் டிப்ளோமா” தகைமையையும் கொண்டுள்ளார். வங்கியியல் சட்டத்திற்கான பரிசின் வெற்றியாளராகவும் (2007) தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார். சட்டத்தரணி கற்கையைப் பூர்த்தி செய்த பின்னர், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியான அமரர் ஜே.ஈ.பீ. தெரனியகல அவர்களின் கீழ் பணியாற்றுவதற்காக அவருடன் இணைந்து கொண்டதுடன், பிறவுண்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் பிரதம சட்ட அதிகாரியின் உதவியாளராகவும், கம்பனி செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். 1992 ஆம் ஆண்டில் சட்ட உதவி அதிகாரியாக மக்கள் வங்கியில் இணைந்து கொண்ட அவர், களுத்துறை மற்றும் காலி பிராந்தியங்களின் சட்டத் திணைக்களத்தின் தலைமை அலுவலகத்திலும், காணி மீட்புத் திணைக்களத்திலும் சட்டப் பணிகளை கையாண்டுள்ளார். 2006 ஆம் ஆண்டில் சிரேஷ்ட சட்ட அதிகாரியாக பதவியுயர்வு பெற்ற அவர், தலைமை அலுவலகம், வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாகாணங்களின் சட்டப் பணிகளை மேற்பார்வை செய்துள்ளார். 2007 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சின் கீழ் இலங்கையில் மசகு எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயுத் தொழிற்துறையின் ஒழுக்காற்று அதிகார சபையான பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் செயலகத்தில் இணைந்து கொண்ட அவர் இக்காலகட்டத்தில் பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் சபையின் செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். ஒரு சட்டத்தரணியாகப் பணியாற்றிய தனது முப்பது ஆண்டு கால அனுபவத்தின் மூலமாக பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிகழ்வுகள், செயற்திட்டங்கள் மற்றும் அமர்வுகளில் பங்குபற்றியுள்ளதன் மூலமாக ஆழமான அனுபவத்தை அவர் பெற்றுள்ளார்.

பிரதி பிரதம சடஂடதஂதரணி

திருமதி.எமஂ.ஏ.டீ.முதிதஂதா கருணாரதஂன


சட்டத்தரணியான திருமதி. முதிதா கருணாரத்ன அவர்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளதுடன், “வங்கியியல் மற்றும் காப்புறுதியில் சட்டத்தரணிகளுக்கான உயர் டிப்ளோமா” தகைமையையும் கொண்டுள்ளார். வங்கியியல் சட்டத்திற்கான பரிசின் வெற்றியாளராகவும் (2007) தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார். சட்டத்தரணி கற்கையைப் பூர்த்தி செய்த பின்னர், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியான அமரர் ஜே.ஈ.பீ. தெரனியகல அவர்களின் கீழ் பணியாற்றுவதற்காக அவருடன் இணைந்து கொண்டதுடன், பிறவுண்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் பிரதம சட்ட அதிகாரியின் உதவியாளராகவும், கம்பனி செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். 1992 ஆம் ஆண்டில் சட்ட உதவி அதிகாரியாக மக்கள் வங்கியில் இணைந்து கொண்ட அவர், களுத்துறை மற்றும் காலி பிராந்தியங்களின் சட்டத் திணைக்களத்தின் தலைமை அலுவலகத்திலும், காணி மீட்புத் திணைக்களத்திலும் சட்டப் பணிகளை கையாண்டுள்ளார். 2006 ஆம் ஆண்டில் சிரேஷ்ட சட்ட அதிகாரியாக பதவியுயர்வு பெற்ற அவர், தலைமை அலுவலகம், வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாகாணங்களின் சட்டப் பணிகளை மேற்பார்வை செய்துள்ளார். 2007 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சின் கீழ் இலங்கையில் மசகு எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயுத் தொழிற்துறையின் ஒழுக்காற்று அதிகார சபையான பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் செயலகத்தில் இணைந்து கொண்ட அவர் இக்காலகட்டத்தில் பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் சபையின் செயலாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். ஒரு சட்டத்தரணியாகப் பணியாற்றிய தனது முப்பது ஆண்டு கால அனுபவத்தின் மூலமாக பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிகழ்வுகள், செயற்திட்டங்கள் மற்றும் அமர்வுகளில் பங்குபற்றியுள்ளதன் மூலமாக ஆழமான அனுபவத்தை அவர் பெற்றுள்ளார்.

நிதித்துறை தலைமை அதிகாரி

திரு. அஸாம் ஏ அஹமட்

திரு அஹமட்இ 3 ஜனவரி 2017 அன்று மக்கள் வங்கியில் சேர்ந்தார்இ உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் பணியாற்றியதன் மூலம்இ மூலோபாய நிதி முகாமைத்துவம்இ மாற்று முதலீடுகள் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றில் ஏறக்குறைய இரண்டு தசாப்த கால அனுபவத்தை தன்னுடன் கொண்டுள்ளார். அவர் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் சந்தை வாய்ப்புக்களில் சில பெரிய பன்னாட்டு தொழில்முறை சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் அடுக்கு ஐ சேவை வழங்குநர்களுடன் பணியாற்றியூள்ளார்.

திரு அஹமட்இ பட்டய நிர்வாகக் கணக்காளர்களின் (பிரித்தானியா) சக அங்கத்துவம்இ பட்டய சான்றளிக்கப்பட்ட கணக்காளர் சங்கத்தின் (பிரித்தானியா) சக அங்கத்துவம் மற்றும் இலங்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் சக அங்கத்துவம் உட்பட பல உயர்தர தொழில்முறை அங்கத்துவங்களைக் கொண்டுள்ளார். மேலும்இ அவர் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட பயிற்சி கணக்காளர் (யூருளுவூ.)இ பத்திரங்கள் மற்றும் முதலீட்டிற்கான பட்டய நிறுவனம் (பிரித்தானியா)இ மற்றும் பட்டய கடன் முகாமைத்துவம் நிறுவனம் (பிரித்தானியா)இ மற்றும் இடர் நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப நிபுணராக சான்றளிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஆவார்.

திரு அஹமட் பீப்பிள்ஸ் லீசிங் ரூ ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சிஇ பீப்பிள்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பிஎல்சி மற்றும் லங்கா அலையன்ஸ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் பங்களாதேஷ் ஆகியவற்றின் பணிப்பாளராகச் செயல்படுகிறார்.

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - மீள் அறவீடுகள்

திரு. லயனல் கலகெதர


lionel@peoplesbank.lk
திரு. லயனல் கலகெதர அவர்கள் வங்கியின் கிளை முகாமைதஂதுவப் பிரிவிற்கு பொறுப்பு வகித்து வருகின்றார். ஒரு முகாமைத்துவப் பயிலுனராக வங்கியில் இணைந்து கொண்ட அவர், வங்கியில் 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சேவை அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளார். சில்லறை வங்கிச்சேவை, வர்த்தக வங்கிச்சேவை, செயற்திட்ட கடன், கடன் நிர்வாகம் மற்றும் மீள் அறவீடுகள் போன்ற துறைகளில் பரந்த அனுபவத்தை அவர் கொண்டுள்ளார். ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வர்த்தகத் துறையில் விசேட கலைமாணிப் பட்டம் பெற்றுள்ளதுடன், இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறையில் கலைமாணிப் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார். இலங்கை வங்கியாளர்கள் கற்கை நிலையத்தின் இணை அங்கத்தவரான அவர் ஒரு சட்டத்தரணியுமாவார்.

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - கிளை முகாமைதஂதுவமஂ

திரு. பி.எம். பிரேம்நாத்


email:-bmprem@peoplesbank.lk
திரு. பி.எம். பிரேம்நாத் அவர்கள் மக்கள் வங்கியில் 29 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சேவையாற்றியுள்ளார். 1987 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முகாமைத்துவப் பயிலுனராக வங்கியில் இணைந்து கொண்ட அவர் பல்வேறு கிளைகளில் முகாமையாளராகக் கடமையாற்றியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து உதவி பிராந்திய முகாமையாளராகவும், பிராந்திய முகாமையாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். மத்திய வலயத்தின் உதவிப் பொது முகாமையாளராக அதன் பின் மாற்றலாகியிருந்தார். தற்போது பிரதிப் பொது முகாமையாளராக (வங்கி உதவு சேவைகள்) கடமையாற்றி வருகின்றார். கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் வர்த்தகத்துறையில் 2 ஆவது மேல் பட்டத்துடன் கலைமாணிப் பட்டத்தைப் பெற்றுள்ளதுடன், இலங்கை வங்கியாளர்கள் கற்கை நிலையத்தில் இடைநிலை தர சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளார். தனது வங்கித்துறை தொழில் வாழ்க்கையில் உள்நாட்டிலும், சர்வதேசரீதியாகவும் பல்வேறு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்குபற்றிய அனுபவமும் அவரிடம் உள்ளது.

தலைமை நிர்வாக அதிகாரி/பொது மேலாளர்

திரு. கிளைவ் பொன்சேகா

தொழில்துறையில் அனுபவமிக்க திரு பொன்சேகாஇ இலங்கை வங்கியாளர்களின் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராவார் மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் முகாமைத்துவ முதுகலைப் பட்டதாரி நிறுவனத்தில் ஆடீயூ பட்டம் பெற்றவர். அவர் யூஊஐ டீலிங் சான்றிதழுக்கான சிறப்புப் பெற்றுள்ளார் மற்றும் திறைசேரி முகாமை துறையில் 29 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். மேலும்இ அவர் ஆஸ்திரேலியாவின் சான்றளிக்கப்பட்ட முகாமை கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக (ஊஆயூ) உள்ளார்.

2018 முதல் 2020 வரையிலான காலப்பகுதியில்இ தேசிய கொடுப்பனவூ கவூன்சில்இ நிதி அமைப்பு ஸ்திரத்தன்மை உள்ளிட்ட பல குழுக்களில் அங்கத்துவம் வகித்ததுடன்இ முதன்மை டீலர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பொறுப்பையூம் திரு பொன்சேகா ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும்இ அவர் இலங்கை மத்திய வங்கியின் (ஊடீளுடு) உள்நாட்டு நிதிச் சந்தை உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் சந்தைப் பணிக்குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தார். தற்போதுஇ பீப்பிள்ஸ் லீசிங் ரூ ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சிஇ பீப்பிள்ஸ் லீசிங் பிராப்பர்ட்டி டெவலப்மென்ட் லிமிடெட்இ லங்கா அலையன்ஸ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் லங்காபே (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஆகியவற்றில் சுயாதீனமல்லாத நிர்வாக பணிப்பாளராக பணியாற்றுகிறார். இலங்கையின் கடன் தகவல் பணியகம்இ தேசிய கொடுப்பனவூ கவூன்சில்இ இலங்கை வங்கிகள் சங்கம் (உத்தரவாதம்) லிமிடெட்இ நிதி ஒம்புட்ஸ்மேன் இலங்கை (உத்தரவாதம்) லிமிடெட்இ இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனம் மற்றும் லங்கா நிதி சேவைகள் பணியகம் லிமிடெட். என்வற்றில் அவர் தற்போது பணியாற்றுகிறார். முன்னர்இ இலங்கையின் ஐயூடீகுஃனுயூடீகு பரீட்சைகளுக்கான வங்கியாளர்கள் நிறுவகத்தின் பிரதான பரீட்சையாளராக அவர் செயற்பட்டார். 2002 ஆம் ஆண்டில்இ திரு பொன்சேகா மக்கள் வங்கியில் தனது பதவிக்காலத்தை ஆரம்பித்தார்இ நவம்பர் 2011 முதல்இ வங்கியின் சிரேஷ்ட நிறுவன முகாமைத்துவக் குழுவில் பிரதிப் பொது முகாமையாளராக இருந்து வருகிறார். இதில்இ உள்ளுர் மற்றும் வெளிநாட்டு வணிக வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடனான உறவூகளை நிர்வகிப்பதுடன்இ அந்நியச் செலாவணி செயல்பாடுகள்இ முதன்மை அலகு பிhpவூ முதலீட்டு வங்கி பிரிவூ மற்றும் அமெரிக்க டொலர் மற்றும் ரூபாய் பணச் சந்தை செயல்பாடுகளை அவர் மேற்பார்வையிட்டார். மக்கள் வங்கியில் சேர்வதற்கு முன்புஇ அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் வங்கி மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியில் உயர் பதவிகளை வகித்தார்.

திரு பொன்சேகா 2023 ஜனவரி 2 ஆம் திகதி முதல் மக்கள் வங்கியின் பதில் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரிஃபொது முகாமையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மூத்த துணை பொது மேலாளர்- வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைகள்

திரு. ஆர். பத்திரகே

வங்கித் துறையில் மனித வளங்கள்இ சட்டம் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன்இ திரு ரொஹான் பத்திரகே மிகவூம் தகுதியூம் திறமையூம் வாய்ந்த நிபுணராவார். நிய+சிலாந்தின் மாசி பல்கலைக்கழகத்தில் வங்கித்துறையில் முதுகலைப் பட்டமும்இ வங்கித்துறையில் முதுகலை டிப்ளோமாவூம் பெற்றுள்ளார். மேலும்இ அவர் ஒரு சட்டத்தரணிஇ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பட்டம் பெற்றவர். அவர் மக்கள் வங்கியின் கூட்டாண்மை முகாமைத்துவக் குழுவின் சிரேஷ்ட உறுப்பினராகப் பணியாற்றியூள்ளார்இ மேலும் முக்கிய நிர்வாகக் குழுக்களில் உறுப்பினராகவூம் இருந்துள்ளார்.

திரு பத்திரகே தற்போது மக்கள் வங்கியின் பரிவர்த்தனை வங்கி மற்றும் வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைகளின் சிரேஷ்ட பிரதிப் பொது முகாமையாளர் பதவியை வகிக்கிறார். அவர் பீப்பிள்ஸ் லீசிங் ரூ ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சியின் பணிப்பாளராகவூம்இ பீப்பிள்ஸ் லீசிங்கின் தலைவராகவூம் பணியாற்றுகிறார். ஹேவ்லாக் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட்இ பீப்பிள்ஸ் லீசிங் ஃப்ளீட் மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட் பணிப்பாளர்இ பீப்பிள்ஸ் மைக்ரோ காமர்ஸ் லிமிடெட் பணிப்பாளர்இ லங்கன் அலையன்ஸ் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் பங்களாதேஷ்இ பீப்பிள்ஸ் டிராவல்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் பணிப்பாளர்;இ மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் மாற்று பணிப்பாளர் ஆகவூம் பணியாற்றுகிறார்.

மக்கள் வங்கியின் சிரேஷ்ட பிரதிப் பொது முகாமையாளராகப் (மனித வளங்கள் மற்றும் சட்டம்) கடமையாற்றிய போதுஇ திரு பதிரகே 10இ000 ஊழியர்களைக் கொண்ட வங்கியின் பணியாளர்களை வெற்றிகரமாக நிர்வகித்தார் மற்றும் வங்கியின் மனிதவளத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிரேஷ்ட நிர்வாக ஆட்சேர்ப்புகளை மேற்பார்வையிட்டார். அவர் 70 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட வங்கியின் சட்டக் குழுவிற்கு தலைமை தாங்கினார் மற்றும் மக்கள் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையின் பிரதிப் பொது முகாமையாளராகவூம் செயலாளராகவூம் செயற்பட்டார். வங்கியின் பணிப்பாளர் குழு மற்றும் அதன் பல்வேறு துணைக்குழுக்கள் தொடர்பான அனைத்து விடயங்களுக்கும் அவரது நிர்வாக ஆதரவூ விலைமதிப்பற்றது.

சிரேஷ்ட பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - கட்டணம், டிஜிட்டல், செயல்முறை முகாமைத்துவம் மற்றும் தர நிர்ணய

திரு. கே.பி. ராஜபக்ச


email:rajakb@peoplesbank.lk

திரு. ராஜபக்ச அவர்கள் வங்கியின் தொழிற்பாட்டு முகாமைத்துவம், சில்லறை வங்கிச்சேவை மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கம் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பு வகித்து வருகின்றார். 1987 ஆம் ஆண்டு ஒரு முகாமைத்துவப் பயிலுனராக வங்கியில் இணைந்து கொண்ட அவர் மக்கள் வங்கியில் 30 ஆண்டுகள் நீண்ட அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளார். பொது நிர்வாகத் துறையில் இரண்டாம் வகுப்பு சிறப்புப் பட்டத்தையும் (விஞ்ஞானமாணி) பெற்றுள்ள அவர், இலங்கை வங்கியாளர்கள் கற்கை நிலையத்தின் சக உறுப்பினரும், இலங்கை சட்டத்தரணியும் ஆவார். இலங்கை கடன் முகாமைத்துவக் கற்கை நிலையத்தில் டிப்ளோமா பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார். வங்கியின் கிளை வலையமைப்பு மற்றும் வர்த்தக வங்கிச் சேவைப் பிரிவு ஆகியவற்றில் பல்வேறுபட்ட முகாமைத்துவ மட்ட பதவிகளையும் வகித்துள்ள அவர், வங்கியின் சில்லறை வங்கிச்சேவைப் பிரிவில் சிரேஷ்ட பிரதிப் பொது முகாமையாளராக கடமையாற்றி வருகின்றார். இலங்கை வங்கியாளர்கள் கற்கை நிலையத்தில் பணிப்பாளராக கடமையாற்றும் திரு. ராஜபக்ச அவர்கள் இலங்கை கடன் தகவல் பணியகத்தின் மாற்றுப் பணிப்பாளராகவும், பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கியின் பணிப்பாளராகவும், விவசாயம் மற்றும் விவசாய காப்புறுதிச் சபையின் பணிப்பாளராகவும் கடமையாற்றி வருகின்றார்.

பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி/பொது முகாமையாளர்

திரு. ஆர். கொடித்துவக்கு


ceogm@peoplesbank.lk

ரஞ்சித் கொடிடுவாக்கு 2020 ஜூன் 19 முதல் மக்கள் வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி / பொது மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். 1982 ஆம் ஆண்டில் வங்கியில் தொழிலைத் தொடங்கிய அவர், கிளை வங்கி, நுகர்வோர் வங்கி, வணிக வங்கி, கார்ப்பரேட் வங்கி, ஆஃப்-ஷோர் வங்கி, சர்வதேச வங்கி, திட்ட நிதி, மீட்டெடுப்புகள், டிஜிட்டல் மயமாக்கல் போன்றவை விரிவான உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பயிற்சி / வெளிப்பாடுகளுடன் வெவ்வேறு புவியியல் இடங்களில் வெவ்வேறு திறன்களில் பணியாற்றுவதன் மூலம் பெற்றுக்கொண்டார். தொழிற்துறையில் சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் மறு பொறியியல் வணிக செயல்முறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் வணிகத் தேவைகளை டிஜிட்டல் தளத்திற்கு விவரணையாக்கம் செய்வதில் வங்கியை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதில் அவர் ஒரு முக்கிய நபராக உள்ளார், இதற்காக சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டில் பல மதிப்புமிக்க விருதுகள் / அங்கீகாரங்கள் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்டன. கூடுதலாக, மக்களின் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் மனிதாபிமான நடவடிக்கை 2009 இல் முடிந்தவுடன் வடக்கு பிராந்தியத்தின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல் என்ற நோக்கத்துடன் வடக்கு மாகாணத்தில் வங்கியின் கிளைகளை மீண்டும் திறக்க மக்கள் வங்கி மேற்கொண்ட முயற்சிகளில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார். மக்கள் காப்புறுதி பி.எல்.சி, லங்கா அலையன்ஸ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் , பங்களாதேஷ், பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கி இலங்கை, நிதி ஒம்பூட்ஸ்மேன் இலங்கை வாரியம் (உத்தரவாதம்) லிமிடெட், இலங்கையின் கடன் தகவல் பணியகத்தின் இயக்குநராகவும் மற்றும் லங்கா நிதியியல் சேவைகள் பணியகத்தின் மாற்று இயக்குநராகவும் பணியாற்றுகிறார். ரஞ்சித் கொடிடுவாக்கு கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி நிபுணத்துவம் பெற்ற வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றுள்ளார், ஐக்கிய இராச்சியத்தின் நியூ பக்கிங்ஹாம்ஷைர் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்ட இளங்கலை (Honours ) மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனத்தின் இணை உறுப்பினராக உள்ளார்.

பணிப்பாளர்

திருமதி பத்ராணி ஜெயவர்தன

திருமதி ஜே எம் பத்ராணி ஜயவர்தன இலங்கை நிர்வாக சேவையின் மூத்த உறுப்பினர் ஆவார். தனது முப்பது வருட சேவையில், திருமதி ஜெயவர்த்தனா மாகாண சபைகள் மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் வரும் நிறுவனங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்றிருந்தார். மேலும் அவர் சுகாதார அமைச்சகம் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகம், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் நல அமைச்சகத்தின் செயலாளராக பணியாற்றினார். தற்போது அவர் வர்த்தக அமைச்சின் செயலாளராகவும் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மற்றும் மஹாபொல நம்பிக்கை நிதியத்தின் சபை உறுப்பினர்களாகவும் கடமையாற்றுகின்றார். திருமதி ஜயவர்தன தனது B.A. 1986 இல் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் (ஹானர்ஸ்) பட்டம் பெற்றார். அதன்பின் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் (2016) திட்டமிடல் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்திக்கான முதுகலைப் பட்டம், SLIDA இலிருந்து பொது முகாமைத்துவ முதுகலை (2010) மற்றும் வர்த்தகத்தில் முதுகலை டிப்ளோமா உட்பட பல முதுகலைத் தகைமைகளைப் பெற்றார். ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகம் (2005). அசாதாரண அக்கறையுடனும் திறமையுடனும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணிகளைச் செய்ததற்காக திருமதி பத்ராணி ஜெயவர்தன பல விருதுகளையும் விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். சார்க்கின் 15வது உச்சி மாநாடு (2008), 23வது பொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டம் (2013), புனித திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் (2015) வருகை மற்றும் கோவிட் அலைக்கற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் உதவி செய்தல் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கான பங்களிப்பு ஆகியவை இத்தகைய பாராட்டுக்களின் நீண்ட பட்டியலில் அடங்கும். -19 தொற்றுநோய் (2020). கொழும்பு "உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரம்" என்று தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவர் கொழும்பு மாநகர ஆணையாளராக இருந்தார். வர்த்தக அமைச்சின் செயலாளராக பணியாற்றுவதற்கு மேலதிகமாக, திருமதி ஜயவர்தன மேல் மாகாண உள்ளூராட்சி எல்லை நிர்ணயக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்தார்.

பணிப்பாளர்

திரு.கே.ஏ.விமலேந்திராஜா

திரு. கே. ஏ. விமலேந்திரராஜா 2020 ஜனவரியில் மக்கள் வாரியத்தின் திறைசேரி பிரதிநிதியாக / நிதி அமைச்சின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் இலங்கை நிர்வாக சேவையின் அதிகாரியாக உள்ளார், பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தை கொண்டவர். அவர் தற்போது வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு கொள்கை துறை இயக்குநர் ஜெனரலாக பணியாற்றி வருகிறார். அவர் ஒரு வழக்கறிஞர். திரு. விமலேந்திரராஜா யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் சிறப்பு பட்டம், பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் தத்துவ முதுகலை, மொரட்டுவா பல்கலைக்கழகத்தில் வணிக நிர்வாக முதுகலை மற்றும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சட்ட இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர். அபிவிருத்தி ஆய்வுகள் மற்றும் பொதுக் கொள்கையில் முதுகலை டிப்ளோமா, சர்வதேச உறவுகளில் முதுகலை டிப்ளோமா, மனித வள முகாமைத்துவ டிப்ளோமா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் டிப்ளோமா பெற்றவர். பொது திறைசேரியின் வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கையின் பணிப்பாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், பொது நிர்வாக சேவையில் நிதிக் கொள்கைத் துறையின் பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட , நிர்வாக சீர்திருத்தங்களுக்குப் பொறுப்பான மூத்த உதவி செயலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளை வகித்துள்ளார். சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தின் அமைச்சர் ஆலோசகர், பொது நிர்வாகம் மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் தலைமை தகவல் அதிகாரியாகவும் கடமையாற்றினார். திரு. விமலேந்திரராஜா சார்க் அபிவிருத்தி நிதியத்தின் இலங்கையின் இயக்குநராகவும், இலங்கை காப்பீட்டுக் கழகத்தின் முன்னாள் அலுவலர் இயக்குநராகவும் உள்ளார். இலங்கை வங்கி, இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம், இலங்கை முதலீட்டு வாரியம், இலங்கை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மனித வள மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஆகியவற்றின் இயக்குநராக பொது திறைசேரியும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார். மற்றும் இலங்கை காப்பீட்டுக் கழகத்தின் தலைவராகவும் கடமையாற்றினார்.

பணிப்பாளர்

திரு.மஞ்சுளா வெல்லலகே

திரு. மஞ்சுல வெல்லாலகே ஒரு வழக்கறிஞராக உள்ளார், அவர் தனியார் பார் அசோசியேஷனில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் உள்ளார். ஒரு வழக்கறிஞராக மாறுவதற்கு முன்பு, அவர் நீதி அமைச்சினால் தலைமை தாங்கப்பட்ட சமூக அடிப்படையிலான சட்ட உதவி திட்டத்தின் பொறுப்பான வள மற்றும் ஆராய்ச்சி அதிகாரியாக பணியாற்றினார். நீதி மற்றும் அரசியலமைப்பு விவகார அமைச்சின் வள, ஆராய்ச்சி மற்றும் தகவல் மையத்திற்கு (அரசியலமைப்பு விவகாரங்கள்) வள அலுவலரின் திறனில் அவர் தனது கடமைகளை நிறைவேற்றியுள்ளார். திரு. வெல்லாலகே தனது புகழ்பெற்ற சட்ட வாழ்க்கையின் போது, அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் மற்றும் சமூக சட்ட விழிப்புணர்வை உயர்த்துவது தொடர்பான பல திட்டங்களையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளார், அதே நேரத்தில் நீதி அமைச்சின் சார்பாக தேசிய அளவில் முக்கியமான சட்ட சிக்கல்களை தீர்க்க தலையிட்டார்.

பணிப்பாளர்

திரு. கீர்த்தி குணதிலக்க

திரு. கீர்த்தி குனத்திலக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் தனது இளங்கலை அறிவியல் பட்டத்தையும், இங்கிலாந்தின் ரீடிங் பல்கலைக்கழகத்தில் சைபர்நெடிக்ஸ் துறையில் சிறப்பு கணினி வன்பொருள் பொறியியலையும் பெற்றார். தகவல் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் தடயவியல், உள்கட்டமைப்பு ஆலோசனை, திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் மனித வள மேம்பாடு ஆகியவற்றில் மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக விரிவான அனுபவம் பெற்றவர். மொபைல் போன் தடயவியல், வலையமைப்பு விசாரணை, தேசிய மீட்பு மேம்பாட்டு முகமை (UK), தரவு மீட்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்முறை தகுதிகளுடன், மல்டிமீடியா கம்யூனிகேஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங் KDDI கார்ப்பரேஷன் ஜப்பான், ஜப்பானின் Overseas Technical Scholarship இல் மல்டிமீடியா சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மென்ட், NEC மெயின்பிரேம் கணினி பராமரிப்பு NEC, ஜப்பான், மெகாட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் தொழில்நுட்பம், சிங்கப்பூர். திரு. குனத்திலக ஒரு ஆலோசகர் / TEC உறுப்பினர் மற்றும் தேசிய நல திட்டங்களில் ஆலோசகராகவும், பாதுகாப்பு அமைச்சின் eNIC திட்டம், போக்குவரத்து அமைச்சின் பொது போக்குவரத்து பஸ் கண்காணிப்பு அமைப்பு, மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தின் இலங்கை இணைய திட்டம் ஆகியவற்றிட்கும் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார். இங்கிலாந்தின் கேன்டர்பரி கிறிஸ்ட் சர்ச் பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சைபர் கிரைம் தடயவியல் மற்றும் கல்வி தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில் சர்வதேச ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக திரு. கீர்த்தி குனத்திலக பணியாற்றியுள்ளார், மேலும் ஆலோசகர், ஒருங்கிணைப்பாளர், கணினி புரோகிராமர், கணினி பயிற்றுவிப்பாளர், தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி உதவியாளர், குழு உறுப்பினர் , எரிசக்தி மேலாளர்,குழுக்களில் வாரிய உறுப்பினர், கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு தொழில்முறையில் உறுப்பினராக ,தொகுதிஉறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார் . 1991 முதல் இலங்கையின் கம்ப்யூட்டர் சொசைட்டியின் தொழில்முறை உறுப்பினராக உள்ளார். அவர் டிஜிட்டல் தடயவியல் மையத்தின் நிறுவனர் மற்றும் University of Colombo School of Computing (UCSC ) இன் பொறியியல் பிரிவின் தொடக்கக்காரர், மற்றும் கணினி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் University of Colombo School of Computing (UCSC ) இன் நிறுவனர் உறுப்பினராகவும் இருந்தார். மூன்று தசாப்த காலப்பகுதியில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பு சேவைகளுக்கான அங்கீகாரமாக பல முறை விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பணிப்பாளர்

திரு.இசுரு பாலபடபெந்தி

திரு. இசுரு பாலபதபெண்டி ஒரு வழக்கறிஞராக உள்ளார், தற்போது சிவில் மற்றும் வணிகச் சட்டத்தின் நடைமுறையில் ஒரு சட்ட அறையை நடத்தி வருகிறார். அவர் அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா, பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து LLM முதுகலை பட்டம் பெற்றவரும் ஆவார். 2008 முதல் 2010 வரை நெதர்லாந்தின் ஹேக் நகரில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்திற்கு இராஜதந்திரியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், சட்டமா அதிபர் துறையில் மாநில ஆலோசகராக திரு. பாலபதபெண்டி பணியாற்றினார்.அந்த சமயத்தில் அவர் இரசாயன ஆயுதங்களை தடை செய்வதற்கான அமைப்பு மற்றும் தனியார் சர்வதேச சட்டத்தின் ஹேக் மாநாடு (HCCH) இட்கான இலங்கையின் பிரதிநிதியாக பணியாற்றினார். ஹேக்கில் உள்ள இலங்கை மிஷனில் சான்சரி தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார். இலங்கையில் முதலீட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும் முதலீட்டு வாரியம் தொடர்பான சட்ட விஷயங்களுக்காக 2012 ஆம் ஆண்டில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சரின் சட்ட ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டார். மக்கள் வங்கி பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், இலங்கை காப்பீட்டுக் கழகம், சிலான் வங்கி மற்றும் பாங்க் ஆப் சிலோன் ஆகியவற்றின் இயக்குநர் சபைகளிலும் திரு. பாலபதபெண்டி பணியாற்றியுள்ளார். இலங்கையின் பார் அசோசியேஷனின் செயற்குழு உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார். 2007 இல் ஜூனியர் தேசிய சட்ட மாநாட்டின் தலைவராகவும், 2020 தேசிய சட்ட மாநாட்டின் தலைவர் ஆகவும் நியமிக்கப்பட்டார்

பணிப்பாளர்

திரு.சுதர்சன் அஹங்கம

திரு . சுதர்சன் அஹங்கம இலங்கையின் பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தின் சக உறுப்பினராக உள்ளார், மேலும் 15 ஆண்டுகளாக அதன் குழு நிதி இயக்குநராக மாஸ் ஹோல்டிங்ஸ் குழுவில் பணியாற்றுகிறார். பல பிராந்தியங்களில் உள்ள 17 நாடுகளில் நிதி செயல்பாட்டிற்கான பொறுப்புகளை அவர் கொண்டிருந்தார். இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல், எல்லை தாண்டிய பரிவர்த்தனைகள், துணிகர மூலதன முதலீடுகள் மற்றும் நிறுவன மறுசீரமைப்பு பணிகள் ஆகியவற்றில் அவர் அனுபவம் பெற்றவர். அதற்கு முன்பு அவர் ஜோன் கீல்ஸ் பங்கு தரகர்களின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்தார் மற்றும் நிறுவனத்தின் பல நிதி சேவைகள் மற்றும் பணிப்பாளர் சபையிலும் பணியாற்றியுள்ளார் . ஜோன் கீல்ஸில் மென்பொருளை அமைப்பதற்கும் அவர் பொறுப்பேற்றார்.

இயக்குனர்

திரு. குமார் குணவர்தன

குமார் குணவர்தன மக்கள் வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவில் 26.12.2019 அன்று நிர்வாகமற்ற இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். வங்கியின் பல்வேறு துறைகளில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான கட்டளையிடும் அனுபவத்தை கொண்டுள்ளார் . 1979 ஆம் ஆண்டில் கொமர்ஷல் வங்கி பி.எல்.சி உடன் தனது தொழில் பயணத்தை தொடங்கிய அவர், ஆம்ஸ்டர்டாம் ரோட்டர்டாம் வங்கி (அம்ரோ வங்கி), ஏபிஎன் அம்ரோ வங்கி மற்றும் இறுதியாக தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி பி.எல்.சி (என்.டி.பி) க்குச் சென்றார் . 2000 ஆம் ஆண்டில் ஏபிஎன் அம்ரோ வங்கியின் உதவி துணைத் தலைவராக முதன்முதலில் நியமிக்கப்பட்ட அவர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மூத்த நிர்வாக பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். அவரது நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் பரந்த மற்றும் மாறுபட்டவை மற்றும் கிளை வலையமைப்பு மேலாண்மை, நிறுவன வங்கி, வர்த்தக நிதி, செயல்பாடுகள், நிர்வாகம் மற்றும் சேவைகள்ஆகியன உள்ளடங்கும் . டெவலப்மென்ட் ஹோல்டிங்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார், இது தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி பி.எல்.சி (என்.டி.பி) மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு வாரியம் (ஈ.டி.பி) மற்றும் இலங்கை டென்னிஸ் சங்கத்தின் பொருளாளர் ஆகியவற்றுக்கு கூட்டாக சொந்தமானது.

தவிசாளர்

திரு.சுஜீவ ராஜபக்

உலகின் ஐந்தாவது பெரிய கணக்கியல் வலையமைப்பான BDO நிறுவனத்தின் உள்ளுர் பிரதிநிதி, BDO பங்காளர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக பங்குதாரர் திரு. சுஜீவ ராஜபக்ஷ இலங்கையின் பட்டய மேலாண்மை கணக்காளர்களின் நிறுவனத்தின் (FCMA) உறுப்பினரும் ஆவார். இவர் Postgraduate Institute of Management (PIM) ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுரா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வணிக நிர்வாக முதுகலை (MBA) பெற்றவரும் ஆவார். ஏறக்குறைய நான்கு தசாப்தங்களாக நீடித்த அவரது தொழில் வாழ்க்கையில் இலங்கையின் பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தின் (ICSL) தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் கவுன்சில் உறுப்பினர் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்), I.C.A.S.L இன் தணிக்கைத் தரக் குழுவின் முன்னால் தலைவர், தலைவர் இலங்கையின் கணக்கியல் மன்றம், இலங்கை கிரிக்கெட்டின் பொருளாளர், கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2011 இன் பொருளாளர், தெற்காசிய கணக்காளர் கூட்டமைப்பின்(SAFA) வாரிய உறுப்பினர் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசகர், ஆசிய பசுபிக் கணக்காளர்களின் கூட்டமைப்பின் (CAPA) தொழில்நுட்ப ஆலோசகர் மற்றும் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுரா பல்கலைக்கழகத்தின் கவுன்சில் உறுப்பினரும் ஆவார். இவர் தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி பி.எல்.சி, சாஃப்ட்லோஜிக் இன்சூரன்ஸ் பி.எல்.சி, Dipped products PLC, Heycarb PLC டெவலப்மென்ட் ஹோல்டிங்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட், லங்கா ஹோல்டிங்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட், NDB Capital Ltd-Bangladesh தி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி பி.எல்.சி மற்றும் யூனிடில் பேக்கேஜிங் ஆகியவற்றில் பணிப்பாளராக செயலாற்றியுள்ளார். இவரது நிபுணத்துவத்தில் அனைத்து கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கைத் தரங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள், நிதித் துறைகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் தொடர்பான அரசாங்க விதிமுறைகள், மனித வள முகாமைத்துவம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த முகாமைத்துவம் நடைமுறைகள் மற்றும் தனியார் மற்றும் பொதுத் துறைகளில் உள்ள கொள்கைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

இயக்குனர்

Mr. Dushan Soza

துஷான் சோசா பிபிஓ தொழில், வங்கித் துறை மற்றும் சமூக சேவை ஆகியவற்றில் பல்வேறு பின்னணியைக் கொண்ட மிகவும் திறமையான நிபுணராவார். அவர் WNS குளோபல் சர்வீசஸ் ஸ்ரீலங்காவின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளராக 15 வருடங்கள் சேவையாற்றினார், வணிகத்தை வெற்றிகரமாகக் கட்டியெழுப்பினார். SLASSCOM இன் ஸ்தாபக உறுப்பினராக, அவர் இலங்கையில் IT/BPO தொழிற்துறையை வடிவமைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

துஷான், IT மற்றும் இடர் குழுக்களின் தலைவராகவும் Softlogic Finance குழுவிலும் பணியாற்றியுள்ளார். தற்போது, ​​அவர் பிபிஎம்ஒன் என்ற நிறுவனம், மாற்றம் மற்றும் செயல்முறை மறுபொறியியலில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளார். வங்கித் துறையில் அவரது முக்கிய திறன்களில் கோர் பேங்கிங், பணிப்பாய்வு, ஃபின்டெக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவை அடங்கும். நுகர்வோர் விவகாரங்கள் வாரியத்தில் பணியாற்றும் அவர், நுகர்வோர் விவகாரங்களிலும் பங்களிப்பு செய்துள்ளார்.

கூடுதலாக, துஷன் ஃபீனிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் பிரிண்ட்கேர் டிஜிட்டல் ஆகியவற்றில் போர்டு பதவிகளை வகிக்கிறார், மேலும் அவர் போர்ட் சிட்டி எகனாமிக் கமிஷனுக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறார். அவர் ரோட்டரி சமூகத்தின் அர்ப்பணிப்புள்ள உறுப்பினர், இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுக்கான மாவட்ட ஆளுநராகவும், ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலில் மூலோபாயக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றுகிறார்.

இயக்குனர்

Mr. Dushmantha Thotawatte

திரு துஷ்மந்த தோட்டவத்த அவர்கள் 8 ஜூலை 2022 முதல் பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டார். திரு தோட்டவத்த ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் இளங்கலை (சிறப்புப் பட்டம்) மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் சக உறுப்பினராவார். கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதிப் பொருளாதாரத்தில். நிதி மேலாண்மை, கார்ப்பரேட் நிர்வாகம், மூலோபாய மேலாண்மை மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறையில் விரிவான அனுபவத்தைக் கொண்ட ஒரு திறமையான தலைவர். அவர் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டவர் மற்றும் பல அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, தலைமை நிதி அதிகாரி மற்றும் தலைமை உள் தணிக்கையாளர் போன்ற பதவிகளை வெற்றிகரமாக வைத்திருப்பவர்.

இயக்குனர்

Mr. A M P M B Atapattu

திரு. A M P M B அதபத்து தற்போது வர்த்தகம், வர்த்தகம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக பணியாற்றுகிறார், மேலும் அவர் வங்கி, நிதி மற்றும் வணிக நிர்வாகத்தில் 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பணி அனுபவம் பெற்றவர்.

அவர் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பிஎஸ்சி மேலாண்மை (பொது நிர்வாகம்) இரண்டாம் வகுப்பு மேல்நிலைப் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். அவர் ஆஸ்திரேலியாவின் ஃபிளிண்டர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சர்வதேச வளர்ச்சியில் முதுகலைப் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார், மேலும் இரண்டு முதுகலை டிப்ளோமாக்களை முடித்துள்ளார்: கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் ஜப்பானின் அபிவிருத்தி பொருளாதார நிறுவனத்தில் அபிவிருத்தி பொருளாதாரம். 2004 இல் ஃபிளிண்டர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்பட்ட சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான முதுகலை பட்டத்திற்கான அவரது ஆராய்ச்சி தலைப்பு "இலங்கையில் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான பகுத்தறிவு" ஆகும். கூடுதலாக, ICASL, இலங்கையின் உரிமச் சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளார்.

தற்போதைய பதவியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் அவர் இலங்கை ஜனாதிபதியின் மூத்த மேலதிக செயலாளராக பணியாற்றினார் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் ஸ்திரப்படுத்தல் மீட்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் பிரிவில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களின் கடமைகளை அவர் வழங்கினார். கல்வி அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகமாக (திட்டமிடல்) அமைச்சின் மூலதன வரவு செலவுத் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கும் அமைச்சின் அபிவிருத்தித் திட்டங்களைக் கண்காணிப்பதற்கும் பொறுப்பாக இருந்தார். மேலும், கருவூலத்தின் துணைச் செயலாளராக, நன்கொடையாளர் நிதியளிப்பு திட்டங்கள், அரசாங்கத்தின் வர்த்தகம் மற்றும் கட்டணக் கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத்தைக் கண்காணித்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பாளராக இருந்தார். மேலும், அவர் அரசாங்கத்தின் தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவாக ‘என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா துணைக் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தை’ ஆரம்பித்துள்ளார்.

இயக்குனர்

Mr. Udeni Samararatne

உதேனி. கே. சமரரத்ன 35 வருடங்களுக்கும் மேலான தொழில் வாழ்க்கையைக் கொண்ட அனுபவமிக்க சிரேஷ்ட நிதி நிபுணராவார். அவர் ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் பிஎல்சி போன்ற மேற்கோள் நிறுவனங்களில் மூத்த நிதி நிலைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். அவர் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றிய இலங்கையின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். லங்கா அசோக் லேலண்ட் பிஎல்சி., களனி டயர்ஸ் பிஎல்சி போன்ற முன்னணி உள்ளூர் நிறுவனங்களிலும் பணியாற்றியுள்ளார். , ACME PLC., Richard Pieris PLC. மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய பீங்கான் பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றான ஜப்பானின் நோரிடேக் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், உலகின் மிகப்பெரிய சொக்லேட் உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றான லக்சம்பேர்க்கின் ஃபெரெரோ, இலங்கையின் களனி டயர்ஸ் பிஎல்சியுடன் டயர்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள இந்தியாவின் சியெட்.

அவர் ACCA U.K மற்றும் CIMA U.K இல் தகுதி பெற்றவர். மேலும் அவர் சூரிச் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சுவிஸ் வணிகப் பள்ளியில் MBA பட்டமும், பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஆய்வு மையத்தில் சர்வதேச உறவுகள் பற்றிய உயர் டிப்ளோமாவும், பண்டாரநாயக்க சர்வதேச இராஜதந்திரம் மற்றும் உலக விவகாரங்களுக்கான டிப்ளோமாவும் பெற்றுள்ளார். பயிற்சி நிறுவனம். அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதியியல் பொருளாதாரத்தில் முதுகலைப் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார்.