වෘත්තීය
ණය

ගුරුසෙත ණය යෝජනා ක්‍රමය

ගුරු වෘත්තීය යනු ලොව උතුම්ම වෘත්තීන්ගෙන් එකකි. අනාගත පරපුර දැනුමින් හා ශික්ෂණයෙන් පොහොසත් පරපුරක් බවට පත් වන්නේ ගුරුවරුන් නිසා ය. එවන් වූ ගුරුවරුන්ට පිදෙන උපහාරයක් වශයෙන් ගුරුසෙත ණය යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත.

විශේෂාංග

සුරැකුම්: රු.මි. 3 ක් දක්වා පුද්ගලික ඇප, රු.මි. 3 කට වැඩි දේපල ඇප
නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 10ක් දක්වා
පොළී අනුපාතය: 30%

සුදුසුකම්

  • රජයේ සහ පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් වෙනුවෙන්

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන නම්‍යශීලී ණය කොන්දේසි
  • ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවට ගැළපෙන තරගකාරී පොලී අනුපාත
  • විශේෂ දීමනා හා ප්‍රතිලාභ

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන්ම විමසන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk