ක්‍රෙඩිට්
කාඩ්පත්

මහජන බැංකුවේ VISA සහ MASTER ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සමගින් එදිනෙදා මිලදීගැනීම් සඳහා වැඩි නිදහසක් හා වැඩි පහසුවක්

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

මහජන බැංකුව විසින් තම ගණුදෙනුකාර භවතුන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රකට කාඩ්පත් සේවා සපයන ආයතන දෙකක් වන VISA සහ MASTER සන්නාම යටතේ ණය කාඩ්පත් නිකුත් කරනු ලබයි. මෙහිදී ගනුදෙනුකරුගේ අභිමතය පරිදි සේවා සන්නාම තෝරා ගත හැකි අතර, අවශ්‍ය නම් වර්ග දෙකෙන් කාඩ්පත් දෙකක් ලබා ගැනීමේ පහසුකම මහජන බැංකුව විසින් ලබා දී ඇත . ( කාඩ්පත් දෙකක් නිකුත් කිරීමේදී අදාල ගාස්තු වෙන් වෙන්ව අයකරනු ලබයි)

කා සඳහාද

  වයස අවුරුදු 18 ත් 65 ත් අතර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා (ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවන අයට විදේශ මුදල් තැන්පතුවක් තැබීමෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබාගත හැක)


ගිණුමේ විශේෂාංග

ජංගම සහ අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් හරහා බිල්පත් පියවීමේ පහසුව

දේශීය ණය වෙළෙඳපොළේ අඩුම ගාස්තු ව්‍යුහය


කාඩ් දීමනා


කාඩ් වර්ග

ක්ලැසික් කාඩ් (වීසා / මාස්ටර්)
 • ණය සීමාව රු . : 99,000 දක්වා
 • අඩුම පොලී අනුපාතය
 • සෘතුමය වට්ටම් සහ දීමනා
 • ඔබගේ ආදරණීයයන් සඳහා අතිරේක කාඩ්පත්
 • පොලී රහිත ණය කාල දින
 • පැය 24 පාරිභෝගික සේවය 1961
 • ශේෂ හුවමාරු පහසුකම
ගෝල්ඩ් කාඩ් (වීසා / මාස්ටර්) විශේෂාංග:
 • ණය සීමාව රු . : 100,000 සිට 199,000 දක්වා
 • අඩුම පොලී අනුපාතය
 • සෘතුමය වට්ටම් සහ දීමනා
 • ඔබගේ ආදරණීයයන් සඳහා අතිරේක කාඩ්පත්
 • පොලී රහිත ණය කාල දින
 • පැය 24 පාරිභෝගික සේවය 1961
 • ශේෂ හුවමාරු පහසුකම
ප්ලැටිනම් කාඩ් (වීසා / මාස්ටර්) විශේෂාංග:
 • ණය සීමාව රු . : 200,000 සිට 599,000 දක්වා
 • අඩුම පොලී අනුපාතය
 • සෘතුමය වට්ටම් සහ දීමනා
 • ඔබගේ ආදරණීයයන් සඳහා අතිරේක කාඩ්පත්
 • පොලී රහිත ණය කාල දින
 • පැය 24 පාරිභෝගික සේවය 1961
 • ශේෂ හුවමාරු පහසුකම
 • නොමිලේ සංචාරක රක්ෂණ පහසුකම
  • සංචාරක රක්ෂණ විස්තර
වීසා සිග්නේචර් කාඩ්පත විශේෂාංග:
 • ණය සීමාව රු . : 600,000 ට වැඩි
 • අඩුම පොලී අනුපාතය
 • සෘතුමය වට්ටම් සහ දීමනා
 • ඔබගේ ආදරණීයයන් සඳහා අතිරේක කාඩ්පත්
 • පොලී රහිත ණය කාල දින
 • පැය 24 පාරිභෝගික සේවය 1961
 • ශේෂ හුවමාරු පහසුකම
 • නොමිලේ සංචාරක රක්ෂණ පහසුකම
 • Launch Key පහසුකම
  • සංචාරක රක්ෂණ තොරතුරු
  • Launch Key පහසුකම
මාස්ටර් වර්ල්ඩ් කාඩ් විශේෂාංග:
 • ණය සීමාව රු . : 600,000 ට වැඩි
 • අඩුම පොලී අනුපාතය
 • සෘතුමය වට්ටම් සහ දීමනා
 • ඔබගේ ආදරණීයයන් සඳහා අතිරේක කාඩ්පත්
 • පොලී රහිත ණය කාල දින
 • පැය 24 පාරිභෝගික සේවය 1961
 • ශේෂ හුවමාරු පහසුකම
 • නොමිලේ සංචාරක රක්ෂණ පහසුකම
 • Launch Key පහසුකම
  • සංචාරක රක්ෂණ තොරතුරු
  • Launch Key පහසුකම
ආයතනික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

ආයතනික බැංකු / ශාඛා ජාලය සමඟ සබඳතා පවත්වන ගනුදෙනුකරුවන්ට ආයතනික ණයපත් නිකුත් කරනු ලැබේ.

ආයතනික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්වල ප්‍රතිලාභ:

 • සෑම POS / ATM සහ ඔන්ලයින් ගනුදෙනු සඳහා නොමිලේ SMS ඇඟවීම්
 • සමාගමක් නම් කරන ලද විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම් සඳහා නොමිලේ විද්‍යුත් ප්‍රකාශන පහසුකම

අවසර ලත් ගෙවීම් සහ විශේෂාංග:

 • ගමන් වියදම්
 • හෝටල් සහ නවාතැන්
 • විනෝදාස්වාද වියදම්
 • පුද්ගලික වියදම්
 • මාර්ගගත ගෙවීම්
 • සිදුවීම් බිල්පත
 • විවිධ වියදම්


Conditions for Foreign Transactions


Offers

find the offer

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk