අප
ගැන

දැක්ම ප්‍රකාශනය
 • පරිවර්තනීය වර්ධනයක් කරා ජාතිය දිරිමත් කිරීම
මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
 • දැරිය හැකි, ප්‍රවේශ විය හැකි අයුරින් කාර්යක්ෂමව සැපයෙන විසදුම් තුලින් දිවි සැරියේ ගුණාත්මකතාව සහ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි දායක වන මුල්‍ය සේවා සපයනු ලබන ව්‍යාපාරයක අපි නිරත වන්නෙමු.
 • අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් කෙරෙහි දායාර්ද වෙමින් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම කෙරෙහි ආසක්ත වන පරිදි අපි අපගේ මානව සම්පත බලගන්වමින් උත්ප්‍රේරණය කරන්නෙමු.
 • තරඟකාරීත්වය තුළ ලාභදායී වෙමින්ම, ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අපි දායක වෙමු.
 • අපගේ ව්‍යාපාර පරිචයන් තුළ තිරසාර වෙමින්ම, අපගේ මෙහෙයුම් දියත් කරනු ලැබ ඇති සමාජය වෙත “අගය ප්‍රතිදානය” කිරීම පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරමු.
පුළුල් වින්තනයකට සහ දිගුකාලීන සාර්ථකත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉවහල් වන බලවේගයන් (BHAG)
 • බැංකු කර්මාන්තයේ ඉහළම සේවක තෘප්තිමත්භාවය සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වැඩිම ආකර්ශනය සහිත බැංකුව බවට පත්වීම
ක‍්‍රමෝපාය අරමුණු
 • විශිෂ්ඨත්වයට එළඹීම
 • ගනුදෙනුකාර - කේන්ද්‍රීයත්වය ගොඩනැංවීම
 • අනාගතයට සූදානම
දැක්ම ප්‍රකාශනය
 • පරිවර්තනීය වර්ධනයක් කරා ජාතිය දිරිමත් කිරීම
පුළුල් වින්තනයකට සහ දිගුකාලීන සාර්ථකත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉවහල් වන බලවේගයන් (BHAG)
 • බැංකු කර්මාන්තයේ ඉහළම සේවක තෘප්තිමත්භාවය සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වැඩිම ආකර්ශනය සහිත බැංකුව බවට පත්වීම
මෙහෙවර ප්‍රකාශනය
 • දැරිය හැකි, ප්‍රවේශ විය හැකි අයුරින් කාර්යක්ෂමව සැපයෙන විසදුම් තුලින් දිවි සැරියේ ගුණාත්මකතාව සහ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය කෙරෙහි දායක වන මුල්‍ය සේවා සපයනු ලබන ව්‍යාපාරයක අපි නිරත වන්නෙමු.
 • අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් කෙරෙහි දායාර්ද වෙමින් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම කෙරෙහි ආසක්ත වන පරිදි අපි අපගේ මානව සම්පත බලගන්වමින් උත්ප්‍රේරණය කරන්නෙමු.
 • තරඟකාරීත්වය තුළ ලාභදායී වෙමින්ම, ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අපි දායක වෙමු.
 • අපගේ ව්‍යාපාර පරිචයන් තුළ තිරසාර වෙමින්ම, අපගේ මෙහෙයුම් දියත් කරනු ලැබ ඇති සමාජය වෙත “අගය ප්‍රතිදානය” කිරීම පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරමු.
ක‍්‍රමෝපාය අරමුණු
 • විශිෂ්ඨත්වයට එළඹීම
 • ගනුදෙනුකාර - කේන්ද්‍රීයත්වය ගොඩනැංවීම
 • අනාගතයට සූදානම

63

වසරක

පළපුරුද්ද

747

බැංකු සේවා ශාඛා

828

ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍ර සංඛ්‍යාව

15.2M M

ක්‍රියාකාරී ගනුදෙනුකරුවන්

3.0 Tn

මුළු තැන්පතු වටිනාකම
අපගේ විශේෂ තොරතුරු

අපගේ ව්‍යාපාරික වටිනාකම්

ජාතියේ අභිමානය බවට පත්වීම

කුඩා පරිමාණයෙන් ආරම්භ වූ මහජන බැංකුව, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තම ජීවන තත්ත්වය නගාසිටුවීමට අත්වැලක් වෙමින්, සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා රජයන් විසින් දරනු ලබන උත්සාහයන්ට පිටුබලය සපයමින් මේ වනවිට දැයේ හදගැස්ම බවට පත්වීමට සමත් වී සිටී.

පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීයත්වය සහ නම්‍යශීලී බව

සෑම විටම ගනුදෙනුකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින්, ඔවුන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැකසූ විසඳුම්, ඔවුන් තෘප්තිමත් වන ආකාරයට පිරිනැමීමට අප කටයුතු කර ඇත. එහිදී ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව නම්‍යශීලී වෙමින්, වෙනස්කම් වලට අනුගත වෙමින් ඉදිරියට යාමට අපි පියවර ගන්නෙමු.

අවංකභාවය සහ වගකීම්සහගත බව

මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස අවංකභාවය සහ වගකීම්සහගත බව වැනි ගුණාංග අපගේ ශක්තියට පදනම සපයා ඇත. ආරම්භයේ සිටම මෙම ගුණාංග අපගේ සම්ප්‍රදායේ අනිවාර්ය අංගයක් විය. එය අප සලකන්නේ මහත් වූ ගෞරවයක් වශයෙකි. තවද වගකීම්සහගත බැංකුවක් ලෙස අපගේ ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් අපගේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන්ට වගකීමට අපි බැඳී සිටින්නෙමු.

අඛණ්ඩ ඉගෙනුම් සංස්කෘතිය සහ කණ්ඩායම් හැඟීම

නිරන්තරයෙන් අලුත් දේවල් ඉගෙනගනිමින්, කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර ගැනීම අපගේ ක්‍රියාකාරකම් අතර අනිවාර්ය අංගයකි. අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය අපගේ සාර්ථකත්වයේ ජීවනාලිය වී ඇති අතර කණ්ඩායමක් ලෙස එකට එක්වී එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් වැඩකිරීමෙන් මෙම සාර්ථකත්වය උදාකර ගැනීමට අපට හැකිවී ඇත.

සවිබලගැන්වුම සහ විවිධත්වය

ජනතාව සවිබල ගන්වමින්, නවීන නිෂ්පාදන, සේවා හා ක්‍රියාවලි ඔස්සේ ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අවදි කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු. අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විවිධත්වය අප අගය කරන අතර, විවිධත්වය මගින් අප වඩාත් ශක්තිමත් වන බව අපගේ විශ්වාසය වේ.

අපගේ කණ්ඩායම හමුවන්න

සුජීව රාජපක්ෂ මහතා

සභාපති
තවත් බලන්න
ඉසුරු බාලපටබැදි මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
මංජුල වෙල්ලාලගේ මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
විශාකා අමරසේකර මිය

අධ්‍යක්ෂිකා
තවත් බලන්න
දුෂ්මන්ත තොටවත්ත මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
ඒ.එම්.පී.එම්.බී. අතපත්තු

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
උදේනි සමරරත්න මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
දුෂාන් සෝසා මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ
තවත් බලන්න
Skip to toolbar Log Out

ආයතනික තොරතුරු

අමතන්න

බැංකුවේ නම

මහජන බැංකුව

නෛතික තත්ත්වය

1961 අංක 29 දරන මහජන බැංකු පනත යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද, 1988 අංක 30 දරන බැංකුකරණ පනත යටතේ ඇති බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවකි.

විගණනය

විගණකාධිපති, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07

අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේකම්

එස්.එච්. විජේකෝන් මහත්මිය


 • ප්‍රධාන කාර්යාලය (ලියාපදිංචි කාර්යාලය)
 • අක්වෙරළ බැංකුකරණ ඒකකය
 • විදේශ පාරිභෝගික සේවා අංශය
 • ආයතනික බැංකුකරණ අංශය
 • ජාත්‍යන්තර බැංකු අංශය
 • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02 ශ්‍රී ලංකාව
 • +94 11 2327841 (දුරකථන මාර්ග 6 ක්),
 • +94 11 2446316 (දුරකථන මාර්ග 15 ක්),
 • +94 11 2481481
 • info@peoplesbank.lk
 • www.peoplesbank.lk
VAT ලියාපදිංචි අංකය: 409000037-7000

1961 - 1970
 • 1961
  • 1961 ජූලි මස 1 වැනි දින මහජන බැංකුව උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. පළමු ශාඛාව කොළඹ ඩියුක් වීදියේ විවෘත කෙරිණි. මෙම වර්ෂය තුළදී කොළඹ විදේශීය ශාඛාවට අතිරේකව පොළොන්නරුව, හිඟුරක්ගොඩ, හම්බන්තොට, අනුරාධපුරය, පුත්තලම, මාතලේ සහ මහනුවර යන ප්‍රදේශවල තවත් ශාඛා අටක් විවෘත කෙරිණි. මුඵ සේවක සංඛ්‍යාව 169 ක් විය.
 • 1962
  • ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹ 2, යූනියන් පෙදෙසේ රත්නම් ගොඩනැගිල්ල වෙත ගෙන යන ලද අතර, තවත් ශාඛා 17ක් විවෘත කෙරිණි.
 • 1963
  • බැංකුව සිය උකස්කරණ සේවාවන් ආරම්භ කළේය.
 • 1964
  • සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුකරණ යෝජනා ක්‍රමයක් ඇරඹිණි.
 • 1965
  • බැංකුවේ ඇතැම් අංශ කොළඹ 2, චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවතේ රජයේ ලිපිකරු සේවා සංගම් ගොඩනැගිල්ල වෙත ගෙන යන ලදී. මුළු ශාඛා සංඛ්‍යාව 48 දක්වා වර්ධනය වූ අතර, හොරණ, කැකිරාව, පදවිය, මන්නාරම, ඇඹිලිපිටිය, කහටගස්දිගිලිය, රාගල හා තලවාකැලේ නව ශාඛා ද මෙයට ඇතුළත් විය.
 • 1967
  • කුඩා ගොවිපල අංශයට ණය දීමේ පුරෝගාමියා බවට පත්වෙමින් බැංකුව නව කෘෂිකාර්මික ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කළේය.
 • 1970
  • අවිධිමත් අංශයේ ආර්ථික කටයුතු වෙනුවෙන් මූල්ය සම්පාදනය පිණිස ”අතමාරු” ණය යෝජනා ක්රමය හදුන්වා දෙන ලදී. ක්‍රමානුකූල ඉතිරි කරන්නන් ආකර්ෂණය කරගැනීම සදහා ණය සබැදි ඉතිරිකිරීමේ ක්ර්මයක් වන ආයෝජන ඉතුරුම් යෝජනා ක්‍රමය දියත් කෙරිණි.
1971 - 1990
 • 1971
  • බැංකුවේ සිය වැනි ශාඛාව මරදගහමුලදී විවෘත කෙරිණි.
 • 1973
  • නිෂ්පාදන හා පරිභෝජන යන දෙආකාරයේම ණය පහසුකම් සැපයීම පිණිස විස්තීර්ණ ග්රාුමීය ණය යෝජනාක්ර්මයක් දියත් කරන ලදී. සිංහල හා දෙමළ අළුත් අවුරුද්දේ චාරිත්ර , සිය අනන්යhතාවට එක්කර ගනිමින් බැංකුව විසින් සුභ මොහොතින් බැංකුව සමග ගනුදෙනු කිරීමට ගනුදෙනුකාර භවතුන් දිරිගැන්වීම පිණිසි ’ගනු දෙනු’ පිළිවෙතට මුලපුරන ලදී.
 • 1975
  • ආක්ර මණශීලී ශාඛා ව්යාප්ති වැඩසටහනක් අපගේ මුළු ශාඛා සංඛ්යාදව 158 දක්වා ගෙන ආවේය.
 • 1977
  • අපගේ දෙසිය වැනි ශාඛාව කොල්ලූපිටියේ දී විවෘත කෙරිණි. ප්ර්ධාන කාර්යාලය කොළඹ කොටුවේ ගොඩනැගිල්ලකට ගෙනයන ලදී. මුඵ සේවක සංඛ්යාිව 5,000 දක්වා ළඟා විය. ප්රවථම ධීවර බැංකුව කොරලවැල්ලේ දී විවෘත කෙරිණ.
 • 1981
  • අපගේ ශාඛා ජාලය ශාඛා 290 දක්වා වර්ධනය විය. දීර්ඝ කළ බාලවයස්කාර ඉතුරුම් යෝජනාක්ර මය දියත් කෙරිණි.
 • 1982
  • බැංකුවේ තුන්සිය වැනි ශාඛාව ඉංගිරියේ දී විවෘත කෙරිණි. මුළු සේවක සංඛ්යා ව 10,000 තෙක් ළගා විය.
 • 1984
  • බැංකුවේ පරිපාලිත සමාගමක් වන පීපල්ස් මර්චන්ට් බැංකුව පිහිටුවන ලදී. කොම්පඤ්ඤවීදියේ පිහිටි අපගේ ශාඛාවල ජාත්යගන්තර අංශය හා කොටුව විදේශීය ශාඛාව සමග ඒකාබද්ධ කෙරිණි.
 • 1986
  • පරිගණකගත කිරීමේ ක්රිගයාවලිය අපගේ ප්රුධාන කාර්යාලයෙන් සහ තෝරාගත් නගර ශාඛාවලින් ආරම්භ වූ අතර, අදිසි ආලෝක Black Light ක්රනමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි. එමගින් ගනුදෙනුකාර භවතුන්ගේ සංසරණ කාලය සැලකිය යුතු ප්රාමාණයකින් අඩු විය.
 • 1987
  • අපගේ මූලස්ථාන ශාඛාව බැංකුවේ ප්රාථම පූර්ණ ලෙස ස්වයංක්රීලයව මෙහෙයවනු ලබන ශාඛාව බවට පත් විය. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමග සහයෝගිත්වයෙන් ග්රාලමීය විද්යුතනය වෙනුවෙන් විශේෂ ණය යෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කරන ලදී.
 • 1989
  • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ශේෂයට එරෙහිව නිවාස සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය පිණිස කම්කරු අමාත්යාංධශය අනුග්රඑහය දැක්වූ ණය යෝජනා ක්රදමයකට බැංකුව සහභාගි විය. විදේශ රැකියා අපේක්ෂා කරන්නන් වෙනුවෙන් ශ්රීග ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය හා සමග එක්ව යෝජනාක්රකමයක් දියත් කරන ලදි. 1983 සිවිල් කෝලාහලයේ බලපෑමට ලක්වූවන් ට ණය ලබාදීම සදහා ශ්රීා ලංකා දේපල හා කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය (REPIA) විසින් දියත් කරන ලද ණය යෝජනාක්ර‍මයකට බැංකුව සහභාගි විය. මෙම වසර තුළ දී ජනසවිය ආශ්රිෑත ණය යෝජනාක්ර මයක්ද හදුන්වා දෙනු ලැබිණි. ගනුදෙනු කළ හැකි ඉතුරුම් සහතික නිකුත් කිරීම ද බැංකුව මෙම වසරේදී ඇරඹුවේය.
 • 1990
  • දායාද ඉතුරුම් තැන්පතු යෝජනා ක්ර මයක් හදුන්වා දෙනු ලැබිණි. වීසා ජාත්යමන්තර හා සමග සම්බන්ධ වෙමින් පීපල්ස් වීසා කාඞ්පත හඳුන්වා දෙන ලද අතර, ශාඛා 24ක් පූර්ණ ලෙස පරිගණකගත කරන ලදී.
1991 - 2000
 • 1991
  • පළමුවැනි ස්වයංක්රී ය ටෙලර් යන්ත්රය (ATM) අපගේ මූලස්ථාන ශාඛාවේ සවිකරන ලදී.
 • 1992
  • රජයේ ඇඟළුම් කම්හල් 200 වැඩසටහනට බැංකුව සහය විය. ”පීපල්ස් ඔටෝමේටඞ් බෑංකිං සිස්ටම්” නම් බැංකුව තුළම සකස් කරන ලද බැංකුකරණ යෙදවුම සක්රී ය කිරීම ආරම්භ විය.
 • 1993
  • රට පුරා බැංකු ශාඛා තුන්සිය තිහක් ක්රිකයාත්මකව පැවති අතර, ප්රීධාන ශාඛා 35ක් පූර්ණ ස්වයංක්රීරය ක්රියාකාරිත්වය සහිත විය. කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉතිරිකිරීමේ යෝජනාක්රමයක් වන ”වනිතා වාසනා” හදුන්වාදීම සිදු විය.
 • 1994
  • ස්වයංක්රීනයකරණ වැඩසටහන යටතේ නව ස්වයංක්රීකය ටෙලර් යන්ත්රත අටක් සවි කිරීම හා ශාඛා 160 ක් පරිගණකගත කිරීම සිදු කෙරිණි.
 • 1995
  • රජයේ ගුරුවරුන්ගේ අවශ්යතා ඉටුකිරීම සදහා නව තැන්පතු ප්රාචලිත ක්රතමයක් හා ණය යෝජනාක්රකමයක් වූ ”ගුරුසෙත” අධ්යා්පන අමාත්යාං ශයේ සහයෝගීත්වය ඇතිව දියත් කරන ලදී.
 • 1996
  • රජ්ය අංශයේ සෞඛ්යී සේවයෙහි සේවක පිරිස් වෙනුවෙන් ”සුව සෙවණ” ණය පැකේජය දියත් කෙරිණි. පාසල් ළමුන් වෙනුවෙන් නව තැන්පතු යෝජනාක්රමයක් වූ ”සිසු උදාන” හදුන්වාදීම සිදු විය. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන ව්යා්පෘතිය හා බහු වාර්ෂික බෝග සංවර්ධන ව්යාෙපෘතිය යන ආසියානු බැංකුවෙන් අරමුදල් සම්පාදිත ණය යෝජනාක්රහම දෙකට බැංකුව සහභාගි විය. බැංකුවට පූර්ණ හිමිකාරීත්වය ඇති පරිපාලිත සමාගම් වන සී/ස පීපල්ස් ලීසිං සමාගම සහ සී/ස පීපල්ස් ට්රැරවල්ස් සමාගම මෙහෙයුම් ආරම්භ කළේය. විමධ්ය්ගත පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම හා ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට වඩාත් හොද සේවයක් වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම පිණිස කලාප කාර්යාල විවෘත කරන ලදී.
 • 1997
  • ස්වයං රැකියා ව්යා පෘතිවලට සහාය පිණිස ”සුරතුර” ණය යෝජනාක්ර මය දියත් කෙරිණ. ජාතික සංවර්ධන බැංකුව NDB විසින් අරමුදල් සම්පාදිත කුඩා හා මධ්යපම පරිමාණ ව්යදවසාය සහායක ව්යා්පෘතිය (SMEAP) යටතේ බැංකුව සිය ණය පහසුකම් කුඩා හා මධ්යය පරිමාණ ව්යවවසායයන් හා කර්මාන්ත වෙත ව්යාිප්ත කළේය.
 • 1998
  • පෙට් කාඞ්පත් හිමියන් 125,000 ට සේවා සපයමින් ස්වයංක්රීකය ටෙලර් යන්ත්රය සංඛ්යා‍ව 36 දක්වා වැඩි විය. ශාඛා 175ක් පූර්ණ වශයෙන් ස්වයංක්රීය තත්ත්වයට පත් කර තිබූ අතර, උකස් මධ්ය ස්ථාන සංඛ්යා.ව 188 දක්වා වැඩි විය. විගමනික ශ්රතමිකයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්රීා ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සමඟ හවුල්ව ”විදේශිකා” නමින් හැඳින්වෙන විශේෂ ණය හා ඉතුරුම් යෝජනාක්රයමයක් හදුන්වා දෙන ලදී.
 • 1999
  • තම භාරයේ සිටින ලාබාලයන්ට ප්රශතිලාභ සදහා ඉතිරි කිරීමට දෙමව්පියන් හා භාරකරුවන් දිරිගන්වන තැන්පතු යෝජනාක්ර්මයක් වන ”ඉසුරු උදාන” බැංකුව දියත් කළේය.
 • 2000
  • ජනජය ඉතුරුම් හා ණය යෝජනා ක්රරමය දියත් කරන ලදී. අළුතින් හදුන්වා දෙන ලද ”ජය ශ්රි” දිනුම් ඇදීම තැන්පත්කරුවන්ට ආකර්ෂණීය ත්යාරග ඉදිරිපත් කළේය. රට පුරා ස්වයංක්රී්ය ටෙලර් යන්ත්රන ජාලය 74 තෙක් ව්යාරප්ත විය. PABS ශාඛා සහ ස්වයංක්රීයය ටෙලර් යන්ත්ර‍ සම්බන්ධ කිරීම සදහා මධයම ස්වයංක්රීනය ටෙලර් යන්ත්රය හුවමාරුව හදුන්වා දෙන ලදී.
2001 - 2010
 • 2001
  • පෞද්ගලික බැංකු අංශයෙන් ඇතැම් අංශ ප්‍රධානීන් බඳවා ගැනීම මගින් බැංකුවේ ආයතනික කළමනාකාරිත්ව කණ්ඩායම ශක්තිමත් කරන ලදී. උපායමාර්ගික සැලැස්මක් දියත් කිරීම හරහා බැංකුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට මුලපුරන ලදී. මුළු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සංඛයාව 90 තෙක් වර්ධනය විය.
 • 2002
  • PABS හි ස්වයංක්‍රීයකරණය කරන ලද ශාඛා සංඛ්‍යාව 218 තෙක් ඉහළ නැගි අතර, ශාඛා 119 ක් මධ්‍යම ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර, හුවමාරුවට සම්බන්ධ කෙරිණි. භාණ්ඩාගාර ස්වයංක්‍රීයකරණ පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
 • 2003
  • බැංකුවේ 11 වන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන්යාධිකාරී අශෝක ද සිල්වා මහතා 2003 පෙබරවාරි මස 01 වැනි දින වැඩ භාරගත්තේය. යොවුන් විධායක ඉතිරිකරන්නන්ගේ YES ගිණුම දියත් කරන ලදී. ප්‍රධාන කාර්යාල ඇතුළු තෝරාගත් ශාඛා 60ක මූලික වශයෙන් ක්‍රියාත්මකව අති නවීන බැංකුකරණ පැකේජයක් හා වෙළඳ සේවා විසඳුම් ස්ථාපනය කිරීම සදහා බැංකුව මලයාසියාවේ සිල්වර් ලේක් සිස්ටම් SDY BUD සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය.
 • 2004
  • ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අනුමත කර දියත් කරන ලද 2004 - 2008 සඳහා ප්‍රතිව්යුවහගත කිරීමේ සැලැස්මේ දෙවැනි අදියර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ යළි ප්‍රාග්ධනීකරණ සහාය මත පදනම් විය. බැංකුව ප්‍රථම වතාවට BB+ පොදු තත්ත්වාගණනය ෆිච් රේටිංස් ලංකා වෙතින් ලබා ගත්තේය. මූලික බැංකුකරණ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
 • 2005
  • බැංකුවේ 15 වැනි සභාපති වශයෙන් ආචාර්ය පී.ඒ. කිරිවන්දෙනිය මහතා 2005 දෙසැම්බර් මස මුලදී වැඩ භාර ගත්තේයග ඉන් සුඵ කාලයකට පසුව රජය, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ මහජන බැංකුව අතර අත්සන් තබන ලද ගිවිසුමකට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකා රජය වෙතින් බැංකුවේ සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ප්‍රථම වාරිකය ලෙස රුපියල් බිලියන 2 ක් ලැබිණි. මූලික බැංකුකරණ ව්‍යාපෘතිය ශාඛා ජාලය හරහා තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කෙරිණි. 2004 දෙසැම්බර් මස සුනාමියෙන් පසු යළි ගොඩනැගීම සඳහා රජයෙන් ප්‍රදානය කරන ලද මූල්‍ය සහාය ගෙන ඒමේදී බැංකුව ප්‍රධාන අතරමැදියෙකු විය.
 • 2006
  • සිය පෙර තත්ත්වාගණන මට්ටමේ සිට ප්‍රගතියක් දක්වමින්, බැංකුව සී/ස ෆිච් රේටිංස් ලංකා වෙතින් A- තත්ත්වාගණනයක් ලබා ගත්තේය.
  • ශ්‍රී ලංකා අලෙවි ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද සම්මාන ප්‍රදානයේ දී බැංකුකරණ හා මූල්‍ය සේවා අංශයේ 2006 POP සම්මානයෙන් මහජන බැංකුව පිදුම් ලැබුවේය.
  • ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලද දෙවැනි ප්‍රාග්ධන වාරිකය වූ රුපියල් බිලියනය 2006 වසර තුළදී ලැබිණි.
 • 2007
  • බැංකුවේ 16 වැනි සභාපතිවරයා වූ ඩබ්ලිව් කරුණාජීව මහතා 2007 මැයි මස දී වැඩ භාර ගත්තේය. ෆිච් රේටිංස් වෙතින් ලද A- තත්ත්වාගණන මට්ටම වර්ෂය තුළ පවත්වා ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකා රජය තෙවැනි ප්‍රාග්ධන වාරිකය වූ රුපියල් බිලියන 1.5 බැංකුවට ලබා දුන්නේය. පිට පිට දෙවැනි වසරටත් වසරේ බැංකුකරණ හා මූලය සේවා සන්නාමය වෙනුවෙන් ජනතා සම්මානය මහජන බැංකුව විසින් දිනාගන්නා ලදී. 2007 වර්ෂය තුළදී මුළු තැන්පතු රුපියල් බිලියන 300 සීමාව බැංකුව විසින් ඉක්මවන ලදී.
 • 2008
  • බැංකුවේ 12 වන ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී/ සාමාන්‍යාධිකාරී වශයෙන් එච්. වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩ භාර ගත්තේය.
  • ශ්‍රී ලංකා රජය රුපියල් බිලියන 1.5 ක හතරවැනි ප්‍රධාන වාරිකය නිදහස් කළේය. වර්ෂයේ අවසානය වන විට බැංකුව 10.5% ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණවත් බව මට්ටමට ළඟා විය. තවද රුපියල් බිලියන 2ග5 ක බැංකුවේ ප්‍රථම ණයකර නිකුතුව මෙම වර්ෂයේ දී සිදු කරන ලදී.
  • විදේශයන්හි සිට මිනිත්තු ගණනකින් මුදල් ප්‍රෙෂණය කිරීම සඳහාල නවතම තාක්ෂණයේ සහාය ඇති වෙබ් අඩවි පාදක ප්‍රෙෂණ නිපැයුමක් වූ පීපල්ස් ඊ-රෙමිටන්ස් හදුන්වා දීමත් සමග බැංකුවේ ප්‍රෙෂණය සේවාවෙහි කැපී පෙනෙන දියුණුවක් ඇති විය. නව විදේශ ව්‍යාවහාර මුදල් තැන්පතු නිපැයුම් දෙකක්, එනම් ළමුන් සඳහා වන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් තැන්පතු, නිපැයුමක් වන ”දු දරු එතෙර ඉසුර” හා ”විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම (SPEDA) දියත් කෙරිණි.
 • 2009
  • බැංකුවේ 13 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන්‍යාධිකාරි පී.වී. පතිරණ මහතා 2009 ජනවාරි මස දී වැඩ භාර ගත්තේය.
  • මෙම වර්ෂයේ දී බැංකුව රුපියල් බිලියන 2.5ක් සඳහා සිය දෙවැනි ණයකර නිකුතුව සිදු කළේය.
  • ශාඛා 214ක් හා සේවා මධ්‍යස්ථාන 236ක් අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ කරනු ලැබිණි. බැංකුව දිවයින පුරා ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර 300ක් උපායමාර්ගික ලෙස ස්ථානගත කළේය. මුළු තැන්පතු රුපියල් බිලියන 400ක් විය.
  • බදුවලට පෙර වාර්තාගත ඉහළම ලාභය වූ රුපියල් මිලියන 6.1 සාක්ෂාත් කරගන්නා ලදී. බැංකුවේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට 2008 වාර්ෂික වාර්තාව වෙනුවෙන් දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරී සම්මේලනයේ SAFA සම්මානයක් ලැබිණි.
 • 2010
  • 2010 ඔක්තෝබර් මස දී එච්.එස්. ධර්මසිරි මහතා බැංකුවේ 14 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී/ සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස වැඩ භාර ගත්තේය.
  • ශාඛා ජාලය හා සේවා මධ්‍යස්ථාන 679 දක්වා පුළුල් විය. ස්වයංක්රීනය ටෙලර් යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව 330 දක්වා වර්ධනය විය. 2010 ජූලි මාසයේ දී පීපල්ස් ඉන්ටනැෂනල් වීසා හර කාඞ්පත දියත් කරන ලදී.
  • බැංකුවල සී/ස ෆිච් රේටිංස් ලංකා වෙතින් AA- හා රෑම් රේටිංස් වෙතින් AAA තත්ත්වාගණනයක් ලබා ගත්තේයග 2010 වර්ෂය තුළ දී මුළු තැන්පතු අගය රුපියල් බිලියන 462 ඉක්මවූයේයග බදුවලට පෙර වාර්තාගත ඉහළම ලාභය වූ රුපියල් මිලියන 8.7 අත් කරගන්නා ලදී.
  • නිව්යෝර්ක් නගරයේ පැවති සම්මාන උළෙලේදී මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව වෙනුවෙන් ARC ස්වර්ණ සම්මාන දෙකක් පිරිනමන ලදී.
 • 2011
  • බැංකුවේ 15 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරී වශයෙන් එන්. වසන්ත කුමාර් මහතා 2011 පෙබරවාරි මස 22 වැනි දින එම ධූරයට පත් විය.
  • 2011 ජූලි 1 වැනි දින බැංකුව සිය ස්වර්ණ ජුබිලිය උත්සවාකාරයෙන් සැමරුවේය. මුළු ශාඛා ජාලය 714ක් වූ අතර, දිවයිනේ සියලූම පෙදෙස් පාහේ ආවරණය කරමින් ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර පිහිටීම් 382 දක්වා වර්ධනය විය.
  • AA ස්ථාවර උත්ශ්‍රේණිගත තත්ත්වාගණනයක් සී/ස ෆිච් රේටිංස් ලංකා වෙතින් බැංකුවට ලැබිණි. බැංකුවේ මුළු වත්කම්ල මුළු තැන්පතු සහ මුළු ණය හා ලැබිය යුතු දෑ පිළිවෙළින් රුපියල් බිලියන 663ල රුපියල් බිලියන 539 හා රුපියල් බිලියන 478 ඉක්මවීය. බදුවලට පෙර වාර්තාගත ඉහළම ලාභය වූ රුපියල් බිලියන 15.3ක් හා බදුවලට පසු ලාභය රුපියල් බිලියන 10.2ක් අත්කර ගන්නා ලදී.
  • බැංකුකරණ හා මූල්‍ය සේවා අංශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය බැංකුව ලෙස ස්ලිම් නීල්සන් ජනතා සම්මානය, වසරේ සේවා සන්නාමය - ස්ලිම් නීල්සන් ජනතා සම්මානය දිනාගත් මහජන බැංකුව සේවා කාණ්ඩයේ ලෝකඩ සම්මානය ද 2011 ස්ලිම් සන්නාම විශිෂ්ටත්ව සම්මාන උළෙලේ දී දිනාගත්තේය.
 • 2012
  • මුළු ශාඛා ජාලය 728 දක්වා ළඟා වූ අතර, දිවයිනේ සියලූ පෙදෙස් ආවරණය කරමින් ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර පිහිටීම් 420 තෙක් වර්ධනය විය.
  • සී/ස ෆිච් රේටිංස් ලංකා වෙතින් AA+ ස්ථාවර උත්ශ්‍රේණිගත තත්ත්වාගණනයක් බැංකුව ලබා ගත්තේය. බැංකුවේ මුළු වත්කම්, මුළු තැන්පතු සහ මුළු ණය සහ ලැබිය යුතු දෑ පිළිවෙළින් රුපියල් බිලියන 873, රුපියල් බිලියන 683 හා රුපියල් බිලියන 660 ඉක්මවීය.
  • 2012 ජාත්‍යන්තර වාර්ෂික වාර්තා සමාගම් ARC සම්මාන උළෙලේ දී බැංකුවේ 2011 වාර්ෂික වාර්තාව එක් සුපිරි සම්මානයක් GRAND AWARD හා ස්වර්ණ සම්මාන තුනක් දිනා ගත්තේය.
 • 2013
  • 2013 පෙබරවාරි මාසයේ දී ගාමිණී එස්. සෙනරත් මහතා බැංකුවේ 17 වන සභාපති වශයෙන් වැඩ භාර ගත්තේය.
  • දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය මධ්‍යස්ථාන 23ක් පිහිටුවන ලදී.
  • වර්ෂය තුළ ගෝලීය වශයෙන් වීසා බලයලත් වෙළදුන් මිලියන 30 වැඩි සංඛ්යා්වක් වෙත ප්රමවේශය ඇතිව කාඞ් පත් මිලියන 1ක් වන වැදගත් අදියර පසු කරනු ලැබිණි.
  • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල හා සේවක භාරකාර අරමුදල, සහ රේගු ගාස්තු ගෙවීම පිණිස මාර්ගගත තත්කාල ගෙවීම් පහසුකම, ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන ලදී.
  • ජාතික පොදු ඒ.ටී.එම් ස්විච් පද්ධතියට සම්බන්ධ කරනු ලැබූ පළමුවන බැංකුව බවට මහජන බැංකුව පත් විය. ඒ.ටී.එම් පිහිටි ස්ථාන 460 දක්වා වැඩි වූ අතර ශාඛා ජාලය 735 දක්වා ව්‍යාප්ත විය.
  • වසර තුළ දී බැංකුවේ සිව් වන ණයකර නිකුතුවේ දී රුපියල් බිලියන 5 වටිනා ණයකර නිකුත් කරන ලදී.
 • 2014
  • බැංකුවේ වත්කම් පදනම රුපියල් ට්රිවලියන එක ඉක්මවූයේ කර්මාන්තයෙහි දෙවැනි විශාලතම බැංකුව ලෙසය. යුරෝපීය ගෝලීය බැංකුකරණ හා මූල්‍ය සම්මාන – ශ්‍රී ලංකාව 2014 ප්‍රධානයේ දී ”2014 වසරේ බැංකුව” සම්මානය මෙන්ම 2014 ලෝක මූල්‍ය බැංකුකරණ සම්මාන ප්‍රධානයේ දී ”ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම බැංකුකරණ සමූහය” හා ”ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තිරසාර බැංකුව” යන ත්‍රිත්ව ගෞරව සම්මාන බැංකුව තමන් සතුකර ගත්තේය. 
 • 2015
  • සිය ගනුදෙනුකාර භවතුන් වෙනුවෙන් අගය යෝජනා වැඩි කිරීම, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතා උත්පාදනය හා අවදානම් කළමනාකරණ ධාරිතා ශක්තිමත් කිරීම යන අරමුණු ඇතිව බැංකුව උන්නතිකාමී සංඛ්‍යාංකනය කිරීමේ මුල්පිරීමක් දියත් කළේය.
  • ඒ අනුව ගනුදෙනුකාර භවතුන් හට ආරක්ෂාව සහ විශ්වාසනීය බව වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස බැංකුව සිය ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ජාල ව්‍යවසාය ශක්තිය සහිත දෘඪාංග වේදිකාවක් බවට උත්ශ්‍රේණිගත කළේය.
  • මූලික බැංකුකරණ පද්ධතිය, දත්ත ගබඩා කිරීමේ ධාරිතා සහ ගෙවීම් භාර ගැනීමේ POS යටිතල පහසුකම් උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමට ද ආයෝජන සිදු කරන ලදී.
  • තිරසාර බව කෙරෙහි බැංකුව තුළ වන කැපවීම විදහා දක්වමින් හරිත බැංකුකරණ සංකල්පකයක් බැංකුව දියත් කළේය.
  • එය බැංකුවේ 2016-2020 සඳහා වන උපායමාර්ගික සැලැස්මට සාර්ථක ලෙස ඒකාබද්ධ කර ඇති අතර, එමගින් බැංකුවේ වෙළඳපොළ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර එහි පාර්ශ්වකරුවන්ට දිගුකාලීන අගය ලබා දීම අපේක්ෂිතය.
 • 2016
  • වර්ෂය තුළ දී සමූහය තැන්පතු සහ අත්තිකාරම් යන දෙවර්ගයටම අදාළව රුපියල් ට්රිලියන 1 වැදගත් අදියර සාක්ෂාත් කර ගත් අතර, එක් වර්ෂයක් තුළ රුපියල් ට්රියලියනයේ අසීරු ජයග්‍රහණ දෙකක් සාක්ෂාත් කරගත් එකම මූල්‍යම සේවා සමූහය මෙය විය.
  • ලෝක මූල්‍ය බැංකුකරණ සම්මාන ප්‍රදානයේ දී පිට පිට තෙවන වසරටත් ”ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම බැංකුකරණ සමූහය” හා ”ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තිරසාර බැංකුව”සම්මාන බැංකුව වෙත පිරිනැමිණි. එය ආසියාවේ 387 වැනි විශාලතම බැංකුව ලෙස ද නම් කෙරිණ.
  • එහි සංඛ්‍යාංකනය කිරීමේ උද්යෝගිමත් වැඩසටහනට අනුවල පහසු මූලය විසදුම් හා බාධා විරහිත බැංකුකරණය වෙනුවෙන් ගනුදෙනුකාර භවතුන් වෙතින් වැඩිවන ඉල්ලූමට සඵලදායක ලෙස විසදුම් සපයමින් බැංකුව මුදල් තැන්පත් කිරිමේ යන්ත්‍ර, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සහ KIOSK යන්ත්‍ර සහිත ස්වයං බැංකුකරණ මධ්‍යස්ථාන කොළඹ නගරයේ ස්ථාන හතක දියත් කළේය.
  • නව ගෝලීය ප්‍රවණතා අනුව යමින් සහ ගනුදෙනුකාර භවතුන්ගේ වේගයෙන් වෙනස්වන අභිලාෂයන්ට ගැලපෙන පරිදි බැංකුවේ විකාශය පිළිබිඹු කරමින් බැංකුව නව ලාංඡනයක් දියත් කළේය.
 • 2017
  • 2017 වසර තුළදී අප තම ජයග්‍රහණ රැසක් අත්කරගත් අතර සුවිශේෂි සංධිස්ථාන ගණනාවක් පසු කළේය.
  • සමස්ත මෙහෙයුම් ආදායම රු. බිලියන 79 පසුකළ අතර එය කර්මාන්තයේ ඉහළම අගයක් විය. ගෙවුණු දස වසරක කලය පුරා ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා බදු, විශේෂ බදු හා ලාභාංශ වශයෙන් සලසාදුන් සංයුක්ත දායකත්වය රු. බිලියන 150.0 සීමාව පසුකර ඇත. ඊට අමතරවල පසුගිය අට වසරක කාලය තුළ පළමු වරට රු. බිලියන 5.0ක නව ප්‍රාග්ධන යෙදවුමක් බැංකුවට හිමි විය.
  • සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල්කරණය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම බැංකු ශාඛාව කොළඹ නගරයේ විවෘත කරමින් දල තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සදහා කීර්තිමත් ISO/IEC 27001: 2013 ප්‍රමිති සහතිකය දිනා ගනිමින් ද ඩිජිටල් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයන්හි පළමු ස්ථාන රැසක් හිමිකර ගැනීමට බැංකුව සමත් වූ අතර තොරතුරු ආරක්ෂණය සහ සුරක්ෂාකරණය සම්බන්ධයෙන් පිරිනමන ලොව ඉහළම ප්‍රමිති සහතිකය වන එම සහතිකය දිනූ ජාතියේ පළමු රාජ්‍ය බැංකුව අප බැංකුවයි.
  • එෂියන් බෑංකර් සගරාවට අනුව ආසියාවේ විශාලතම බැංකු අතර 400වන කීර්තිමත් ස්ථානය හිමිකර ගනිමින්ද, ද බෑංකර් (එක්සත් රාජධානිය) සගරාවට අනුවල ලොව ඉහළම බැංකු 1000 අතර සිටිමින්ද දේශියව මෙන්ම ජාත්යනන්තර වශයෙන් ද බැංකුව සම්මාන රැසක් දිනා ඇත.
  • දේශිය වශයෙන් ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ඨතා සම්මාන ප්‍රදාන උළෙලේදී 2017 වසරේ ”රටේ හොඳම බැංකුව” ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර ගෝලීය සන්නාම උපදේශන නියෝජිතායතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන අග්‍රනාම සන්නාමය වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් විය.
 • 2018
  • ඒකාබද්ධ සමස්ත මෙහෙයුම් ආදායම කර්මාන්තයේ ඉහළම අගය වන රුපියල් බිලියන 94.5 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර එය 22% ක වර්ධනයකි.
  • සමාලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂය තුළදී, මහා පරිමාණ පෞද්ගලික අංශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයකම ප්‍රධාන මූල්‍යකරුවා වූයේ බැංකුවයි. ඔවුන් අතර වඩාත් කැපී පෙනෙන කාරණය වන්නේ සිංගර් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම සඳහා හේලීස් වෙත ලබා දී ඇති LKR බිලියන 10.9 සින්ඩිකේටඩ් ණය පහසුකමයි - මෙය මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත සමාගමක විශාලතම ගනුදෙනුවයි.
  • ඩිජිටල් අවකාශය තුළ බැංකුවේ ආධිපත්‍යය තවදුරටත් තහවුරු කරමින්, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සහ පහසුව සඳහා විකල්ප ඩිජිටල් නාලිකා හයක් 2018 දී දියත් කරන ලදි, එනම් පීපල්ස් වේව්-ජංගම බැංකු යෙදුම, මහජන වෙබ්-අන්තර්ජාල බැංකු ද්වාරය, පීපල්ස් විස්-එක්ස්ප්‍රස් බැංකුකරණය, පීපල්ස් වයින්- ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සහ ජංගම යෙදුම, RLOS- සිල්ලර ණය සම්භවය පද්ධතිය සහ CLOS- ආයතනික ණය ප්‍රභව පද්ධතිය. රටේ බොහෝ මූල්‍ය යෙදුම් අතර, පීපල්ස් රැල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම බාගත කර ඇති මූල්‍ය යෙදුම බවට පත්ව ඇති අතර ගූගල් ක්‍රිඩාවේ ආකර්ෂණීය 4.7 ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ඇති අතර එය දැන් රට පුරා 300,000 කට අධික ගනුදෙනුකරුවන් විසින් නිතිපතා භාවිතා කරයි.
  • අඛණ්ඩව 12 වන වරටත් බැංකුවට 2018 වසරේ SLIM-Nielson People Awards හි “වසරේ මහජන බැංකු සේවා සැපයුම්කරු” සහ “වසරේ මහජන සේවා සන්නාමය” සම්මාන පිරිනමන ලදි.
  • 2018 ලංකා තාක්‍ෂණ සම්මාන උළෙලේදී “පාරිභෝගික පහසුව සඳහා විශිෂ්ටතා සඳහා වූ වසරේ බැංකුව” ලෙස බැංකුව ඉහළම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. තවද, 2018 ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේදී පීපල්ස් බැංකුව “දේශීය වෙළඳපල ළඟා කර ගැනීමේ විශිෂ්ටත්වය” සම්මානය දිනා ගත්තේය.
  • ගෝලීය මට්ටමින්, එක්සත් රාජධානියේ බැංකුකරු සඟරාව විසින් බැංකුව යළිත් වරක් ලොව හොඳම බැංකු 1000 අතරට ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර 2018 යුරෝපීය ගෝලීය බැංකු හා මූල්‍ය සම්මාන උළෙලේදී “ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම බැංකුව” ලෙස සම්මාන ලැබීය.
  • තවද, ඩිජිටල්කරණයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා වූ අපගේ නොසැලෙන කැපවීමට සාක්ෂියක් ලෙස, පීපල්ස් බැංකුව මූල්‍ය තාක්‍ෂණ නවෝත්පාදන 2018 ආසියානු බැංකු ව්‍යාපාර ව්‍යාපාර ජයග්‍රහණ සම්මාන උළෙලේදී ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ “හොඳම ශාඛා ඩිජිටල්කරණ ආරම්භක වැඩසටහන් සම්මානය” දිනා ගත්තේය.
 • 2019
  • පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ මහජන බැංකු (සංශෝධන* පනතින් පසු ණයකර නිකුතුවක් තුළින් බැංකුව රුපියල් බිලියන 10.0 ක් රැස්කළේය.
  • ස්වයං බැංකු ඒකක ප්‍රමාණය වසර තුනක් තුල 239 දක්වා ළඟා විය.
  • පීපල්ස් වේව් යෙදුම ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩියෙන්ම බාගත කළ මුල්‍ය යෙදුම්වලින් එකක් බවට පත්විය.
  • හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව 2019 හොඳම ඩිජිටල්කරණ ආරම්භක වැඩසටහන, 2019 දී විශිෂ්ටතම ජංගම බැංකුකරණ යෙදුම, 2019 දී ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පාරිභෝගික බැංකුව සහ ආසියා පැසිෆික්, මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකාවේ වඩාත්ම දියුණු පාරිභෝගික බැංකුව ලෙස බැංකුව පිළිගෙන තිබේ.
  • ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සිය වෙළෙඳ මුල්‍ය මෙහෙයුම් සඳහා මහජන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ පර ප්‍රමුඛ හවුල්කාර බැංකුව ලෙස පිළිගෙන තිබේ.
  • මහජන බැංකුව මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවක් විසින් ලබාගෙන ඇති විශාලතම හා දීර්ඝතම ද්වීපාර්ශ්වික අරමුදල් පහසුකමට අත්සන් තැබීය.
 • 2020
  • බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශාලතම ඩිජිටල් පාසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඩිජිටල් මාර්ග හරහා රු.ට්‍රි 1.0 ක ගනුදෙනු සිදු කරන ලදී.
  • කොවිඞ් 19 වසංගතයෙන් පසු, බැංකුව ජාතියට, ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ පොදු ජනතාවට සමකළ නොහැකි සහය ලබා දෙන ලදී. .
  • මහජන බැංකුව දෙවන පෙළ ස්ථර ණයකර රු.බි. 20.0ක් සාර්ථකව රැස්කළ අතර, එය අද දක්වා ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම අගය විය. ඉහළම ආයතන 3 අතර රැඳෙමින්, සන්නාම වටිනාකම තුළ ධනාත්මක ඉහළයාමක් ඇති කරගත් එකම රාජ්‍ය බැංකුව බවට පත් විය.
  • දේශීය සහ ජාත්යෙන්තර පිළිගැනීම් අත්කර ගනිමින්, අප බැංකුව 2020 දී ලෝකයේ ඉහළ බැංකු 1000 අතරට පත්වීම, ආසියාවේ විශාලතම බැංකු 400 අතරට පිළිගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල්කරණ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ වඩාත් අගයකළහැකි සමාගම ලෙස පිළිගැනීමට ලක් විය.
  • මහජන බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව 2000 ජාත්‍යන්තර ARC සම්මානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වාර්තාව ලෙස පිළිගැනීමට ලක් විය.
 • 2021
  • “ජාතියේ අභිමානය” යන නව ආදර්ශ පාඨය සමඟ බැංකුව සිය 60 වැනි සංවත්සරය සමරනු ලැබුවේ අනාගතය සඳහා අපගේ ප්‍රාණය ලෙසය.
  • People's Wiz, මිලියන 1.7ක පාරිභෝගිකයන් ගේ ඇතුල්වීම වාර්තා කර ඇත.
  • People’s Wave, මිලියනයකට අධික සක්‍රීය පරිශීලකයින් සිටින රටේ වැඩිපුරම බාගත කරන ලද බැංකු යෙදුම බවට පත්ව ඇත. නවෝත්පාදනය මීළඟ මට්ටමට ගෙන යමින්, බැංකුව විසින් People's Pay Wallet යෙදුම
  • හඳුන්වා දෙන ලදී
  • ISO/IEC 27001:2013 සහතිකය සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බැංකුව බවට මහජන බැංකුව පත් විය; තොරතුරු ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සඳහා ඉහළම ජාත්‍යන්තර ප්‍රතීතනය.
  • "හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව." සහ "ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සිල්ලර බැංකුව" සිල්ලර මූල්‍ය සේවා ජාත්‍යන්තර සම්මාන 2021 හි ආසියානු බැංකුකරුවන්ගේ විශිෂ්ටත්වය.
  • CIMA, ICCSL සහ Daily FT විසින් 2021 දී ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අගය කරන ලද සමාගම් 10 අතරට.
  • 2021 ප්‍රථම කාන්තා හිතකාමී සේවා ස්ථාන සම්මාන උළෙලේදී (WFW) ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම කාන්තා හිතකාමී සේවා ස්ථාන 10.
  • වසරේ සේවා සපයන්නා වීම සඳහා SLIM Nielsen People’s Award 2021.
  • World Finance and International Business Magazine Awards හි "ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දේශීය බැංකුව" සහ "ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව".
  • Banker Magazine අපව ලෝකයේ "ඉහළම බැංකු 1000" අතරට අඛණ්ඩව සිව්වන වසරටත් ශ්‍රේණිගත කළේය.
 • 2022
  • එක්සෙල්සියර් සහ Elegance යන නව සන්නාම දෙකක් දියත් කර ඇත.
  • අපගේ CSR කුඩ සන්නාමය වන "මහජන මෙහෙවර" හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • උපායමාර්ගික සැලසුම් 2022-2024 සාර්ථකව දියත් කරන ලදී.
  • බැංකුව ජාත්‍යන්තර ආයතනවලින් මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධානවලින් වසර තුළ සම්මාන සහ ඇගයීම් කිහිපයක් ලබා ගත්තේය.
   • Banker Magazine විසින් ලොව හොඳම බැංකු 1000 අතරට මහජන බැංකුව නම් කරන ලද අතර Asian Banker සඟරාව Asian Banker's Top Banks 500 අතරට අපව ඇතුළත් කළේය.
   • 2022 ජාත්‍යන්තර ARC සම්මාන උළෙලේදී රන් සම්මාන දෙකක් ඇතුළුව සම්මාන හතරක් ලැබිණි.
   • 2021 වාර්ෂික වාර්තාව CMA විශිෂ්ටතා ඒකාබද්ධ වාර්තාකරණ සම්මාන 2022 හි හොඳම ඒකාබද්ධ වාර්ෂික වාර්තා දහය අතර විය.
   • දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරී සම්මේලනයේ (SAFA) සම්මාන උළෙලේ රාජ්‍ය අංශයේ බැංකු කාණ්ඩයේ ඒකාබද්ධ ලෝකඩ ජයග්‍රාහකයා වූයේ බැංකුවයි.
   • 2022 TAGS සම්මාන උළෙලේදී රාජ්‍ය අංශය සඳහා ලෝකඩ සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. - WFWP සම්මාන 2022 හි කාන්තාවන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථානය ලෙස බැංකුව පිළිගැනිණි.
   • WFWP සම්මාන 2022 හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සඳහා වඩාත්ම හිතකර සේවා ස්ථානය ලෙස බැංකුව පිළිගැනිණි.
 • 2023
  • වැඩිදියුණු කළ බැංකු සේවා සැපයීම සඳහා මහජන බැංකුව HDFC බැංකුව සමඟ අත්වැල් බැඳගනී.
  • දේශීය බැංකු ඒකකවල වෙළෙඳ මූල්‍ය ව්‍යාපාර කළඹ ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් අපනයන අංශයේ විශේෂිත කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ මධ්‍යස්ථාන (අපනයන මධ්‍යස්ථාන) 2023 ජූලි මාසයේ සිට කලාප හතක ස්ථාපිත කෙරේ.
  • People’s FX Future Plus විදේශ මුදල් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම 2023 ජුනි මාසයේදී හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • 2023 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයට සහය දැක්වීම සහ නඟා සිටුවීම සඳහා බැංකුව විසින් හඳුන්වා දුන් People’s Power ණය යෝජනා ක්‍රමය.
  • බැංකුව 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේදී නව කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 500 ක කණ්ඩායමක් බඳවා ගන්නා ලදී.
ආශ්‍රිත සහ පරිපාලිත සමාගම්
People's Leasing & Finance PLC - (Subsidiary)
වෙළඳාම, කල්බදු හා කුලී සින්නක්කර මිලට ගැනීම. මහජන බැංකුවට අනුබද්ධිත ආයතනයකි
People's Travels Ltd - (Subsidiary)
ගුවන් ටිකට්පත් ගනුදෙනු සහ සංචාරයන් සංවිධානය කිරීම
logo
×
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

ණය ගණකය
විනිමය අනුපාතය
තැන්පතු අනුපාත
ATM යන්ත්‍ර හා ශාඛා
ප්‍රතිචාර

ඉංජිනේරු සේවා ප්‍රධානී

වයි.කේ.රාජපක්ෂ මහතාTel : 0112473206 Fax : 0112341591

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරී

ටී.එන්. රූබසිංහ මියTel : 0112481796 Fax : 0112451393

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරී

එස්.ඩී.එන්.ප්‍රේමදාස මියTel : 0112481679 Fax : 0112451393

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - අභ්‍යන්තර විගණන

ඒ. එස්. කේ. ගඟබඩගේ මහතාTel : 0112055840 Fax : 0112504570

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ආයතනික බැංකුකරණ

එස්. එස්. පෙරේරා මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

අයි. කේ. ජී. සී. කේ. බී. ඉහළකෝරාළ මහතාTel : 0112481528 Fax : 0112436561

Head of Infrastructure & Operations

ඒ. දිසානායක මහතාTel : 0112044175

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

ඩබ්ලිව්.එන්.ටී. පෙරේරා මහතාTel : 0112481681 Fax : 0112473815

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අවදානම් කළමනාකරණය

පී.ජී.ඒ.සී. පෙරේරා මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත්

ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

එන්.ඩී.පතිරණගේ මහතාසහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - වාණිජ බැංකුකරණය

එන්.ඒ.වී. මුණසිංහ මහත්මිය.Tel : 0112334271 Fax : 0112473341

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණ

එල්.යූ.එල්.කේ. අල්විස් මහතාTel : 0112481348 Fax : 011-2436557

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයතනික බැංකුකරණය(සම්බන්ධතා I)

පී සී කේ ගමගේ මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340
Email :champ@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන ඩිජිටල් නිලධාරී

කේ. ජී. පී.එම්. කාරියවසම් මහතාTel : 0112481326 Fax : 0112327734

ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්‍ෂන නිලධාරී

එල්. එච්. ටී. ධර්මානන්ද මහතාTel : 0112481326 Fax :0112444895
Email : ciso@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ඊ. ඒ. එම්. දිසානායක මහතා

මහින්ද දිසානායක මහතා හට ශාඛා බැංකුකරණය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය තුළ වසර 30ට වැඩි පළපුරුද්දක් සතුවන අතර දැනට ඔහු මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ලෙස සේවය කරයි. ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ (FCA) අධි සාමාජිකයෙකු මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහය සාමාජිකයෙක් ද වේ.

ඊට අමතරව ඔහුට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය සහ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියද සතුය. තවද, ඉන්දියාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ තාක්ෂණික සහයෝගය ඇතිව පිරිනමන ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ තොරතුරු පද්ධති, ආරක්ෂාව පාලනය සහ විගණනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබාගෙන ඇත.

ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි

ධම්මික දාස මහතා

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ වසර 26ක පළපුරුද්ද සමඟ, ධම්මික දසා මහතා මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී ලෙස සේවය කරයි. ඔහුට උපායමාර්ගික කළමනාකරණය, වැඩසටහන් කළමනාකරණය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, යටිතල පහසුකම් තාක්ෂණ කළමනාකරණය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරාවරණය ඇතුළුව විවිධ පරාසයන් හී බහුල අත්දැකීම් ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා, ශ‍්‍රී ලංකාවේ, ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ සහ නවසිලන්තයේ මූල්‍ය, රක්ෂණය, බැංකුකරණය, නිෂ්පාදනය, මනා සැපයුම්, සහ සංචාරක වැනි විෂයයන් ගණනාවක ඔහුගේ කුසලතා ඔප්නංවාගෙන ඇත. ඊට අමතරව,තොරතුරු ආරක්ෂාව ක‍්‍රියාත්මක කිරිම් පිලිබඳ හසල අවබෝධයක් ඔහු සතුය.

දසා මහතා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගණිතය හා පරිගණක විද්‍යාව පිලිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලබා ගෙන ඇත. බැංකුවේ ඔහුගේ වර්තමාන තනතුර භාර ගැනීමට පෙර, ඔහු Aitken Spence Group, KPMG Sri Lanka, සහ Fiserv වැනි ප්‍රමුඛ ආයතනවල ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරු කිහිපයක් ද දරා ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයෝජන බැංකුකරණය

<h2 style="font-family: 'sansation-Bold'; font-size: 2.8em;"ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ටී ආර් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

Tel : 0112 206787 Fax : 0112 458842
Email : trimalie@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - මානව සම්පත් සංවර්ධන

<h2 style="font-family: 'sansation-Bold'; font-size: 2.8em;"ජී එච් යූ එස් ගුණරත්න මහතා

<!--Tel : 0112481388 Fax : 0112445053
Email : ravikaran@peoplesbank.lk
-->

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

අයි කේ ඉන්දික මහතාTel : 0112481625 Fax : 0112451329

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ක්‍රමෝපායික සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය

අයි රත්නායක මහත්මියTel : 0112481684 Fax : 0112441539

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - භාණ්ඩාගාර

<h2 style="font-family: 'sansation-Bold'; font-size: 2.8em;"එබනීසර් සී වී මහත්මිය

Tel : 0112 206762 Fax : 0112 458842
Email : vinitha@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

ආර්. රවිකරන් මහතාTel : 0112481388 Fax : 0112445053

ප‍්‍රධානී - පද්ධති යෙදවුම්

එස්. සමරකෝන් මහතාTel : 0112044210 Fax : 0112436954

කාඩ් ප්‍රධානි

ජේ. ඒ. ඩයස් මහතාඅලෙවිකරණ ප්‍රධානී

එන් එච් විජයවර්ධන මහතා


නාලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කැනඩාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අලෙවිකරණ විශේෂඥයෙකි. ඔහුගේ බැංකු ජීවිතය තුළ ඔහු උපාය මාර්ගික අලෙවිකරණ සැලසුම්කරණය, සන්නාම කළමනාකරණය, ආයතනික රූප ගොඩනැගීම, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අලෙවිකරණය සහ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ නිෂ්පාදන කළමනාකරණය වැනි ක්ෂේත්‍රවල විශේෂීකරණය කර ඇත.

මහජන බැංකුවට සම්බන්ධ වීමට පෙර, ඔහු Pan Asia Banking Corporation හි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අලෙවිකරණය සහ පුද්ගලික බැංකුකරණය හෙබවූ අතර Pan Asia බැංකු සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි තනතුර සහ ටොරොන්ටෝහි Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) හි මුදල් කළමනාකරණ සේවා සඳහා නිෂ්පාදන කළමනාකරු වැනි ප්‍රධාන තනතුරු හෙබවීය. වල. ඔහු මීට පෙර Sampath Bank PLC හි ජ්‍යෙෂ්ඨ අලෙවි නිලධාරියෙකු ලෙස ද සේවය කර ඇත. ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ (FCIM) සාමාජිකයෙකි.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ශාඛා කළමනාකරණ

ඩබ්ලිව්.ජී.පී සේනනායක මහත්මියTel : 011481625 Fax : 0112451329
Email :ganga@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ

ටී හේවාසම් මහත්මියසහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - වාණිජ ණය

පී.එම්.අරියවංශ මහතානියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී-
භාණ්ඩාගාර, ආයෝජන බැංකුකරණ හා මූල්‍ය ආයතන

කේ.එස්.ආර්.එස්. ලොකු කලූගේ මහත්මිය

ෂමිලා ලොකු කලූගේ මිය 2002 දි කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස බැංකුව සමඟ සිය වෘත්තිය ආරම්භ කළ අතර, බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර එ්කකය තුළ වසර 20කට වැඩි පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. ඇය බැංකුවේ භාණ්ඩාගාරය, ආයෝජන කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය ආයතන කාර්යයන් හී වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස වත්මන් තනතුර වෙත වේගයෙන් පැමිණ ඇත.

2011 සිට 2022 දක්වා, ලොකු කලූගේ මිය ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකය ඇතුළුව භාණ්ඩාගාර කාර්යයන්හි ක්ෂේත‍්‍ර කිහිපයක්ම නියෝජනය කර ඇති අතර 2017 සිට, ඇය භාණ්ඩාගාරය සහ ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකයේ සමස්ත කාර්යයන් පාලනය කරමින් සිටී.

ඇය කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දෙවන පන්තිය ඉහළ සමාර්ථයක් සමඟ ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය මෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ කාර්ඩිප් මෙට්ට්‍රොපොලිටන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගෞරවය සහිත ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (මූල්‍ය) උපාධිය ලබාගෙන ඇත. ඊට අමතරව, ඇය ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් භාණ්ඩාගාරය, ආයෝජනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබාගෙන ඇත. ඇය ්ක්‍ෂ ෘැ්කසබට සහතිකය විශිෂ්ඨ ලෙස අත්කර ගෙන ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහය සාමාජිකාවක් ද වේ.

ලොකු කලූගේ මිය 2017 දි ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ සංගමයේ අධ්‍යක්‍ෂවරියක් ලෙස පත්කරන ලද අතර වර්තමානයේ එහි ලේකම් ලෙස කටයුතු කරයි. එමෙන්ම ඇය ශ‍්‍රී ලංකා ෆොරොක්ස් සංගමයේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක් ලෙස සේවය කරයි.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය (වගකීම් නිමැවුම්)

ඞී.එම්.ඞී. දසනායක මහත්මියසහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - එතෙර ගනුදෙනු සේවාව

ඩබ්.ඞී.ඒ.බී. ලියනගුණවර්ධන මහත්මියසහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයෝජන බැංකුකරණ

ඩබ්.ඒ.එල්.පී. ජයරත්න මහතාTel : 0112206795 Fax : 0112458842
Email : lakmal@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය

ටී.එම්.ඩබ්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා

චන්ද්‍ර කුමාර මහතා 1994 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස මහජන බැංකුවේ සිය වෘත්තිය ආරම්භ කළ අතර බැංකුකරණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ වසර 29කට වැඩි පළපුරුද්ද අත්කරගෙන ඇත. වර්තමානයේ ඔහු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරයි. ඔහුගේ වෘත්තීය කාලය තුළ, දේශීය මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් විවිධ නිරාවරණ වැඩසටහන්වල සහභාගි වී ඇති අතර විවිධ කළමනාකරණ මට්ටම්වල හා තනතුරුවල ව්‍යාපාර බැංකුකරණ කළමනාකරණ ව්‍යවහාර පිළිබඳ හසල දැනුමක් ලබාගෙන ඇත.

2018 සිට 2020 අවසානය දක්වා, චන්ද්‍ර කුමාර මහතා සැපයුම්, ප‍්‍රවාහනය, ආරක්ෂාව, ඉංජිනේරුකරණ නඩත්තුව, ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරුකරණය, සහ ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම යන දෙපාර්තමේන්තු හය පාලනය කරමින් සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු සහය සේවා) තනතුර දැරීය. මෙම කාලසිමාව තුළ, ප‍්‍රවාහනය සහ ආරක්ෂක ක‍්‍රියාපටිපාටිවලට අමතරව ප‍්‍රසම්පාදනය, ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තුව, ගබඩා සහ තොග පාලනය පිළිබඳ අගනා පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. 2020 සිට 2023 දක්වා ඔහු සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ පරිපාලනය සහ ව්‍යාපාර සහය) සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (ශාඛා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව) ලෙස කටයුතු කළ අතර එහිදී ඔහු ශාඛා ජාලය සහ CEFT මෙහෙයුම් සඳහා එස් පහ ක‍්‍රමය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී සැලකියයුතු දැනුමක් ලබාගෙන ඇත.

චන්ද්‍රකුමාර මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් BCom (විශේෂ) පිළිබඳ දෙවන පන්තියේ ඉහළ අංශයේ උපාධියක් සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමාවක් (ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය/WTO (UNCTAD), ජිනීවා, ස්විට්සර්ලන්තය) ලබා ඇත. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහතික කළ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CMA), ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (LICA) බලපත්‍රලාභියෙකි, ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණුම්කරණ කාර්මිකයන්ගේ (MAAT) සාමාජිකයෙකි. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන් (AIB). මීට අමතරව, ඔහු ශ්‍රී ලංකා සැපයුම් සහ ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනයේ (MISMM) ආයතනික සාමාජිකයෙකි.

චන්ද්‍රකුමාර මහතා 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ATM, CDM, CRM සහ KIOSK වලින් සමන්විත ශාඛා ජාලයේ නියාමන ඒකක 743ක් ඇතුළත් සේවා බෙදා හැරීමේ නාලිකා භාරව සිටී.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - විගණන

ජී.එස්. ගලප්පත්ති මහත්මියTel : 0112504248
Email : srig@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අයකර ගැනීම්

ඒ. යූ. එල්. ඒ. අන්සාර් මහතා


නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී - අනුකූලතා

එච්. එල්. එස්. එස්. සේනානායක මහත්මිය

සමන්ති සේනානායක මහත්මිය නීතීඥවරියක ලෙස වසර 30ක පළපුරුද්දක් ඇති නීති වෘත්තිකයෙකි. ඇය ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීතිපති උපාධියක් ද (LL.M) ලබා ඇත. ඊට අමතරව, ඇය අනුකූලතා අංශයන්හි වෘත්තීය සුදුසුකම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සහයෝගයෙන් ජාත්‍යන්තර අනුකූලතා සංගමය මගින් ජාත්‍යන්තර අනුකූලතා ඩිප්ලෝමාව ප්‍රදානය කර ඇත.

සේනානායක මහත්මිය මහජන බැංකුවේ නීති අභ්‍යාසලාභිනියක ලෙසින් ඇයගේ නීති වෘත්තිය ආරම්භ කර ඇති අතර එතැන් සිට තනි පුද්ගල වෘත්තිකයෙකු ලෙස සහ ආයතනික අංශයේ සාමාජිකාවක් ලෙස සේවය කරමින් දශක 3කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. 2001 වසරේ සහකාර නීති නිලධාරිනියක ලෙස මහජන බැංකුවට බැඳුණු ඇය වසර 9ක් නීති නිලධාරිනියක ලෙස සිය රාජකාරිය ඉටු කළාය.

2009 මාර්තු 03 දින, සේනානායක මහත්මිය බැංකුවේ අනුකූලතා නිලධාරි තනතුර භාරගත් අතර පසුව ඇය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අනුකූලතා ලෙස 2023 අප්‍රේල් 28 දින උසස් කරන ලදී.

දැනට, සේනානායක මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල අනුකූලතා නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කරයි. ඇය ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයට (CRIB) බැංකුවේ අනුකූලතා නිලධාරී තනතුරු ද, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති තොරතුරු කමිටුවේ සාමාජිකාවක් ද දරයි. ඇය තවදුරටත් CRIB හි විකල්ප අධ්‍යක්ෂවරිය සහ CRIB හි උපදේශක කමිටුවේ සභාපතිනිය ලෙස කටයුතු කරයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී -
ගෙවීම, ක්‍රියාවලි කළමනාකරණ සහ තත්ත්ව සහතික

ආර්. පී. එන්. ප්‍රේමලාල් මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – ගෙවීම්, ක‍්‍රියාවලි කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණය ලෙස කටයුතු කරන නිල්මිනී පේ‍්‍රමලාල් මිය කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස 2002 දි මහජන බැංකුව හා එක් විය. ඇය වසර 18ක් පුරා මූල්‍ය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වසර දෙකක කාලසීමාවක් උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය, කාර්යසාධන කළමනාකරණය සහ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරමින් බැංකුව තුළ වසර 20ක පළපුරුද්දක් ලබා ඇත.

නියෝජ්‍ය මුල්‍ය ප‍්‍රධානි ලෙස සේවය කරමින්, පේ‍්‍රමලාල් මිය විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් ක‍්‍රියාත්මක කළ අතර එ්වා බැංකුවේ සමස්ථ කාර්යසාධනයට සැලකියයුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස, ඇය උපායමාර්ගික සැපසුම්කරණය, කාර්යසාධන කළමනාකරණය සහ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යන ක්ෂේත‍්‍ර ආවරණය කරමින් බැංකුවේ උපායමාර්ගය නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය කිරීමේදී ප‍්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

පේ‍්‍රමලාල් මිය ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දෙවන පන්තිය ඉහල සමාර්ථයක් සමඟ ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධියක් සහ කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධියක් ද ලබාගෙන ඇත. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ (FCA) අධි සාමාජිකාවක් මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (FCMA) අධි සාමාජිකාවක් සහ ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ (IBSL) සහය සාමාජිකාවක් ද වේ. IBSL ශ්‍රී ලංකා හි ආරාධිත දේශන සහ විභාග ඇගයීම් තුළින් ඇය සිය දැනුම බැංකු ප්‍රජාවට ලබා දී ඇත. ඇය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකාවක් වන අතර අර්ධ වශයෙන් CIMA (UK) සම්පූර්ණ කර ඇත.

ඇය ආරාධිත දේශන සහ IBSL ශ‍්‍රී ලංකා හී විභාග ඇගයීම තුළින් බැංකු ප‍්‍රජාවට ඇයගේ දැනුම දායද කර ඇත. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක් වන අතර ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් කළමණාකරන ගණකාධිකාරී ආයතනයේ CIMA (UK) අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කර ඇත.

ප්‍රේමලාල් මහත්මිය දැනට සීමාසහිත පීපල්ස් ක්ෂුද්‍ර වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර ඇය මීට පෙර පීපල්ස් මර්චන්ට් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර ඊට සමගාමීව පීපල්ස් මර්චන්ට් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විගණන කමිටුවේ සභාපති ධුරය ද හෙබවූවාය.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යවසාය බැංකු කටයුතු

එස්. එන්. බී. එම්. ඩබ්ලිව්. නාරායන මහතා

1994 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස මහජන බැංකුවට බැඳුණු වික‍්‍රම නාරායන මහතා ශාඛා බැංකුකරණය, ආයතනික සහ විදේශීය බැංකුකරණය මෙන්ම උපායමාර්ගික සැලසුම් කිරීම වැනි විවිධ බැංකු අංශවල වසර 28කට වැඩි පළපුරුද්ද ලබාගෙන ඇත. කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා ණයදීම, ව්‍යාපෘති මූල්‍ය, ව්‍යවසාය සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර පුබුදුව සහ පුනරුත්ථාපනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් සමඟ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය කෙරෙහි ණය දීම තුළ ඔහුගේ ප‍්‍රවිනත්වය වසර 12ක කාලසිමාවක් පුරා දිවයයි. වර්තමානයේ, ඔහු මහජන බැංකුවේ ව්‍යවසාය බැංකුකරණය මෙහෙයවන අතර එහිදී ඔහු වාණිජ ණය, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන මූල්‍ය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, වාණිජ බැංකුකරණය සහ ව්‍යාපාර පුබුදුව තුළ ඔහුගේ පළපුරුද්ද යොදා ගනී.

නාරායන මහතා ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය හිමිකර ගෙන ඇති අතර, පසුව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය පිළිබඳ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය ලබාගෙන ඇත. එමෙන්ම ඔහු ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ලබා ඇත. ඊට අමතරව ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ අධි සාමාජිකයෙක් ද වේ.

බැංකුවේ ඔහුගේ ධුරකාලයට පෙර, නාරායන මහතා පුද්ගලික අංශයේ විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම්වල සේවය කර ඇත. ඔහු දැනට ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය, සහ ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකුකරණ අධ්‍යයන සඳහා මධ්‍යස්ථානයේ දේශන පවත්වනු ලබයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී -
ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ

ඒ. එස්. එම්. වී. කුමාරසිරි මහතාTel : 0112384733 Fax : 0112380724
Email : kumarasiri@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත්

කේ. ඒ. නිහාල් මහතා<!--
nihal@peoplesbank.lk
--> කේ ඒ නිහාල් මහතා 1994 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස බැංකුවට බැඳුණු අතර දැනට බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - මානව සම්පත් ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහුට ශාඛා මෙහෙයුම්, තොරතුරු තාක්ෂණය, භාණ්ඩාගාරය සහ මානව සම්පත් යන අංශ ආවරණය කරමින් බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ වසර 28 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.

ඔහු ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පිරිනමන දෙවන පංතියේ (විශේෂ) කළමනාකරණ උපාධිධාරියෙකි. ඊට අමතරව, ඔහුට ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය පිළිබඳ වෘත්තීය බැංකුකරණ සුදුසුකම් ඩිප්ලෝමාවක් ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා පුද්ගල කළමණාකරණ වරලත් ආයතනයෙන් (IBSL) වෘත්තීය මානව සම්පත් කළමණාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සම්පූර්ණ කර ඇත. එමෙන්ම නිහාල් මහතා භාණ්ඩාගාර සහ විදේශ විනිමය මෙහෙයුම් පිළිබඳ සහතිකය ද ලබාගෙන ඇත.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - බැංකු සහය සේවා

එන්.ආර්. විජයරත්න මහත්මිය

1990 දී කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු වශයෙන් බැංකුවේ සේවයට එක්වූ නිපුණිකා විජයරත්න මිය බැංකුකරණ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ 32 වසරකට අධික අත්දැකීම් සපුරාලන අතර බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - බැංකු සහය සේවා ලෙස කටයුතු කරයි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය අධ්‍යයන සම්බන්ධ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධියක් ඇය සතුය. වෙළෙඳ සේවාවන් සහ අනුරූප බැංකුකරණය සම්බන්ධ හසළ අත්දැකීම් සහිත ඇය බැංකුවේ සේවයට එක්වීමට පෙර පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු විය. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශි‍්‍රත සාමාජිකාවකි. ඇය ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාවක් ද වන අතර ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ පාලන මණ්ඩලයේ විකල්ප සාමාජිකාවක් ද වේ.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - අවදානම් කළමනාකරණ

ජී.එම්.ආර්.පී. විජේරත්න මහත්මිය


roshini@peoplesbank.lk
රෝෂිණී විජේරත්න මහත්මිය අවදානම් කළමනාකරණය / ණය පාලනය සහ අධීක්ෂණය බාරව කටයුතු කරයි. කළමනාකරණ පුහුණු නිලධාරිණියක වශයෙන් 1990 වසරේදී ඇය බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර අංශයේ වසර 26 ක් ඉක්මවු පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. ඇය අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට පෙර හා 2003 වසරේ සිට බැංකුවේ ප්‍රාථමික වෙළද ඒකකයේත්, පසුව භාණ්ඩාගාර ඒකකයේත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළාය. ඇය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ දෙවන පෙළ ඉහල පංති සාමාර්ථය සහිතව විද්‍යාවේදි උපාධියද (භෞතික විද්‍යාව), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධියද (මූල්‍ය) ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ භාණ්ඩාගාරෙ සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාවද ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද වන ඇය ACI - මූල්‍ය වෙළදපොළ ආයතනයේ ACI – DEALING CERTIFICATE සදහා විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයක් ලබා ඇත. ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ගේ සංවිධානයේ සභාපති සහ ලේකම් වශයෙන් මීට ඉහත කටයුතු කර ඇති ඇය වත්මනෙහි ශ්‍රී ලංකා විනිමය ආයතනයේ, වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ හා බැංකු අංශයේ අවදානම් වෘත්තීකයන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක්ද වන්නීය.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී -ක්‍රමෝපායික සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය

පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය

පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය කළමනාකාර පුහුණු නිලධාරිනියක් වශයෙන් 1994 වසරේ මාර්තු මාසයේදී බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකු ක්ෂේත්‍රෙයහි වසර 24 ක් ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇය සතු වෙයි. කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ පළපුරුද්ද, ශාඛා කළමනාකාර, ‍ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාප කළමනාකාර මට්ටමින් ශාඛා ව්‍යාපාර බැංකු කටයුතු කළමනාකාරණ කාර්යයන් දක්වා ආවරණය කරයි. 2009 වසරේදී ප්‍රධාන කළමනාකරණ ශ්‍රේණියට ඇයව උසස් කරන ලද අතර, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ශාඛා කළමනාකරණය හා ශාඛා ණය පරිපාලන විෂය පථයන්හි කටයුතු කළාය. වත්මනෙහි, ඇය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකු කටයුතු, වශයෙන් ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නීය. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් ව්‍යාපාර පරිපාලනපති උපාධිය (MBA) සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් දෙවනපෙළ ඉහළ පංති (ගෞරව) සාමාර්ථය සහිතව ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (විශේෂ) උපාධියද (BSc) ඇය ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය වෙතින් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවද ඇය ලබාගෙන සිටී.

ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද (AIB), වන අතර බැංකු කර්මාන්තය සදහා වු ඇයගේ සේවාව පිළිගැනීමක් වශයෙන් ඇයට එහි අධි සාමාජිකත්වය (FIB) පිරිනමනු ලැබූවාය. ඇය ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනයේ සාමාජිකාවක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ ආවසරික (LICA) සාමාජිකාවක්ද වේ. වසර පහකට අධික කාලයක් තුළ ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරියක් වශයෙන්ද කටයුතුකර තිබේ. මහජන බැංකුවට අනුයුක්ත වීමට පෙර, මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ගණකාධිකාරිණී වශයෙන්ද ඇය පළපුරුද්දක් ලබා තිබේ.

තවද විශිෂ්ඨ සම්මාන උපරිම ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින්, මේ දක්වාම අපරාජිත වාර්තාවක් ලෙසින් පවතින අන්තර් මධ්‍ය පරීක්ෂණය සහ අවසාන පරීක්ෂණය සදහා උපරිම සමුච්චිත ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් අනුගාමී වසර දෙකක් ඇතුලත පරීක්ෂණය සම්පූර්න කරමින් ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී (1997) රන් පදක්කම් තුනක් දිනාගැනීමෙන් බැංකුවේ ප්‍රතිරූපය ඔසවා තබන්නට ඇය සමත් වූවාය.

මූල්‍ය ප්‍රධානී

අසාම් ඒ. අහමට් මහතා

අහමට් මහතා 2017 ජනවාරි 3 වැනි දින මහජන බැංකුවේ සේවයට එක්වූ අතර දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තිමත් ආයතනවල සේවය කරමින් උපායමාර්ගික මූල්‍ය කළමනාකරණය, විකල්ප ආයෝජන හා අවදානම් කළමණාකරණය යන ක්ෂේත‍්‍රයන්හි දශක දෙකකට ආසන්නව පළපුරුද්දක් ඇත. ඔහු මහා පරිමාණ බහු ජාතික වෘත්තීය සේවා ආයතන කිහිපයක් සහ විවිධ අංශ සහ වෙළෙඳපොල අවකාශයන් හරහා මූලික ප‍්‍රාග්ධන සේවා සම්පාදකයින් සමඟ කටයුතු කර ඇත.

අහමට් මහතා, කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ (UK), වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ (UK) සාමාජිකත්වය, ශ්‍රී ලංකා සහතික කළ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ඇතුළු ඉහළ පෙළේ වෘත්තීය සාමාජිකත්වයන් කිහිපයක් දරයි. සහතිකලත් ප්‍රායෝගික ගණකාධිකාරීවරයෙකි (AUST.).

අහමට් මහතා පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී සහ බංග්ලාදේශයේ ලංකන් එලායන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි

ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා

ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රවීනයෙක් වන, ෆොන්සේකා මහතා ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙහි අධි සාමාජිකයකු වන අතර, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙහි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ විද්‍යාපති උපාධිධරයකු වේ.Distinction for the ACI Dealing Certificate විභාගයේදී ඔහුට විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් පිරිනමා ඇති අතර භාණ්ඩාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වසර 29 කට අධික අත්දැකීම් ඔහු සතු වේ. එමෙන්ම ඔහු ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CMA) සහතිකලත් සාමාජිකයෙකි.

ඔහු 2018 සිට 2020 දක්වා කාලසීමාව තුළ, ප‍්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ අතර ඊට අමතරව ජාතික ගෙවීම් කවුන්සිලයේ, මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා උපදේශන කමිටුවේ සහ නව විකල්ප මිණුම් දණ්ඩණ පොලී අනුපාත අධ්‍යයනය කිරීම හා සැලසුම් කිරීම සඳහා වූ කාර්යසාධක බලකාය ඇතුළුව කමිටු ගණනාවක සාමාජිකත්වය දරයි. ඊට අමතරව, ඔහු දේශීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙළෙඳපොල ක‍්‍රියාකාරි කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් ලෙසද කටයුතු කරයිි. එමෙන්ම ඔහු වර්තමානයේ පීපල්ස් ලීසින් ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී, පීපල්ස් ලීසින් ප්‍රොපර්ටි ඩිවෙලොප්මන්ට් ලිමිටඞ්, ලංකන් එලියාන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් සහ ලංකා පේ පුද්ගලික සමාගම, ශ‍්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, ජාතික ගෙවිම් සභාව, ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය, මුල්‍ය ඔම්බුඞ්ස්මන් ශ‍්‍රී ලංකා සමාගම, ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය සහ මුල්‍ය සේවා කාර්යංශ සමාගම තුළ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ලෙස ද සේවය කරයි. ඔහුගේ වත්මන් පත්කිරිම්වලට පෙර, ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ABF/DABF විභාගවල ප‍්‍රධාන පරීක්ෂක ලෙස කටයුතු කර ඇත.

2002 දී, ෆොන්සේකා මහතා මහජන බැංකුවේ ඔහුගේ නිලකාලය ආරම්භ කළ අතර 2011 නොවැම්බර් සිට නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් ද වේ.

මෙම කාර්යභාරය තුළ, දේශීය සහ විදේශීය වාණිජ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කිරීමට අමතරව විදේශ විනිමය මෙහෙයුම්, ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳ එ්කකයේ කටයුතු, ආයෝජන බැංකුකරණ එ්කකය, සහ ඇමෙරිකන් ඩොලර් සහ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් මුදල් වෙළෙඳපොල මෙහෙයුම් පාලනය කර ඇත. මහජන බැංකුවට එක්වීමට පෙර ඔහු ඇමරිකානු එක්ස්ප‍්‍රස් බැංකුව සහ ස්ටෑන්ඩර්ඞ් චාර්ටඞ් බැංකුවල ජ්‍යේෂ්ඨ තනතුරු දරා ඇත.

ෆොන්සේකා මහතා 2023 අගෝස්තු 01 දින සිට දින සිට මහජන බැංකුවේ ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කර ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී - එතෙර ගනුදෙනු සේවා

ආර්. පතිරගේ මහතා

<!--
email:rohanp@peoplesbank.lk -->
බැංකු ක්ෂේත‍්‍රය තුළ මානව සම්පත්, නීති හා පරිපාලනය තුළ වසර 28කට වැඩි පළපුරුද්ද සහිත, රොහාන් පතිරගේ මහතා ඉහළින් සුදුසකම් සහිත ප‍්‍රවින වෘත්තිකයෙකි. ඔහු නවසීලන්තයේ මැසි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැංකු කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් ශාස්ත‍්‍රපති උපාධිය මෙන්ම බැංකුකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් ද වේ. ඊට අමතරව, ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීති උපාධියක් ලබා ඇති නීතිඥවරයෙකි. ඔහු මහජන බැංකුවේ ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ ජ්‍යේෂ්ඨ සාමාජිකයෙක් ලෙස සේවය කර ඇති අතර, බැංකුවේ ප‍්‍රධාන කළමනාකරණ කමිටුවල සාමාජිකයෙක් ද වේ.

පතිරගේ මහතා මහජන බැංකුවේ දැනට ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – එතෙර ගනුදෙනුකාර සේවා තනතුර දරයි. ඔහු පීපල්ස් ලීසිං සහ ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ, පීපල්ස් ලීසිං සභාපති ලෙස ද කටයුතු කරයි.

පීපල්ස් මයික්‍රෝ කොමර්ස් ලිමිටඞ් හී අධ්‍යක්ෂ, බංග්ලාදේශයේ ලංකා එලායන්ස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඞ් හි අධ්‍යක්ෂ, පීපල්ස් ට‍්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ සහ ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ විකල්ප අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ලෙස ද කටයුතු කරයි.

මහජන බැංකුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මානව සම්පත් හා නීති ලෙස ඔහුගේ පෙර තනතුර තුළ පතිරගේ මහතා බැංකුවේ 10,000කට අධික ශ‍්‍රම බලකායක් සාර්ථකව කළමණාකරණය කළ අතර, බැංකුවේ මානව සම්පත් අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ජ්‍යේෂ්ඨ විධායක බඳවා ගැනීම් අධීක්‍ෂණය කළේය. ඊට අමතරව, ඔහු බැංකුවේ සාමාජිකයින් 70කගේ නීති කණ්ඩායම මෙහෙයවන ලද අතර මහජන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම් ලෙස ද කටයුතු කරන ලදී. බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට අදාළ කරුණුවලදී ඔහුගේ පරිපාලන සහය ඉතා අගනේය.

සභාපති

සුජීව රාජපක්ෂ මහතා

සුජීව රාජපක්ෂ මහතා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සමාගමක් වන BDO Partners හි කළමනාකාර හවුල්කරුවෙකි. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (FCA) සාමාජිකයෙක් සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (FCMA) සාමාජිකයෙක් සහ වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ (ACCA) සාමාජිකයෙකි. රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් (PIM) ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. දශක හතරකට ආසන්න කාලයක් පුරා දිවෙන ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CA Sri Lanka) සභාපති, උපසභාපති සහ කවුන්සිලයේ සාමාජික (තේරීපත් වූ) CA Sri Lanka හි විගණන ප්‍රමිති කමිටුවේ හිටපු සභාපති යන ගෞරවනීය තනතුරු දැරීය. ලංකා, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රායෝගික ගණකාධිකාරී සංසදයේ සභාපති, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් භාණ්ඩාගාරික, 2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සඳහා භාණ්ඩාගාරික, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික සහ දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරී සම්මේලනයේ (SAFA) තාක්ෂණික උපදේශක, ආසියා පැසිෆික් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සම්මේලනයේ (CAPA) තාක්ෂණික උපදේශක . දැනට ඔහු Haycarb PLC, Dipped Products PLC, Hayleys Agriculture Holdings Ltd සහ Lanka Holdings (Pvt) Ltd හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරයි. එසේම ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සභා මන්ත්‍රීවරයෙකි.

ඔහු පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි සභාපතිවරයා විය. ඔහු National Development Bank PLC, NDB Capital Holdings Ltd. - Bangladesh, The Finance Company PLC (ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ CBSL විසින් පත් කරන ලද) Unidil Packaging Ltd. & Unidil Packaging and Solutions Ltd. සහ නියෝජ්‍ය සභාපති සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී. හි කටයුතු කරයි

ඔහුගේ ප්‍රවීණත්වයට සියලුම ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිතීන් සහ භාවිතයන්, මූල්‍ය විනය හා ආචාර ධර්මවලට අදාළ රජයේ රෙගුලාසි, මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශ දෙකෙහිම සමස්ත කළමනාකරණ භාවිතයන් සහ මූලධර්ම ඇතුළත් වේ.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි
ආයතනික බැංකුකරණය(සම්බන්ධතා I)

පී. ඒ. පී. ආර්. එස්. පෙරේරා මහතාTel : 0112324716 Fax : 0112473340

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - විමර්ශන හා පරීක්ෂණ

ඩී එම් ඩී දිසානායක මහතාTel : 0112481507 Fax : 0112334095

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී- භාණ්ඩාගාර

එබනීසර් සී වී මහත්මියTel : 0112 206762 Fax : 0112 458842

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ආයෝජන බැංකුකරණය

ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ටී ආර් ප්‍රනාන්දු මහත්මියTel : 0112 206787 Fax : 0112 458842

ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්ෂක නිලධාරි

එල්. එන්. තේනුවර මහතාTel : 0112027201 Fax : 0112444895

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

ඊ. පී. ඒ. සිසිර කුමාර මහතාTel : 0112481681 Fax : 0112473815

Director

Mr. Dushan Soza

දුෂාන් සෝසා යනු BPO කර්මාන්තයේ, බැංකු අංශයේ සහ ප්‍රජා සේවයේ විවිධ පසුබිමක් ඇති ඉහළ දක්ෂතා ඇති වෘත්තිකයෙකි. ඔහු WNS Global Services Sri Lanka හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස වසර 15ක් සේවය කළ අතර, මාර්කිව් ගෝලීය ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කරමින් ව්‍යාපාරය මුල සිටම රුපියල් බිලියනයකට අධික ආදායමක් දක්වා සාර්ථක ලෙස ගොඩනංවා ඇත. SLASSCOM හි ආරම්භක සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ/BPO කර්මාන්තය හැඩගැස්වීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

දුෂාන් සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ද, තොරතුරු තාක්ෂණ සහ අවදානම් කමිටුවල සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. දැනට, ඔහු BPMOne, පරිවර්තනය සහ ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය පිළිබඳ විශේෂඥ සමාගමක් පවත්වාගෙන යයි. බැංකුකරණයේ ඔහුගේ ප්‍රධාන කුසලතා අතර මූලික බැංකුකරණය, වැඩ ප්‍රවාහ, FinTechs සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වේ. ඔහු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ මණ්ඩලයේ සේවය කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු සඳහා ද දායකත්වය ලබා දී ඇත.

මීට අමතරව, දුෂාන් Phoenix Pvt Ltd සහ PrintCare Digital හි අධ්‍යක්ෂ තනතුරු දරයි, ඔහු පෝට් සිටි ආර්ථික කොමිසමට උපදෙස් දෙයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා දිස්ත්‍රික් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සහ රොටරි ජාත්‍යන්තරයේ උපායමාර්ගික කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් රොටරි ප්‍රජාවේ කැපවූ සාමාජිකයෙකි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා කළමනාකරණ

එන්.ඩී.පතිරණගේ මහතා


නලීන් පතිරණගේ මහතා වර්තමානයේ මහජන බැංකුවේ ශාඛා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස පත්වීමට පෙර, ඔහු බැංකුවේ තැන්පතු කළඹ පවත්වාගෙන යාම සහ වගකීම් නිෂ්පාදන කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රධාන කාර්යයන් අධීක්‍ෂණය කරන ලද සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස සේවය කළේය. පතිරණගේ මහතා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු දෙකෙහිම සේවය කර ඇති බැංකු මෙහෙයුම් පිළිබඳ වසර 24කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහ ගැඹුරු මුල් බැසගත් දැනුමක් ඇති අතර ඉන් මහජන බැංකුවේ ඔහුගේ සේවා කාලය වසර 22ක් පුරා විහිදේ. ඔහු කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස 2002 වසරේ බැංකුවට සම්බන්ධ විය .

මහජන බැංකුවේ, ඔහු එතැන් සිට විවිධ ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රවල සහ ශාඛා බැංකුකරණය සහ නිෂ්පාදන/කළඹ කළමණාකරනය ආවරණය වන පරිදි විවිධ ප්‍රාදේශියන්හි සේවය කර ඇත. මාතලේ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු ලෙස වසර 05කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ඔහු බැංකුවේ නව්‍ය සහ ඵලදායී ව්‍යාපාරික ප්‍රචලිත කිරීමට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබාදී ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණ ලෙස, විවිධ තැන්පතු බලමුලු ගැන්වීමේ ව්‍යාපාර හරහා බැංකුවේ සමස්ත තැන්පතු කළඹ හැඩගැස්වීමේදී සහ වඩාත් කැපී පෙනෙන ලෙස බැංකුවේ තැන්පතු අවශ්‍යතා හරහා එය සකස්කිරීමට උපකාර කිරීමේදී ඔහු ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

පතිරණගේ මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දෙවන පන්තියේ ඉහළ අංශයක් සමඟ BSc ගෞරව උපාධියක් ද, එක්සත් රාජධානියේ Bedfordshire විශ්වවිද්‍යාලයෙන් MBA (Marketing) උපාධියක් ද ලබා ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකයෙකි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය

තුෂාරි හේවාවසම් මහත්මිය


තුෂාරි හේවාවසම් මහත්මිය දැනට බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර බැංකු අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරයි. 2002 වසරේ කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභිනියක ලෙස මහජන බැංකුවට බැඳුණු තුෂාරි හේවාවසම්, ණය, ශාඛා බැංකුකරණය, ආයතනික බැංකුකරණය, මෙන්ම ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය වැනි බැංකුකරණයේ විවිධ අංශවල වසර 21කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබාගෙන ඇත. ආයතනික සහ ව්‍යාපාර ණය දීම පිළිබඳ ඇයගේ විශේෂඥතාව වසර 20කට වැඩි කාලයක් පුරා විහිදේ.

තුෂාරි හේවාවසම් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධියක් ද, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් MBA උපාධියක් ද ලබා ගත්තාය. මීට අමතරව, ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකාවකි.

ඇයට වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ (CIMA) (UK) සහකාර සාමාජිකාව සහ වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී (CGMA) (UK) හි ආශ්‍රිත සාමාජිකාව ඇතුළු ඉහළ පෙළේ වෘත්තීය සාමාජිකත්වයන් කිහිපයක් ඇත.

හේවාවසම් මහත්මිය වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ කවුන්සිල සාමාජිකාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලයේ බැංකු කමිටු සාමාජිකාවක් වැනි විවිධ වෘත්තීය සංගම්වල කීර්තිමත් තනතුරු රැසක් දරයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී-අවදානම් කළමණාකරණය

පී.ජී.ඒ.සී. පෙරේරා මහතාඅනුර පෙරේරා මහතා වර්තමානයේ බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (DGM) ලෙස කටයුතු කරයි. 1991 දී බැංකුවට බැඳුණු ඔහු, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී-අවදානම් කළමණාකරණය ලෙස පත්වීමට පෙර, කළමනාකරු - භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම්, ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු - අවදානම් කළමනාකරණය, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - අවදානම් කළමනාකරණය සහ ණය පාලනය යන තනතුරුවල සේවය කර ඇත.

වසර 32කට වැඩි වෘත්තීය ජීවිතයක් තුළ, පෙරේරා මහතා ශාඛා බැංකුකරණය, භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම්, අවදානම් කළමනාකරණය සහ ණය පාලනය යන ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් නිරාවරණයක් සහ පළපුරුද්දක් ලබා ඇත.

පෙරේරා මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධියක් ද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇත. වෘත්තීය සුදුසුකම් අනුව, ඔහුට මූල්‍ය වෙලඳපොල සංගමය-පැරිස් වෙතින් ඔහුගේ ණය සඳහා විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් සහිත ACI-මෙහෙයුම් සහතිකය තිබේ. පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකයෙකි.

පෙරේරා මහතා බැංකු අංශයේ අවදානම් වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා විදේශ විනිමය සංගමයේ සාමාජිකයෙකු සහ ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ (APB) සාමාජිකයෙකු ලෙසත් ක්‍රියා කරයි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අයකිරීම්

ඒ.යූ.එල්.ඒ. අන්සාර් මහතා


අහමඩ් අන්සාර් මහතා 1993 දී මාණ්ඩලික සහකාරවරයෙකු ලෙස බැංකුව සමඟ සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන ලද අතර, ශාඛා බැංකුකරණය, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණ, අලෙවිකරණ, ශාඛා කළමනාකරණ, ණය සමාලෝචනය සහ ප්‍රතිසාධන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30කට වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ගත්තේය. ඔහු ශාඛා කළමනාකරණසහ අලෙවිකරණයේ ද ප්‍රශංසනීය කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

අන්සාර් මහතා ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පළමු පන්තියේ ගෞරව සහිතව භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලබා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකි. තවද ඔහු බැංකුවට බැඳීමට පෙර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර කථිකාචාර්යවරයකු ලෙස කටයුතු කළේය. ඔහු ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයේ බැංකු හා මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා ආරාධිත කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස ද සහභාගී විය. ඉහත කරුණු වලට අමතරව ඔහු ඉන්දියාව, ජපානය, මැලේසියාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බොහෝ විදේශීය වැඩසටහන් වලට භාජනය වී ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී- බැංකු සහය සේවා

ඩී.ජී.එස්.පී. කුමාරසිරිTel : 0112441268Fax : 0112325078

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත් සංවර්ධන

G. H. U. S. ගුණරත්න මහතාTel : 0112554587 Fax : 0112554563

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - මුල්‍ය

ඒ.ජී.ජයසේන මහත්මියTel : 0112481405 Fax : 0112436598

සභාපති

සුජීව රාජපක්ෂ මහතා

සුජීව රාජපක්ෂ මහතා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සමාගමක් වන BDO Partners හි කළමනාකාර හවුල්කරුවෙකි. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (FCA) සාමාජිකයෙක් සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (FCMA) සාමාජිකයෙක් සහ වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ (ACCA) සාමාජිකයෙකි. රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් (PIM) ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. දශක හතරකට ආසන්න කාලයක් පුරා දිවෙන ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ (CA Sri Lanka) සභාපති, උපසභාපති සහ කවුන්සිලයේ සාමාජික (තේරීපත් වූ) CA Sri Lanka හි විගණන ප්‍රමිති කමිටුවේ හිටපු සභාපති යන ගෞරවනීය තනතුරු දැරීය. ලංකා, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රායෝගික ගණකාධිකාරී සංසදයේ සභාපති, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් භාණ්ඩාගාරික, 2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සඳහා භාණ්ඩාගාරික, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික සහ දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරී සම්මේලනයේ (SAFA) තාක්ෂණික උපදේශක, ආසියා පැසිෆික් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සම්මේලනයේ (CAPA) තාක්ෂණික උපදේශක . දැනට ඔහු Haycarb PLC, Dipped Products PLC, Hayleys Agriculture Holdings Ltd සහ Lanka Holdings (Pvt) Ltd හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරයි. එසේම ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සභා මන්ත්‍රීවරයෙකි.

ඔහු පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි සභාපතිවරයා විය. ඔහු National Development Bank PLC, NDB Capital Holdings Ltd. - Bangladesh, The Finance Company PLC (ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ CBSL විසින් පත් කරන ලද) Unidil Packaging Ltd. & Unidil Packaging and Solutions Ltd. සහ නියෝජ්‍ය සභාපති සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී. හි කටයුතු කරයි

ඔහුගේ ප්‍රවීණත්වයට සියලුම ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිතීන් සහ භාවිතයන්, මූල්‍ය විනය හා ආචාර ධර්මවලට අදාළ රජයේ රෙගුලාසි, මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශ දෙකෙහිම සමස්ත කළමනාකරණ භාවිතයන් සහ මූලධර්ම ඇතුළත් වේ.

අධ්‍යක්ෂක

ඉසුරු බාලපටබැඳි මහතා

ඉසුරු බාලපටබැඳි මහතා නීතීඥවරයෙකු වන අතර වර්තමානයේ සිවිල් සහ වාණිජ නීතිය පිළිපැදීම සඳහා නීති මණ්ඩලයක් පවත්වාගෙන යයි. ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ පිට්ස්බර්ග් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් LLM උපාධියක් ද ලබා ඇත.

බාලපටබැඳි මහතා 2008 සිට 2010 දක්වා නෙදර්ලන්තයේ හේග් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ලෙස පත්වීමට පෙර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජ්‍ය නීතීඥවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර එම කාලය තුළ ඔහු එම සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කළේය. රසායනික අවි තහනම් කිරීම සහ පුද්ගලික ජාත්‍යන්තර නීතියේ හේග් සම්මුතිය (HCCH) සඳහා ඔහු හේග් හි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයේ චාන්සරි ප්‍රධානියා ලෙස ද පත් කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන නීති සහ ආයෝජන මණ්ඩලය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු සඳහා ඔහු 2012 වසරේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ නීති උපදේශක ලෙස පත් කරන ලදී. බාලපටබැඳි මහතා මහජන බැංකු මණ්ඩලයට පත්වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ, සෙලාන් බැංකුවේ සහ ලංකා බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල ද සේවය කර ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සහ Colombo West International Terminal (Pvt) Ltd හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල ද සේවය කර ඇත. ඔහු දැනට People’s Insurance PLC හි සභාපතිවරයා වන අතර Celio Naturals (Pvt) Ltd හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහු 2007 වසරේ කනිෂ්ඨ ජාතික නීති සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා ලෙසත් 2020 ජාතික නීති සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු ලෙසත් පත් කරන ලදී. බාලපටබැඳි මහතා 2022/23 වසර සඳහා හා 2023/24 වසර සදහා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ ලේකම්වරයා ලෙස ද තේරී පත් විය.

අධ්‍යක්ෂක

මංජුල වෙල්ලාලගේ මහතා

මංජුල වෙල්ලාලගේ මහතා දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් පෞද්ගලික නීතිඥ මණ්‌ඩලයේ ප්‍රායෝගිකව කටයුතු කරන නීතීඥවරයෙකි. නීතීඥවරයෙකු වීමට පෙර ඔහු අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් මෙහෙයවන ලද ප්‍රජා පාදක නීති ආධාර ව්‍යාපෘතිය භාර සම්පත් හා පර්යේෂණ නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළේය. ඔහු අධිකරණ හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සම්පත්, පර්යේෂණ සහ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ (ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කටයුතු) සම්පත් නිලධාරියා ලෙස සිය රාජකාරි ද ඉටු කර ඇත. වෙල්ලාලගේ මහතා සිය කීර්තිමත් නීති දිවිය තුළ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ජාතික මට්ටමින් තීරණාත්මක නීතිමය ගැටලු විසඳීමට මැදිහත් වන අතරම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ මෙන්ම ප්‍රජා නීති දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් රාශියක් සංවිධානය කර ඇත.

අධ්‍යක්ෂක

විශාකා අමරසේකර මහත්මිය

විශාකා අමරසේකර මහත්මිය මහා භාණ්ඩාගාරයේ වසර 20කට ආසන්න පළපුරුද්දක් ඇති අතර දැනට අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියක් (CUD) ලෙස විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කර ඇත. ඇය එක්සත් රාජධානියේ ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ BSc (ගෞරව) උපාධියක් සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැන්ඩර්බිල්ට් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. ඇය එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරියක් (CIMA) වන අතර වරලත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරිවරියක් ද වේ. ඇය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා බැංකුව ඇතුළු ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක මණ්ඩලවල මහා භාණ්ඩාගාරය නියෝජනය කර ඇත..

අධ්‍යක්ෂක

දුෂ්මන්ත තොටවත්ත මහතා

දුෂ්මන්ත තොටවත්ත මහතා 2022 ජූලි 8 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරන ලදී. තොටවත්ත මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ උපාධිය (විශේෂ උපාධිය) සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇති ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සෙසු සාමාජිකයෙකි.ඔහු මූල්‍ය කළමනාකරණය, ආයතනික පාලනය, උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සහ මහජන සම්බන්ධතා යන ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් පළපුරුද්දක් ඇති දක්ෂ නායකයෙකි. ඔහු වසර 40කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල සහ පෞද්ගලික ආයතනවල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී සහ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක වැනි තනතුරු දැරීමේ සාර්ථක මාර්ගයක් දරයි.

අධ්‍යක්ෂක

A.M.P.M.B. අතපත්තු මහතා

A M P M B අතපත්තු මහතා දැනට වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ඔහුට බැංකු, මුදල් සහ ව්‍යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වසර 28 කට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇත.

ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ BSc (රාජ්‍ය පරිපාලන) දෙවන පන්තියේ ඉහළ අංශයේ උපාධිය ලබා ඇත. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ Flinders විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇති අතර, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා දෙකක් සම්පූර්ණ කර ඇත: කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ජපානයේ සංවර්ධන ආර්ථික ආයතනයෙන් සංවර්ධන ආර්ථිකය. 2004 දී Flinders විශ්ව විද්‍යාලය විසින් පිරිනමන ලද ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඔහුගේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සඳහා ඔහුගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව වූයේ "ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික සංවර්ධනය සඳහා තාර්කිකකරණය" යන්නයි. ඊට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ ICASL වෙතින් බලපත්‍ර සහතිකයක් දරයි.

වත්මන් තනතුර භාර ගැනීමට පෙර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර ආර්ථිකයේ ස්ථායිකරණ ප්‍රතිසාධනය සහ වර්ධනය යන අංශයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පැවරී ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, (සැලසුම්) වශයෙන් ඔහු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාග්ධන අයවැය සැකසීම සහ අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය භාරව සිටියේය. තවද, මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස, ඔහු පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ අරමුදල් ව්‍යාපෘති, රජයේ වෙළඳ සහ තීරුබදු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ජාතික අයවැය අධීක්ෂණය භාරව සිටියේය. එසේම, ඔහු රජයේ ජාතික අයවැය යෝජනාවක් ලෙස ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අනුබද්ධ ණය සහ සංවර්ධන වැඩසටහන’ ආරම්භ කර ඇත.

Director

Mr. Udeni Samararatne

උදේනි. K. සමරරත්න මහතා වසර 35කට වැඩි වෘත්තීය ජීවිතයක් ගත කරන පළපුරුදු ජ්‍යෙෂ්ඨ මූල්‍ය වෘත්තිකයෙකි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පීඑල්සී වැනි උද්ධෘත සමාගම්වල ජ්‍යෙෂ්ඨ මූල්‍ය තනතුරුවල සේවය කර ඇත. එය ඔහු ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා ලෙස සේවය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමාගමකි. ඔහු ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් පීඑල්සී, කැලණි ටයර් PLC, ACME PLC, රිචඩ් පීරිස් PLC වැනි ප්‍රමුඛ දේශීය සමාගම්වල සහ ලොව විශාලතම පෝසිලේන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෙකු වන ජපානයේ නොරිටේකේ වැනි බහුජාතික සමාගම්වල ද ලොව විශාලතම චොක්ලට් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකක් වන ලක්සම්බර්ග්හි ෆෙරේරෝ හා ශ්‍රී ලංකාවේ කැළණි ටයර් PLC සමඟ ටයර් නිෂ්පාදනය සඳහා හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුමකට එළඹ සිටින ඉන්දියාවේ සියැට්යන සමාගම්වල ද සේවය කර ඇත.

ඔහුට ACCA U.K සහ CIMA U.K හි සුදුසුකම් ලබා ඇත. ඔහු Zurich Switzerland ස්විට්සර්ලන්ත ව්‍යාපාරික පාසලෙන් MBA උපාධියක් ද, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් ද, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමැටික් ඩිප්ලෝමාවක් ද ලබා ඇත. ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්

එස් . එච් විජේකෝන් මහත්මියTel : 0112481500 / 0112436562 Fax : 0112434550

Assistant General Manager - Treasury

MRS. K.S.R.S. LOKU KALUGETel : 0112206763 Fax : 0112458842
Email : shameela@peoplesbank.lk

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාල ප්‍රධානි

එම්.ජී.අයි.ලක්මාල් මහතා


ප්‍රධාන නීති නිලධාරි

පී කේ කටුලන්ද මහත්මිය

ප‍්‍රීති කටුලන්ද මිය නීතීඥවරියක් ලෙස නීති වෘත්තියේ සක‍්‍රීය සේවයේ වසර 29 ක පළපුරුද්දක් සහිත ජ්‍යේෂ්ඨ නීති වෘත්තිකයෙකි. ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත‍්‍රපති උපාධියක් (HRM) ලබා ඇත. ඊට අමතරව, ඇය පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනයෙන් (IPM) මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වෘත්තීය සුදුසුකම් ද සාර්ථකව නිම කර ඇත.

ප‍්‍රීති කටුලන්ද මිය මහජන බැංකුවේ නීති අභ්‍යාසලාභිනියක ලෙසින් ඇයගේ නීති වෘත්තිය ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම තනතුරේ වසර 17ක සේවය සමඟ තනි පුද්ගල වෘත්තිකයෙකු මෙන්ම ආයතනික අංශයේ සාමාජිකාවක් ලෙස දශක දෙකකට ආසන්න සේවා පළපුරුද්ද ඇය ලබාගෙන ඇත. මෙම කාලසිමාව තුළ, ඇය විවිධ නීති අංශවල සේවය කර ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරන මුල්‍ය අංශය - ව්‍යාපාර ආයතනවල ජ්‍යේෂ්ඨ තනතුරුවල සේවය කර ඇත.

2021 දෙසැම්බර් 1 දින, කටුලන්ද මිය අතිරේක ප‍්‍රධාන නීති නිලධාරිනී තනතුර භාරගත් අතර ඉන්පසුව ඇය 2022 දෙසැම්බර් 23 දින ප‍්‍රධාන නීති නිලධාරීනී ලෙස උසස් කරන ලදී.

එතෙර ගනුදෙනු සේවාව

බී. එස්. රණතුංගගේ මහතා


මානව සම්පත්

ජී.ඒ.ඒ.රණසිංහ මහත්මිය


Skip to content